Υπηρεσιακές άδειες οδήγησης προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7b81d529-0dc8-4032-b257-30bc5fc1f62b 781529

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση τεχνικής υποστήριξης/ΑΕΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση υπηρεσιακών αδειών οδήγησης για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση τεχνικής υποστήριξης/ΑΕΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων πραγματοποείται με μέριμνα του Τμήματος Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης Οδηγών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η έκδοση των υπηρεσιακών αδειών οδήγησης γίνεται από το Τμήμα Μεταφορικών Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση εκπαίδευσης προς απόκτηση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης ή επέκταση αυτής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υπηρεσιακές άδειες οδήγησης προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Επαγγελματικές α) Στο αστυνομικό προσωπικό, τους συνοριακούς Φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς που δεν κατέχουν οποιαδήποτε άδεια οδήγησης, ύστερα από εκπαίδευση και κατόπιν εξέτασης, κατά τη διαδικασία των άρθρων 4 και 6 του Π.Δ. 25/2021 (Α΄ 64) από 20/04/2021 β) Στο αστυνομικό προσωπικό, τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς, εφόσον κατέχουν σε ισχύ άδεια οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του Π.Δ. 25/2021 (Α΄ 64) από 20/04/2021.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιατρικές Να πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις υγείας που ορίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 για την "άδεια οδήγησης" του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτές τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, ούτε να εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν τέτοια ποινή, να μην επιδεικνύει καθ έξιν αντιπειθαρχική διαγωγή και να μην του έχει επιβληθεί κατώτερη πειθαρχική ποινή περί χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων περισσότερες από δύο (2) φορές σε διάστημα τριών (3) μηνών.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για κατηγορίες οχημάτων άνω των 3.500 κιλών, καθώς και ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και οχημάτων, να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης Β κατηγορίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών.

       Όχι Όχι

      • 1 Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία με στολή στην οποία εμφαίνονται ευκρινώς τα προβλεπόμενα διακριτικά βαθμού, χωρίς πηλίκιο, τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας. Φωτογραφία

       Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία με στολή στην οποία εμφαίνονται ευκρινώς τα προβλεπόμενα διακριτικά βαθμού, χωρίς πηλίκιο, τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Ιατρική Γνωμάτευση. Γνωμάτευση

       Ιατρική Γνωμάτευση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ιατρικές Γνωματέυσεις όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2012. Αυτές χορηγούνται από τους Ιατρούς του Σώματος και σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης, δύναται να προσκομιστεί Ιατρική Γνωμάτευση κατά σειρά προτεραιότητας από Ιατρούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, Ιατρούς του Δημοσίου και Ιδιώτες Ιατρούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 3 Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Άδεια οδήγησης

       Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Εφόσον υφίσταται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1158

      • Προεδρικό Διάταγμα 25 2021 64 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκταση αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100064

      • 1 Συλλογή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Εκπαίδευση - Εξέταση υποψήφιων οδηγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση αδειών ικανότητας οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.