Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση879dd1c8-d305-49b3-92a5-27e463961c43 879183

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ώρα έως 1 ημέρα

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά την υπαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης από τη στιγμή της υποβολής της διασάφησης έως την απελευθέρωση και τη μεταφορά των εμπορευμάτων στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Τελωνειακή Διασάφηση

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων και πριν τα εμπορεύματα μπουν στην αποθήκη αποταμίευσης, υποβάλλει τελωνειακή διασάφηση μέσω του Υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισαγωγή εμπορευμάτων σε αποθήκη αποταμίευσης

      Υποβολή διασάφησης αποταμίευσης

      Είσοδος εμπορευμάτων στην αποθήκη αποταμίευσης

      Επίσημος τίτλος

      Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Άλλο Το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση θα πρέπει να εμφανίζεται ως παραλήπτης στα φορτωτικά έγγραφα ή στη διατακτική χωρίς απαραίτητα να είναι ο κύριος των εμπορευμάτων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Tο πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση πρέπει να έχει αριθμό EORI.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της διασάφησης απαιτείται η κατοχή κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Πίνακας Φόρτωσης (packing list) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πίνακας Φόρτωσης (packing list)

       Σχετικός σύνδεσμος: www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/imports-systima-eisagogon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: O Πίνακας Φόρτωσης απαιτείται στην περίπτωση φορτίου groupage (διαφορετικά είδη εμπορευμάτων για πολλούς παραλήπτες). Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019648 ΕΞ 2015/15-09-2015 εγκύκλιο (καρτέλα "Νομοθεσία")

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4332

      • 2 Φορτωτικά Έγγραφα Έγγραφο

       Φορτωτικά Έγγραφα

       Σχετικός σύνδεσμος: www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/imports-systima-eisagogon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα έγγραφα μεταφοράς (φορτωτικά έγγραφα) είναι απαραίτητα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά με την διασάφηση. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην αριθ. Δ 19Α 5041357 ΕΞ 2013 / 28-11-2013 εγκύκλιο (καρτέλα "Νομοθεσία").

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Σε περίπτωση που το πρόσωπο που νομιμοποιείται να υποβάλλει τη διασάφηση θέλει να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει τη διασάφηση, θα πρέπει να τον εξουσιοδοτήσει μέσω του Υποσυστήματος Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Σε περίπτωση που το πρόσωπο που νομιμοποιείται να υποβάλλει τη διασάφηση θέλει να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει τη διασάφηση, θα πρέπει να τον εξουσιοδοτήσει μέσω του Υποσυστήματος Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet.

       Σχετικός σύνδεσμος: www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/authorisations-exoysiodotiseis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4332

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 210-225,237-239, 240-242 952 2013

       Περιγραφή Οριζόντιες διατάξεις καθεστώτων αποθήκευσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 161-183, 201-203 2446 2015

       Περιγραφή Οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2446

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 258-271 2447 2015

       Περιγραφή Οριζόντιες διατάξεις περί ειδικών καθεστώτων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 22-23 341 2016

       Περιγραφή Οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής A.1002 2023 10 Β

       Περιγραφή Απόφαση για το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης (τροποποιητική της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126/2017 Απόφασης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200010

       ΑΔΑ 6Π4Α46ΜΠ3Ζ-4ΟΛ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 2017 810 Β

       Περιγραφή Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200810

       ΑΔΑ 7ΜΗ5Η-ΔΔ3

      • Εγκύκλιος E.2001 2022

       Περιγραφή Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.nomotelia.gr/photos/File/e2001 2023.pdf

       ΑΔΑ Ψ5ΛΦ46ΜΠ3Ζ-Φ7Λ

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 2017

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ "Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης" (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχή οδηγιών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%99%CE%97%CE%97-%CE%9E%CE%958?inline=true

       ΑΔΑ 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019648 ΕΞ 2015 2015

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων αναφορικά με ορισμένες διαδικασίες του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%9E%CE%92%CE%97-%CE%97%CE%9F%CE%95?inline=true

       ΑΔΑ 67ΞΒΗ-ΗΟΕ

      • Εγκύκλιος Δ19Α 5041357 ΕΞ2013 2013

       Περιγραφή Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet.

       Νομικές παραπομπές http://elib.aade.gr/elib/DesktopModules/PdfViewer/web/viewer.html?file=/elib/DesktopModules/ViewModule/Documents/gr-egk-2013-D19A 5041357 EKs 2013-D19A 5041357 EKs 2013 2013.pdf

       ΑΔΑ ΒΛ12Η-ΑΝΝ

      • Απόφαση Α1231 2021 4988 Β

       Περιγραφή Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204988

       ΑΔΑ Ψ9Κ446ΜΠ3Ζ-89Ρ

      • Εγκύκλιος Ε.2217 2021

       Περιγραφή Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία.

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/%CE%B12217 2021.pdf

       ΑΔΑ ΨΩΤΟ46ΜΠ3Ζ-ΕΒΛ

      • 1 Για περιστασιακή χρήση του καθεστώτος, έλεγχος μεμονωμένης εγγύησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση περιστασιακής χρήσης του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, το τελωνείο ελέγχει τη μεμονωμένη εγγύηση που έχει προσκομισθεί κατά πόσο καλύπτει τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση τακτικής χρήσης του καθεστώτος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει συνολική εγγύηση πριν την έκδοση της άδειας αποθήκης αποταμίευσης και το συγκεκριμένο βήμα παραλείπεται.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση περιστασιακής χρήσης του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, προσκόμιση μεμονωμένης εγγύησης στο τελωνείο από τον συναλλασσόμενο.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή διασάφησης υπαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet, διασάφηση αποταμίευσης προς το τελωνείο υπαγωγής του καθεστώτος (στο τελωνείο που προσκομίζονται τα εμπορεύματα).

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή της διασάφησης αποταμίευσης από το σύστημα και απόδοση αριθμού καταχώρησης (MRN)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα ελέγχους συμπλήρωσης της διασάφησης και εφόσον η διασάφηση έχει συμπληρωθεί σωστά τότε γίνεται αποδεκτή και αποδίδεται αριθμός καταχώρησης MRN (αποστολή αντίστοιχων μηνυμάτων στον συναλλασσόμενο).

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη της διασάφησης αποταμίευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα ελέγχους συμπλήρωσης της διασάφησης και εφόσον η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τύπους συμπλήρωσης, απορρίπτεται (αποστολή αντίστοιχων μηνυμάτων στον συναλλασσόμενο).

       Ναι Ναι


      • 5 Πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής της διασάφησης από το σύστημα, πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνου από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου προκειμένου να γίνει έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος ή να προχωρήσει η διασάφηση χωρίς έλεγχο (κατά δήλωση) -ενημέρωση του συναλλασσόμενου με τα αντίστοιχα μηνύματα

       Όχι Όχι


      • 6 Δρομολόγηση της διασάφησης αποταμίευσης για έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου έχει υποδειχθεί έλεγχος, δρομολογείται η διασάφηση για έλεγχο, εκδίδεται εντολή ελέγχου και ορίζεται ελεγκτής. Αποστέλλεται σχετικό μήνυμα για το είδος του ελέγχου στον συναλλασσόμενο.

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή ηλεκτρονικά των δικαιολογητικών - προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων εφόσον απαιτείται

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με την παραλαβή του μηνύματος για τη διενέργεια ελέγχου, ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά ή τα προσκομίζει σε πρωτότυπη μορφή εφόσον αυτό προβλέπεται για τη διενέργεια ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 8 Δρομολόγηση της διασάφησης για μη πραγματοποίηση ελέγχου (κατά δήλωση) και απελευθέρωση των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου δεν υποδειχθεί έλεγχος, η διασάφηση δρομολογείται "κατά δήλωση", εκδίδεται η άδεια παραλαβής και ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος με μήνυμα από το ICISnet.

       Ναι Ναι


      • 9 Διενέργεια ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο οριζόμενος ελεγκτής πραγματοποιεί τον έλεγχο (εγγράφων ή φυσικό).

       Ναι Όχι


      • 10 Καταγραφή αποτελεσμάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με το πέρας του ελέγχου, ο οριζόμενος ελεγκτής καταγράφει και αποθηκεύει τα αποτελέσματα ελέγχου στο ICISnet με επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελεσμάτων ελέγχου και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων.

       Όχι Όχι


      • 11 Εύρεση σημαντικών διαφορών και απόρριψη της απελευθέρωσης των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν διαφορές βαρύνουσας σημασίας που δεν επιτρέπουν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων (π.χ. πράξεις λαθρεμπορίας), δεν εκδίδεται άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ο συναλλασσόμενος.

       Ναι Ναι


      • 12 Μη εύρεση σημαντικών διαφορών κατά τη διενέργεια ελέγχου-Πραγματοποίηση τελωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν δε διαπιστωθούν καθόλου διαφορές ή οι διαφορές είναι ήσσονος σημασίας, το τελωνείο εκδίδει άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων, ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος με σχετικό μήνυμα από το ICISnet και απελευθερώνονται τα εμπορεύματα.

       Ναι Όχι


      • 13 Ενημέρωση του διαχειριστή της αποθήκης για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η αποθήκη βρίσκεται στην χωρική αρμοδιότητα του τελωνείου υπαγωγής (υποβολής της διασάφησης), αποστολή μηνύματος στον διαχειριστή της αποθήκης με το οποίο ενημερώνεται για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που η αποθήκη δεν βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα του τελωνείου υπαγωγής (υποβολής της διασάφησης), η ενημέρωση του διαχειριστή για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων γίνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

       Όχι Όχι


      • 14 Μεταφορά των εμπορευμάτων στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μεταφορά των εμπορευμάτων στην αποθήκη υπό την κάλυψη του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος εξαρτάται από την απόσταση του τελωνείου υποβολής της διασάφησης μέχρι την αποθήκη.

       Όχι Όχι


      • 15 Παραλαβή εμπορευμάτων από τον διαχειριστή της αποθήκης και ενημέρωση του τελωνείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διαχειριστής της αποθήκης ενημερώνει το τελωνείο ελέγχου (το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της αποθήκης) για την παραλαβή των εμπορευμάτων στην αποθήκη καθώς και για τον αντίστοιχο αριθμό λογιστικής καταχώρησης.

       Σημειώσεις Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται με την καταχώρηση των εμπορευμάτων στη λογιστική αποθήκης.

       Όχι Όχι


      • 16 Ηλεκτρονική αποστολή της διασάφησης αποταμίευσης στο τελωνείο ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το τελωνείο ελέγχου (το αρμόδιο τελωνείο που ελέγχει την αποθήκη) είναι διαφορετικό από το τελωνείο υπαγωγής (το τελωνείο υποβολής της διασάφησης), μετά από την αποστολή του μηνύματος της άδειας παράδοσης, πραγματοποιείται ηλεκτρονική αποστολή της διασάφησης αποταμίευσης από το τελωνείο υπαγωγής στο τελωνείο ελέγχου για περαιτέρω διαχείριση της διασάφησης.

       Όχι Όχι


      • 17 Ηλεκτρονική παραλαβή της διασάφησης αποταμίευσης από το τελωνείο ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το τελωνείο ελέγχου (το αρμόδιο τελωνείο που ελέγχει την αποθήκη) είναι διαφορετικό από το τελωνείο υπαγωγής (τελωνείο υποβολής της διασάφησης), παραλαβή ηλεκτρονικά από το τελωνείο ελέγχου της διασάφησης αποταμίευσης που εστάλη από το τελωνείο υπαγωγής με απόδοση νέου MRN (αριθμού καταχώρησης) και τακτοποίηση του αρχικού MRN στο τελωνείο υπαγωγής.

       Σημειώσεις Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται μετά την ενημέρωση του διαχειριστή της αποθήκης στο τελωνείο ελέγχου για την παραλαβή των εμπορευμάτων (βήμα 15).

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.