Τακτοποίηση οφειλής αναδρομικών εισφορών Β.Ο.Ε.Α. χρόνου άδειας άνευ αποδοχών (κατόπιν λήξεως αυτής)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdeb0ec06-c471-45da-be8e-3b08a2688d8f 694788

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το διακανονισμό σε δόσεις ή την εφάπαξ εξόφληση οφειλόμενων αναδρομικών κρατήσεων υπέρ Β.Ο.Ε.Α. (Βοηθήματος Οικογενειακής & Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) ΜΤΝ, λόγω άδειας άνευ αποδοχών εν ενεργεία στελέχους ΠΝ ή ΛΣ (μετά τη λήξη αυτής).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

21/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Τακτοποίησης Οφειλόμενων Αναδρομικών Κρατήσεων ΒΟΕΑ λόγω άδειας άνευ αποδοχών.

Σημειώσεις

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: boea@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Όπως ρητά αναγράφεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (Α΄ 45 /09-03-1999), άρθρο 1.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση Τακτοποίησης οφειλής αναδρομικών κρατήσεων Β.Ο.Ε.Α. χρόνου άδειας άνευ αποδοχών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Να είναι άνω των 18 ετών, όπως αναφέρεται στην ΥΑ 871.1/27/11-01-1985, ΦΕΚ Β 359/31-05-1985, άρθρο 2

       Όχι Όχι

      • 1 Υπηρεσιακό Έγγραφο Γνωστοποίησης Χορήγησης Άδειας Άνευ Αποδοχών. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό Έγγραφο Γνωστοποίησης Χορήγησης Άδειας Άνευ Αποδοχών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο ή Σήμα Γνωστοποίησης Χορήγησης Άδειας Άνευ Αποδοχών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Υπηρεσιακό Έγγραφο Γνωστοποίησης Λήξεως Άδειας Άνευ Αποδοχών. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό Έγγραφο Γνωστοποίησης Λήξεως Άδειας Άνευ Αποδοχών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο ή Σήμα Γνωστοποίησης Λήξεως Άδειας Άνευ Αποδοχών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Φύλλο μισθοδοσίας. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φύλλο μισθοδοσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο Φύλλου μισθοδοσίας μηνός κατά τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα τακτοποίησης της οφειλής των αναδρομικών κρατήσεων Β.Ο.Ε.Α..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Αποδεικτικό / Παραστατικό Εφάπαξ Εξόφλησης. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό / Παραστατικό Εφάπαξ Εξόφλησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τις περιπτώσεις που το οφειλόμενο ποσό υπολογίστηκε κατόπιν επικοινωνίας του οφειλέτη με το Τμήμα Ελέγχου ΜΤΝ και εξοφλήθηκε με τη διαδικασία της εφάπαξ καταβολής, μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στην αίτηση ή μέσω κατάθεσης μετρητών με φυσική παρουσία στο Ταμείο ΜΤΝ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 3798

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Υπουργική Απόφαση 2 Αριθ. 871.1/27 1985 359 Β

       Περιγραφή Βοήθημα δημιουργίας οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΝ (παρ. 6)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850200359

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μετά των κατά περίπτωση συναφών δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή / Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας/πληρότητας δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία στοιχείων/παραστατικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Εισηγητικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη Ενημερωτικού Εισηγητικού Σημειώματος και προώθηση αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση για Έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισήγηση για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο ΜΤΝ (ΔΣ/ΜΤΝ)

       Όχι Όχι


      • 6 Ενταλματοποίηση Δαπάνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση εντάλματος Πληρωμής

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Πράξης Οφειλής στο ΜΤΝ σε Δόσεις Μέσω Μισθοδοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη εγγράφου με το ποσό της οφειλής και το χρόνο εξόφλησης αυτής. Διαβίβαση στους αρμόδιους φορείς μισθοδοσίας (ΠΝ ή ΛΣ), για την κατά περίπτωση έναρξη των προβλεπόμενων μηνιαίων κρατήσεων επί της τακτικής μισθοδοσίας, για τόσο χρόνο όσο και οι μήνες άδειας άνευ αποδοχών.

       Σημειώσεις Ενημέρωση του στελέχους ΠΝ ή ΛΣ για την έναρξη διενέργειας κρατήσεων οφειλής αναδρομικών εισφορών Β.Ο.Ε.Α. χρόνου άδειας άνευ αποδοχών σε δόσεις, μέσω του αρμόδιου φορέα μισθοδοσίας.

       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση Πράξης Οφειλής στο ΜΤΝ με Εφάπαξ Εξόφληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπολογισμός και γνωστοποίηση οφειλόμενων αναδρομικών κρατήσεων ΒΟΕΑ για το χρόνο της άδειας άνευ αποδοχών.

       Σημειώσεις Ενημέρωση του στελέχους ΠΝ ή ΛΣ για το ποσό της οφειλής των αναδρομικών κρατήσεων Β.Ο.Ε.Α. του χρόνου της ληφθείσας άδειας άνευ αποδοχών, καθώς και για τη διαδικασία που αφορά τη πραγμάτωση της εφάπαξ εξόφλησης.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.