Τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση82d99a36-ed4d-4a17-8f9e-f553ee8fc9dd 829936

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση σε Υπηρεσίες του Σώματος των νέων Αστυφυλάκων μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη Σχολή Αστυφυλάκων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Τροχαίας, πλην των Επιτελείων αυτών, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line ενώ δύναται να υποβληθεί στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ταχυδρομική επιβεβαίωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Υποβολή αίτησης τροποποίησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του Π.Δ. 100/2003.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθέτηση νέων αστυφυλάκων, Τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων, Τοποθέτηση αστυφυλάκων, Τοποθετήσεις αστυφυλάκων

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων Aστυφυλάκων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Η ολοκλήρωση της φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται (όπως λ.χ. συνυπηρέτηση με συζύγους δικαστικούς λειτουργούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους). Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται (όπως λ.χ. συνυπηρέτηση με συζύγους δικαστικούς λειτουργούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους). Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: H κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police on Line είτε ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 4332

      • Προεδρικό Διάταγμα 7, 11 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 7 περιγράφει τη διαδικασία, τα επιμέρους κριτήρια - προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την τοποθέτηση των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων που αποφοιτούν από τη Σχολή Αστυφυλάκων (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 7/2020, άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 89/2019, άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 88/2019, άρθρο 4 του Π.Δ. 75/2016). Το άρθρο 11 αναφέρει τη διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής τοποθέτησης (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 2 παρ. 7 του Π.Δ. 88/2019).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Προκήρυξη θέσεων με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσονται οι θέσεις που θα πληρωθούν από τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες, οι οποίες είναι αυτές που δεν καλύφθηκαν από τις εκκρεμείς αιτήσεις από τον πίνακα των τακτικών μεταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων δημιουργούνται κατόπιν ευδοκίμησης των προσφυγών του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Π.Δ. 100/2003, λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων που δημιουργήθηκαν από τους μετατιθέμενους από αυτές τις Διευθύνσεις, εξαιρουμένης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της οποίας οι θέσεις μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των κενών θέσεων που προκύπτουν από τις τακτικές μεταθέσεις.

       Σημειώσεις Η εν λόγω Απόφαση κοινοποιείται ένα (1) μήνα τουλάχιστον προ της εξόδου, στη Σχολή Αστυφυλάκων και στις Υπηρεσίες που θα τοποθετηθούν οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες. Οι Υπηρεσίες αυτές οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση να αναφέρουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους που θα τοποθετήσουν τους νέους Αστυφύλακες, που κατανέμονται με απόφαση του Αρχηγού ανάλογα με τη σειρά εξόδου και προτίμησής τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/2003. Όσοι έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν τοποθέτηση, τον τόπο συμφερόντων τους καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους δικαστικούς λειτουργούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τοποθετούνται στις προκηρυχθείσες θέσεις κατά προτεραιότητα και εφόσον έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τα απαραίτητα πιστοποιητικά, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/2003. Οι προκηρυχθείσες θέσεις καταχωρούνται στη σχετική μηχανογραφική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Police on Line.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί στους Δόκιμους Αστυφύλακες την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας περί κατανομής των θέσεων και καλεί αυτούς να υποβάλουν αιτήσεις, στις οποίες δηλώνουν υποχρεωτικά όλες τις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην Απόφαση, κατά σειρά προτίμησής τους. Η αίτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά στη σχετική μηχανογραφική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Police on Line.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Κατανομή νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής & Θεσσαλονίκης, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή ισότιμες με αυτές Υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας κατανέμει τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών, ή ισότιμες με αυτές Υπηρεσίες, ανάλογα με τη σειρά εξόδου τους από τη Σχολή και τη σειρά προτίμησης τους. Η διαδικασία υπολογισμού των μορίων που συγκεντρώνουν οι ενδιαφερόμενοι και η κατανομή τους στις αστυνομικές Υπηρεσίες πραγματοποιείται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police on Line.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας επικυρώνεται η κατανομή των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων, η οποία κοινοποιείται στη Σχολή Αστυφυλάκων και στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 5 Τοποθέτηση νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων στις αστυνομικές Υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Περιφερειών Χώρας, στις οποίες κατανέμονται οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες, τοποθετούν υποχρεωτικά αυτούς στις προκαθορισμένες από αυτούς θέσεις, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/2003. Η σειρά εξόδου από τη Σχολή Αστυφυλάκων αναγράφεται επί του φύλλου πορείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • 6 Κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων που θα στελεχώσουν συγκεκριμένες Υπηρεσίες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επιτροπή επιλέγει, ονομαστικά, από τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες, που κατανεμήθηκαν προς τοποθέτηση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, εκείνους οι οποίοι κατ΄ εξαίρεση θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Άμεσης Δράσης Αττικής. Η ονομαστική επιλογή πραγματοποιείται με υπηρεσιακά κριτήρια.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) ανώτερους Αξιωματικούς, ήτοι έναν (1) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής , έναν (1) της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής , έναν (1) της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, έναν (1) της Σχολής Αστυφυλάκων (του οικείου Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων) και έναν (1) Υγειονομικό Αξιωματικό. Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 7 Τοποθέτηση νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Μεταθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, τοποθετεί τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες που κατανεμήθηκαν σ΄ αυτή, σε κενές θέσεις των υφιστάμενων Διευθύνσεών της, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/2003, αφού προηγουμένως έχει γίνει η ονομαστική επιλογή τους, κατ’ εφαρμογή υπηρεσιακών κριτηρίων, από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Άμεσης Δράσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στις οποίες οι ανωτέρω τοποθετούνται κατ΄ εξαίρεση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • 8 Λοιπές περιπτώσεις τοποθέτησης νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων που αποφοιτούν σε μεταγενέστερο χρόνο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες που για οποιονδήποτε λόγο εξέρχονται της Σχολής μετά την έκδοση της Απόφασης τοποθέτησης των ομοταξίων συναδέλφων τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις που προκηρύχθηκαν και δεν καλύφθηκαν, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 100/2003. Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις, η τοποθέτηση γίνεται με Απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.