Υποβολή πρακτικών καινοτομίας στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3766e1c4-1841-45ae-94e9-50ff6114f72c 686701

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

25 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την υποβολή στοιχείων από φορείς του δημοσίου τομέα, σχετικά με πρακτικές καινοτομίας. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, που βρίσκεται σε σύνδεσμο του ιστότοπου innovation.gov.gr. To Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.5027/23 την ψηφιακή βιβλιοθήκη που έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση και διαμοίραση της γνώσης των καλών πρακτικών καινοτομίας που εφαρμόζουν οι φορείς στο δημόσιο τομέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο υπεύθυνος του φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει την καινοτομία χρειάζεται να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα αφού διαβάσει πρώτα τις επισυναπτόμενες οδηγίες, καθώς και τα κριτήρια για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα. Προς το παρόν δεν είναι απαραίτητο ο υπεύθυνος που υποβάλλει την φόρμα να είναι εκπρόσωπος του φορέα στο Δίκτυο Καινοτομίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση - συμπλήρωση φόρμας για υποβολή καινοτομίας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Επικοινωνία με τον αιτούντα (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπεται έννομο μέσο για προστασία σε περίπτωση άρνησης παροχής της υπηρεσίας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν προβλέπονται νομικές συνέπειεςΆλλο

    Τα στοιχεία των πρακτικών καινοτομίας εξετάζονται και αξιολογούνται ως προς συγκεκριμένα κριτήρια. Σε περίπτωση που δεν γίνεται αποδεκτή μια πρακτική καινοτομίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποβολή στοιχείων σχετικά με μια καινοτόμα πρακτική που εφαρμόζει ένας φορέας του Δημοσίου.

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή πρακτικών καινοτομίας στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Τεχνικές Η υποβολή της καινοτομίας γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://innovation.gov.gr.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο συντονισμός των ενεργειών για την υποβολή καινοτομίας εκ μέρους του δημόσιου φορέα να γίνεται από στέλεχος επιπέδου Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχου. Η φόρμα υποβολής πρέπει να έχει λάβει έγκριση από κάποιο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας του φορέα π.χ. Γενικό Γραμματέα, Πρόεδρο Αρχής , Γενικό Δ/ντη κλπ.

       Όχι Όχι

      • Εγκύκλιος 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος ΔΣΣΚ/ ΤΚΒΠ/ Φ.5./1/3-2-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση - Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr - Παρατηρητήριο καινοτομίας". Στην παράγραφο 3 της εν λόγω εγκυκλίου προβλέπεται η υποβολή καλών πρακτικών από τους δημόσιους φορείς. Η εγκύκλιος δεν είχε αναρτηθεί στην Διαύγεια και δεν έχει λάβει σχετικό αριθμό ανάρτησης, ωστόσο βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/.

       Νομικές παραπομπές https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/.

      • 1 Είσοδος στην ηλεκτρονική φόρμα για την υποβολή στοιχείων καινοτομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/submission-innovation/

       Περιγραφή Ο υπεύθυνος του φορέα που αιτείται την υπηρεσία εισέρχεται στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής προκειμένου να υποβάλει τα σχετικά στοιχεία για την καινοτομία.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση στοιχείων καινοτομίας στην ηλεκτρονική φόρμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/submission-innovation/

       Περιγραφή Εφόσον είναι δυνατή η είσοδος στον σύνδεσμο, τα στοιχεία της καινοτομίας καταχωρούνται στην ηλεκτρονική φόρμα.

       Σημειώσεις Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι του φορέα για την υποβολή των στοιχείων, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον Οδηγό Υποβολής Καινοτομίας, ο οποίος περιγράφει με λεπτομέρεια τα στοιχεία που χρειάζεται να παρατίθενται σε κάθε πεδίο της φόρμας.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή στοιχείων καινοτομίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της φόρμας υποβολής, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, ενημερώνει τον χρήστη, ότι μπορεί να υποβάλει τα σχετικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας στοιχείων ηλεκτρονικής φόρμας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/submission-innovation/, https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

       Περιγραφή Τα στοιχεία για την καλή πρακτική που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο. Στη συνέχεια αξιολογείται η πληρότητα και η ορθότητά τους σύμφωνα με τον Οδηγό Υποβολής καινοτομίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Επικοινωνία με φορέα για αποστολή ορθών ή/και πλήρων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Στην περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας δεν είναι ορθά ή/και πλήρη, γίνεται επικοινωνία με τον υπεύθυνο υποβολής του φορέα, ώστε να συμπληρώσει τα ορθά ή/και πλήρη στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 6 Καταγραφή ορθών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

       Περιγραφή Τα ορθά και πλήρη στοιχεία για την καινοτομία καταχωρούνται σε σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

       Ναι Όχι


      • 7 Αξιολόγηση στοιχείων καινοτομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-definition/

       Περιγραφή Τα υποβληθέντα στοιχεία αξιολογούνται σύμφωνα με ειδικό οδηγό που είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει τα κριτήρια αναγνώρισης καινοτομίας για το Δημόσιο Τομέα, ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι η εν λόγω δράση αποτελεί καινοτομία.

       Όχι Όχι


      • 8 Αρνητική αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων και ενημέρωση του φορέα


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Η υποβληθείσα καλή πρακτική δεν θεωρείται καινοτομία, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης. Ο φορέας ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τον λόγο μη αποδοχής της πρακτικής που υπέβαλε ως καινοτομία. Κατά συνέπεια η διαδικασία ολοκληρώνεται. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο.

       Ναι Ναι


      • 9 Καταχώρηση θετικού αποτελέσματος αξιολόγησης σε ηλεκτρονικά αρχεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-definition/

       Περιγραφή Εφόσον από την αξιολόγηση των στοιχείων προκύπτει πράγματι πρόκειται για καινοτομία εκ μέρους του φορέα, το θετικό αποτέλεσμα καταχωρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο αξιολόγησης. Επιπλέον, η καινοτομία καταχωρείται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο εκκρεμών καινοτομιών προς επεξεργασία.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.