Τοποθετήσεις συνοριακών φυλάκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9712a967-9af4-4c52-9e80-1e84b1995845 971296

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση Συνοριακών Φυλάκων όταν αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων. Οι Συνοριακοί Φύλακες τοποθετούνται αποκλειστικά σε περιφερειακές Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης του νομού ή του νησιού για το οποίο προσλήφθηκαν, με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


Σημειώσεις

Η υποβολή αίτησης πραγματοποιείται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line και εν συνεχεία η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ταχυδρομική επιβεβαίωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Υποβολή αίτησης τροποποίησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9 του Π.Δ. 211/2005.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθετήσεις Σ.Φ., Τοποθέτηση Συνοριακού φύλακα

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις Συνοριακών Φυλάκων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Η αποφοίτηση από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και άνω. Άδεια

       Άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και άνω.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Οι Συνοριακοί Φύλακες που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και άνω, τοποθετούνται με τα αντικειμενικά κριτήρια, συγκρινόμενοι αποκλειστικά μεταξύ τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ικανότητας

       Όχι 4627

      • Προεδρικό Διάταγμα 5, 6, 9 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 5 περιγράφει τις περιπτώσεις τοποθετήσεων. Το άρθρο 6 περιγράφει τη διαδικασία, τα επιμέρους κριτήρια - προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την τοποθέτηση των Συνοριακών Φυλάκων, όταν αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 16 παρ. 2, 3 του Π.Δ. 75/2016. Το άρθρο 9 αναφέρει τη διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής τοποθέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Λήψη απόφασης κατανομής οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κατανέμονται οι οργανικές θέσεις της κατηγορίας των Συνοριακών Φυλάκων. Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί την ως άνω απόφαση στους Συνοριακούς Φύλακες, ένα (1) μήνα πριν την αποφοίτησή τους και τους καλεί να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Σχολή Αστυφυλάκων καλεί τους Συνοριακούς Φύλακες να υποβάλουν αιτήσεις στις οποίες δηλώνουν υποχρεωτικά όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά σειρά προτίμησής τους. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την αποφοίτησή τους.

       Σημειώσεις Η αίτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά στη μηχανογραφική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Police on Line.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, με απόφασή του, τοποθετεί τους Συνοριακούς Φύλακες αποκλειστικά σε περιφερειακές Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης του νομού ή του νησιού για το οποίο προσλήφθηκαν. Στις περιπτώσεις που στον ίδιο νομό ή νησί λειτουργούν δύο ή περισσότερες υπηρεσίες, οι τοποθετήσεις των Συνοριακών Φυλάκων γίνονται ανάλογα με την προτίμησή τους και τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν με βάση τη σειρά επιτυχίας τους κατά τις εξιτήριες εξετάσεις από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων, στα οποία προστίθενται και τα μόρια με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση. Επισημαίνεται ότι, για τις ως άνω περιπτώσεις, προηγούνται οι Συνοριακοί Φύλακες που έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο συμφερόντων τους. Οι Συνοριακοί Φύλακες που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και άνω, τοποθετούνται στις ανωτέρω Υπηρεσίες με τα αντικειμενικά κριτήρια, συγκρινόμενοι αποκλειστικά μεταξύ τους. Η διαδικασία υπολογισμού των μορίων που συγκεντρώνουν οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποιείται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police on Line.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο τοποθετούμενος Συνοριακός Φύλακας δικαιούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, υποβάλλει ιεραρχικά προσφυγή με αίτημα την τροποποίησή της.

       Σημειώσεις Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την τυχόν υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία κοινοποιείται στον προσφεύγοντα με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Λοιπές περιπτώσεις τοποθέτησης Συνοριακών Φυλάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Συνοριακοί Φύλακες που για οιονδήποτε λόγο αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων μετά την έκδοση της διαταγής τοποθέτησης των συνεκπαιδευόμενων συναδέλφων τους, τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.