Υπαγωγή νέου αθλήματος σε αθλητική ομοσπονδία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση226cb03f-8ed4-4693-9625-a21935fcae3f 671088

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την υπαγωγή αθλήματος, για το οποίο δεν υφίσταται ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, σε ήδη αναγνωρισμένη ομοσπονδία. Η υπαγωγή ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αιτηση για υπαγωγή νέου αθλήματος σε αθλητική ομοσπονδία


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υπαγωγή νέου αθλήματος σε αθλητική ομοσπονδία

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Υπαγωγής Να υπάρχει παγκόσμιος αθλητικός φορέας, στον οποίο υπάγεται το άθλημα(π.χ. παγκόσμια ή διεθνής ομοσπονδία).

       Όχι Όχι

      • 2 Αποκλειστικότητας Το άθλημα να μην καλλιεργείται από άλλη αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, στην οποία αποφασίστηκε η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος. Πρακτικό

       Απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, στην οποία αποφασίστηκε η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Επίσημη μετάφραση του κανονισμού διεξαγωγής αγώνων και διοργανώσεων, καθώς και των διεθνών κανονισμών που διέπουν το άθλημα. Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση του κανονισμού διεξαγωγής αγώνων και διοργανώσεων, καθώς και των διεθνών κανονισμών που διέπουν το άθλημα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1994

      • 3 Επίσημη μετάφραση βεβαίωσης του οικείου παγκόσμιου φορέα, η οποία θα βεβαιώνει ότι η αιτούσα ομοσπονδία είναι μέλος της. Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση βεβαίωσης του οικείου παγκόσμιου φορέα, η οποία θα βεβαιώνει ότι η αιτούσα ομοσπονδία είναι μέλος της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1994

      • 4 Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχει ο οικείος παγκόσμιος αθλητικός φορέας και εάν είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχει ο οικείος παγκόσμιος αθλητικός φορέας και εάν είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 73 3057 2002 239 Α

       Περιγραφή Αν ο αριθμός των αθλητικών σωματείων ομοσπονδίας που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα περιορισθεί σε δεκαπέντε (15) και κάτω και εφόσον η ομοσπονδία δεν καλλιεργεί άλλο άθλημα, το άθλημα υπάγεται σε άλλη ειδικά αναγνωρισμένη ομοσπονδία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100239

      • Νόμος 28 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Ειδική αθλητική αναγνώριση ομοσπονδίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρμόδιο είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιο είναι το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή εγγράφου στην ΕΟΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) με το οποίο ζητείται να γνωστοποιήσει α) τον παγκόσμιο φορέα στον οποίο υπάγεται το άθλημα και β) εάν ο φορέας είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή εγγράφου προς αθλητικές ομοσπονδίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου προς αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν παρεμφερή αθλήματα, με το οποίο ζητείται να γνωστοποιήσουν εάν το προς υπαγωγή άθλημα προσομοιάζει με αθλήματα που καλλιεργούν.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημερωτικό σημείωμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος για το αίτημα προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υφυπουργό.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση θετικής βούλησης του Υφυπουργού, σύνταξη σχεδίου απόφασης υπαγωγής του αθλήματος στην αιτούσα ομοσπονδία, προώθηση του σχεδίου στην ιεραρχία και υπογραφή του από τον Υφυπουργό.

       Ναι Όχι


      • 7 Αρνητική απάντηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση αρνητικής βούλησης του Υφυπουργού, σύνταξη σχεδίου αρνητικής απάντησης στην αιτούσα ομοσπονδία, προώθηση του σχεδίου στην ιεραρχία, υπογραφή του από τον Υφυπουργό, πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση της απάντησης.

       Ναι Ναι


      • 8 Διεκπεραίωση της απόφασης και ενημέρωση του Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της απόφασης, ανάρτησή της στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", αποστολή της στην ενδιαφερόμενη ομοσπονδία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινοποίησή της στην οικεία Περιφέρεια. Ενημέρωση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.