Τοποθετήσεις συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9befab0d-0e5e-4ab5-baaa-5442375b423b 900545

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου όταν αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων. Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες, όπου υφίσταται οργανική θέση της κατηγορίας τους, για την κάλυψη των αναγκών για τις οποίες προσελήφθησαν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθέτηση Σ.Φ.Ο.Χ., Τοποθετήσεις ΣΦΟΧ

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Η αποφοίτηση από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 104 2021 256 Α

       Περιγραφή Το άρθρο περιγράφει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις οι οποίες διέπουν την τοποθέτηση των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, όταν αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100256

      • 1 Λήψη απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με απόφαση Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες, όπου υφίσταται οργανική θέση της κατηγορίας τους, για την κάλυψη των αναγκών για τις οποίες προσελήφθησαν.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, "Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προσωρινές μετακινήσεις Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου" του Π.Δ. 104/2021 "Ρυθμίσεις θεμάτων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου" Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες, όπου υφίσταται οργανική θέση της κατηγορίας τους, για την κάλυψη των αναγκών για τις οποίες προσελήφθησαν. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν μετακινούνται, δεν αποσπώνται και δεν μετατίθενται σε καμία άλλη υπηρεσία, ακόμη και της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.