Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ΕΠΑΛ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc5106e6b-708a-4f48-9457-67a731eec79e 524651

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λύκεια

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

18 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου Επαγγελματικού Λυκείου και απευθύνεται σε υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων και έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Επαγγελματικού Λυκείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο ΕΠΑΛ με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο μηχανογραφικό δελτίο ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώνει προτίμηση και με οποιαδήποτε σειρά για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμεί, από αυτά που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό του και περιλαμβάνονται στον Τομέα επιλογής του στα μαθήματα ειδικότητας του οποίου εξετάστηκε πανελλαδικά, καθώς και όσων περιλαμβάνονται στην Κοινή Ομάδα. Με τη δήλωσή του ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. 2022 ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’), ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’), ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ειδικοί κωδικοί

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο υποψήφιος για να υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο και να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ σε δύο (2) τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι υποψήφιοι υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που έχουν ήδη αποκτήσει προσερχόμενοι στο Λύκειό τους σε ορισμένες ημερομηνίες και έχοντας ταυτοποιηθεί για την εν λόγω διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο εξεταζομένου Δελτίο

       Δελτίο εξεταζομένου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ, το οποίο εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο από το ΠΣ myschool, εμφανίζονται τα 2 εξεταζόμενα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ενώ, στην ένδειξη ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ τα τυχόν ειδικά μαθήματα ή/και τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν στην Αίτηση-Δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις

       Όχι 3201

      • 2 Πιστοποιητικό δημοτολογίου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό δημοτολογίου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εντάσσονται σε ειδική κατηγορία υποψηφίων, πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειο βεβαίωση Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών. Μετά τον έλεγχο της ανωτέρω βεβαίωσης, χαρακτηρίζονται από τον Διευθυντή του Λυκείου ως ειδική κατηγορία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 8619

      • Νόμος 13δ 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Στο εν λόγω άρθρο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Απόφαση 4-5 Φ.153/79899/Α5/21-5-2019 2019 1904 Β

       Περιγραφή Με την εν λόγω υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται ο καθορισμός του τρόπου πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Επαγγελματικού Λυκείου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201904

      • 1 Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή με κωδικό της Σχολικής Μονάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://school.it.minedu.gov.gr

       Περιγραφή Οι Διευθυντές των Λυκείων χρησιμοποιώντας τον κωδικό της Σχολικής Μονάδας αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας μαθητή για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://school.it.minedu.gov.gr

       Περιγραφή Ο κάθε υποψήφιος δημιουργεί τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας στη σχετική εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://michanografiko.it.minedu.gov.gr

       Περιγραφή Σε καθορισμένες ημερομηνίες, με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Εκεί μπορούν να βρουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε Τμήματος, τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε Τμήμα, τον αριθμό εισακτέων, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.Δ., οι υποψήφιοι βλέπουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα Τμήματα, ταξινομημένα ανά πεδίο/τομέα. Οι υποψήφιοι βλέπουν και μπορούν να επιλέξουν ΜΟΝΟ τα Τμήματα, στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Ειδικότερα κάθε υποψήφιος βλέπει τα Τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθεΤμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι, αφού κάνουν μια πρώτη επιλογή με κάποιες προτιμήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης μπορούν να την κάνουν όσες φορές θέλουν, μέχρι να νιώσουν έτοιμοι. Στην τελική τους επίσκεψη, περνούν πάλι όλα τα πρώτα βήματα, αν θέλουν αλλάζουν κάποιες προτιμήσεις τους και φτάνουν στο τελικό βήμα της «Υποβολής Μηχανογραφικού». Μετά την Υποβολή Μηχανογραφικού, που γίνεται σε ορισμένη προθεσμία, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να αλλάξουν το Μ.Δ. Με την «Υποβολή Μηχανογραφικού», το Μ.Δ. οριστικοποιείται και αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει αυτό το Μ.Δ. να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.