Υλικές Αμοιβές ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση97e42184-7dae-4b3a-9c26-141115c215fd 611345

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την χορήγηση υλικών αμοιβών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για εξαίρετη δραστηριότητα ή προσπάθεια. Την υλική αμοιβή απονέμει με απόφασή του ο οικείος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το ύψος της υλικής αμοιβής δεν υπερβαίνει τους δυο (2) μηνιαίους μισθούς. Για σοβαρά τραύματα ή βλάβες ή ιδιαίτερα εξαιρετική δραστηριότητα ή πράξη μπορεί να απονεμηθεί υλική αμοιβή μέχρι πέντε (5) μισθούς. Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για ελαφρά τραύματα ή βλάβες ή φθορές ή απώλειες ενδυμάτων ή αντικειμένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή, Αναφορά
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υλική αμοιβή ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

      Επίσημος τίτλος

      Υλικές Αμοιβές ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Στο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι δυνατή η χορήγηση υλικής αμοιβής για εξαίρετη δραστηριότητα ή προσπάθεια.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει υποβληθεί ιεραρχικά σχετική πρόταση για την απονομή υλικής αμοιβής στον/στην αστυνομικό υπάλληλο από την Υπηρεσία του/της.

       Όχι Όχι

      • 1 Υποβολή σχετικής πρότασης για την απονομή υλικής αμοιβής από την Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί ο ένστολος υπάλληλος. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υποβολή σχετικής πρότασης για την απονομή υλικής αμοιβής από την Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί ο ένστολος υπάλληλος.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Υπηρεσία του ένστολου υπαλλήλου υποβάλει ιεραρχικά προς τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αιτιολογημένη πρόταση για τη χορήγηση υλικής αμοιβής. Μαζί με αυτήν επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν και αποδεικνύουν το περιεχόμενο αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 39 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Αρθρο 39 με τίτλο "Υλικες και ηθικές αμοιβές" για εξαίρετη δραστηριότητα ή προσπάθεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • 1 Υποβολή σχετικής πρότασης για την απονομή υλικής αμοιβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία όπου υπηρετεί ο/η ένστολος υπάλληλος υποβάλει ιεραρχικά προς τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αιτιολογημένη πρόταση για τη χορήγηση υλικής αμοιβής. Μαζί με αυτήν επισυνάπτονται τυχόν σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν και αποδεικνύουν το περιεχόμενο αυτής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και ιεραρχική υποβολή της πρότασης για τη λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραλαμβάνει την πρόταση, την προωθεί στο αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της, το οποίο εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και την θέτει ιεραρχικά υπόψη του αρμοδίου οργάνου για τη λήψη απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης χορήγησης Υλικής Αμοιβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται Υπουργική Απόφαση, με την οποία χορηγείται η υλική αμοιβή.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για την ληφθείσα απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τον αστυνομικό υπάλληλο μέσω της Υπηρεσίας του.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.