Τιμητική Σύνταξη Λογοτεχνών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb7ec03a5-6375-49fd-9e5e-18c58a9b391a 291799

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση τιμητικής λογοτεχνικής σύνταξης και απευθύνεται σε ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος λογοτέχνες, που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τιμητική σύνταξη λογοτέχνη


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τιμητική Σύνταξη Λογοτεχνών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ηλικιακές Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή το 50ό έτος εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω. Η ανικανότητα κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία υποχρεωτικά παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.


       Όχι Όχι

      • 2 Εισοδηματικές Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη ίση ή μεγαλύτερη των 720 ευρώ από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.


       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, να μην υπερβαίνει το δωδεκα-πλάσιο της μηνιαίας κύριας ακαθάριστης σύνταξης που αντιστοιχεί, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, σε πτυχιούχο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 έτη δημόσιας υπηρεσίας.


       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Να υπάρχει δηλωθέν εισόδημα στην αρμόδια ΔΟΥ από την άσκηση της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, κατά ένα οποιοδήποτε οικονομικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.


       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Εργοβιογραφικό σημείωμα. Βιογραφικό σημείωμα

       Εργοβιογραφικό σημείωμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Αντίτυπα λογοτεχνικού έργου αιτούντος. Βιβλία

       Αντίτυπα λογοτεχνικού έργου αιτούντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • Νόμος 4 4151 2013 103 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3620/2007 και της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013, δικαίωμα ισόβιας μηνιαίας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο έχουν λογοτέχνες και Καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Η εν λόγω σύνταξη απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού και ο αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) ετησίως. Στην κατηγορία των λογοτεχνών περιλαμβάνονται λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφοι φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς - ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αξιολογεί και αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και δύο (2) προσωπικότητες της κατηγορία λογοτεχνών, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων -σε όσες περιπτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση- οι οποίοι είθισται να ασκούν τον ρόλο των εισηγητών. Επίσης, για τη χορήγηση της εν λόγω σύνταξης απαιτείται στα πρόσωπα των δικαιούχων να συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και άλλα διαδικαστικά θέματα, σχετικά με το θέμα της συνταξιοδότησης Λογοτεχνών - Καλλιτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100103

      • Νόμος 2 3620 2007 276 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3620/2007 και της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013, δικαίωμα ισόβιας μηνιαίας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο έχουν λογοτέχνες και Καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Η εν λόγω σύνταξη απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού και ο αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) ετησίως. Στην κατηγορία των λογοτεχνών περιλαμβάνονται λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφοι φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς - ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αξιολογεί και αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και δύο (2) προσωπικότητες της κατηγορία λογοτεχνών, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων -σε όσες περιπτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση- οι οποίοι είθισται να ασκούν τον ρόλο των εισηγητών. Επίσης, για τη χορήγηση της εν λόγω σύνταξης απαιτείται στα πρόσωπα των δικαιούχων να συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και άλλα διαδικαστικά θέματα, σχετικά με το θέμα της συνταξιοδότησης Λογοτεχνών - Καλλιτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100276

      • Νόμος 1 3075 2002 297 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3620/2007 και της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013, δικαίωμα ισόβιας μηνιαίας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο έχουν λογοτέχνες και Καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Η εν λόγω σύνταξη απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού και ο αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) ετησίως. Στην κατηγορία των λογοτεχνών περιλαμβάνονται λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφοι φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς - ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αξιολογεί και αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και δύο (2) προσωπικότητες της κατηγορία λογοτεχνών, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων -σε όσες περιπτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση- οι οποίοι είθισται να ασκούν τον ρόλο των εισηγητών. Επίσης, για τη χορήγηση της εν λόγω σύνταξης απαιτείται στα πρόσωπα των δικαιούχων να συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και άλλα διαδικαστικά θέματα, σχετικά με το θέμα της συνταξιοδότησης Λογοτεχνών - Καλλιτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100297

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/369556/27953/27404/26410/869 2020 533 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20201400533

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/141674/11669/11449/507 2020 206 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20201400206

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/610823/46390/45272/1401 2020 19 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20201400019

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/496585/34621/29415/1339 2018 611 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20181400611

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 347477/23705/18836/980 2018 432 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20181400432

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/445728/ 36126/34236/2313 2017 633 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20171400633

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/240037/23852/ 21421/1371 2016 430 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20161400430

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/194638/23165/20598/ 934 2015 543 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20151400543

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/338077/9285/8393/301 2014 843 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20141400843

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/ 46577/6045/5147/289 2014 240 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Κοινή υπουργική απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20141400240

      • 1 Παραλαβή αίτησης του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από το εργοβιογραφικό του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενδιαφερόμενοι λογοτέχνες μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή του 50ού, κατά περίπτωση, δύνανται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού αίτηση για απονομή σύνταξης, μαζί με τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή, αναφορικά με την προσφορά των υπηρεσιών τους. Η αίτηση αυτή λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και σύνταξη σχετικής εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος αίτησης και φακέλου που έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος και αποστολή τους στους εισηγητές και στα υπόλοιπα μέλη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, προκειμένου να συνταχθεί σχετική και πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση που παρουσιάζεται στη συνεδρίαση.

       Όχι Όχι


      • 3 Συνεδρίαση αρμοδίου Συλλογικού οργάνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή Τιμητικών Συντάξεων Λογοτεχνών - Καλλιτεχνών συνεδριάζει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αποφαίνεται κατά το μέρος της αρμοδιότητας της επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση Απόφασης αρμόδιας Επιτροπής στους ενδιαφερόμενους


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν υπογραφής του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής, κοινοποιείται στους αιτούντες η απόφαση αυτής. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ). Για τις αιτήσεις που θα κριθούν θετικά από την Επιτροπή αναζητούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχηματίζεται φάκελος, στον οποίο, εκτός από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, περιλαμβάνεται επιπλέον η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και γραπτή η εισήγηση του εισηγητή που έχει ορισθεί για την υπόθεση.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή φακέλων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι φάκελοι που σχηματίζονται κατά το βήμα 4 διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών και Προσωπικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων. Η εν λόγω Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συντάσσει σχέδιο κοινής απόφασης, με την οποία κρίνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των αιτούντων τιμητική σύνταξη λογοτεχνών, η οποία αποστέλλεται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.