Τοποθετήσεις Νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0f1ff5cf-f14d-4caf-acb8-6744a9f1cedb 778138

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση σε Υπηρεσίες του Σώματος των νέων Υπαστυνόμων Β΄ μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι νεοξερχόμενοι Υπαστυνόμοι Β΄ από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.) για τα πρώτα δύο (2) έτη από την αποφοίτησή τους, δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο σε Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες και στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων (Γ.Α.Δ.), Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων (ΓΕ.Π.Α.Δ.) και Διευθύνσεων Αστυνομίας (Δ.Α.). Κατ εξαίρεση, δύνανται να μετακινούνται στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.) ως εκπαιδευτές, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Σχολής και σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line και εν συνεχεία οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως ταχυδρομική επιβεβαίωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Υποβολή αίτησης τροποποίησης κατ εφαρμογή άρθρου 11 Π.Δ. 100/2003, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθετήσεις Νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.)

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις Νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Αποφοίτηση από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση υπηρεσίας συζύγου για την περίπτωση συνυπηρέτησης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπηρεσίας συζύγου για την περίπτωση συνυπηρέτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Έγγραφες Βεβαιώσεις, για συνυποβολή με την αίτηση τοποθέτησης σε περίπτωση επιθυμίας συνυπηρέτησης με συζύγους δικαστικούς λειτουργούς, συνοριακούς φύλακες, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους.Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τα επιμέρους κριτήρια - προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες, οι οποίες διέπουν την τοποθέτηση των νέων Υπαστυνόμων που αποφοιτούν από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 3 παρ. 1 Π.Δ. 93/2020, άρθρο 3 Π.Δ. 7/2020, άρθρο 2 παρ. 3 έως 5 Π.Δ. 8/2019, άρθρο 4 Π.Δ. 27/2019, άρθρο 24 Π.Δ. 6/2018, άρθρο 5 Π.Δ. 5/2016, άρθρο 2 παρ. 2 Π.Δ. 107/2012, άρθρο 1 παρ. 2 Π.Δ. 132/2011, άρθρο 6 Π.Δ. 85/2011, άρθρο 2 Π.Δ. 138/2006, άρθρο 8 Π.Δ. 100/2003)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Προκήρυξη θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας με Απόφασή του καθορίζει τις κενές οργανικές θέσεις που θα πληρωθούν από τους νεοξερχόμενους Υπαστυνόμους Β κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και κατά Υπηρεσία των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, εξαιρουμένων των Επιτελείων αυτών.

       Σημειώσεις Η εν λόγω Απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους μέσω της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Οι προκηρυχθείσες θέσεις καταχωρούνται στη μηχανογραφική εφαρμογή "Τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line. Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από την ημερομηνία λήξης της φοίτησης καθώς και την ημερομηνία ορκομωσίας (λαμβάνει χώρα συνήθως το μήνα Ιούνιο).

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση αίτησης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι αποφοιτούντες Δόκιμοι Υπαστυνόμοι καταχωρούν την αίτηση τοποθέτησης στην οποία δηλώνονται υποχρεωτικά όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις κατά σειρά προτίμησης. Οι αιτήσεις εκτυπώνονται, υπογράφονται από τους ίδιους και αποστέλλονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Η αίτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά στη μηχανογραφική εφαρμογή "Τοποθετήσεις νεοξερχόμενων" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line. Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης προκήρυξης θέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Τοποθέτηση νεοξερχόμενων Υπαστυνόμων Β΄

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάλογα με την προτίμηση και τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τη σειρά εξόδου σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 8 Π.Δ. 100/2003 στα οποία προστίθενται και τα μόρια με βάση τα κριτήρια των εδαφ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αρ. 3 ιδίου Π.Δ., ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας με Απόφασή του, τοποθετεί τους Υπαστυνόμους Β΄ στις προκαθορισμένες θέσεις. Η διαδικασία υπολογισμού των μορίων που συγκεντρώνουν οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποείται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής "Τοποθετήσεις νεοξερχόμενων" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line. Υφίστανται συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες τοποθετούνται κατά προτεραιότητα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 8 Π.Δ. 100/2003. Η Απόφαση της τοποθέτησης, αποστέλλεται στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας προς κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από την ημερομηνία λήξης της φοίτησης καθώς και την ημερομηνία ορκομωσίας (λαμβάνει χώρα συνήθως το μήνα Ιούνιο).

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης τοποθέτησης, οι Υπαστυνόμοι Β δύνανται να υποβάλουν προσφυγή, με αίτημα την τροποποίηση αυτής. Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αργηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους η Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας επί της ενδικοφανούς προσφυγής.

       Σημειώσεις Η διαταγή αποστέλλεται στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους.

       Όχι Όχι


      • 7 Τοποθέτηση στις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Άμεσης Δράσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) ανώτερους Αξιωματικούς επιλέγει, ονομαστικά ,από τους νεοξερχόμενους Υπαστυνόμους Β΄ που κατανεμήθηκαν προς τοποθέτηση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, εκείνους οι οποίοι κατ εξαίρεση θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Άμεσης Δράσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η ονομαστική επιλογή πραγματοποιείται με υπηρεσιακά κριτήρια.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 8 Τοποθέτηση σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (επίπεδο Διεύθυνσης)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Μεταθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, τοποθετεί τους Υπαστυνόμους Β΄ που κατανεμήθηκαν προς τοποθέτηση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (εξαιρουμένων όσων επιλέχθηκαν ονομαστικά για να στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Άμεσης Δράσης Αττικής) σε κενές θέσεις των υφιστάμενων Διευθύνσεών της, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρ. 4 του αρ. 8 Π.Δ. 100/2003.

       Σημειώσεις Η κατανομή στις Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής πραγματοποιείται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής "Τοποθετήσεις νεοξερχομένων" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line. Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 9 Τοποθέτηση σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (επίπεδο Τμήματος - Σταθμού)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, τοποθετούν τους νεοξερχόμενους Υπαστυνόμους Β΄ που κατανεμήθηκαν σε αυτές, σε κενές θέσεις των Υπηρεσιών τους, με βάση τα κριτήρια της παρ.4 του αρ. 8 Π.Δ. 100/2003.

       Σημειώσεις Η κατανομή πραγματοποείται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής "Τοποθετήσεις νεοξερχομένων" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line. Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 10 Λοιπές περιπτώσεις τοποθέτησης Υπαστυνόμων Β΄ εξερχόμενων από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Υπαστυνόμοι Β’ που για οποιονδήποτε λόγο εξέρχονται της Σχολής μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης των ομοταξίων συναδέλφων τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις που προκηρύχθηκαν και δεν καλύφθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο αρ. 8 Π.Δ. 100/2003. Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.