Υποβολή στοιχείων ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση14e13161-9fff-4b00-b6a8-6562abc7775b 141316

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Η εφαρμογή του Κόμβου Διαλειτουργικότητας είναι προσβάσιμη αποκλειστικά και μόνο εντός δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή που διαθέτει δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η σελίδα της εφαρμογής stats είναι διαθέσιμη ως: http://komvos.ypes.gr/stats (προϋποθέτει DNS και δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ) ή εναλλακτικά: http://10.193.25.194/stats (προϋποθέτει μόνο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο σύνολο των υποχρεώσεων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς την υποβολή των οικονομικών τους στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται ο τρόπος, το είδος των αναφορών με τα δημοσιονομικά στοιχεία, καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα υποβολής τους στο πληροφοριακό σύστημα. Απευθύνεται στους Δήμους, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Συνδέσμους ΟΤΑ, Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

1 μήνας

Παρατηρήσεις

Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας, αποτελεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών για την άντληση και επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των ΟΤΑ (στοιχεία εσόδων εξόδων, μητρώου δεσμεύσεων, ισολογισμού (διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις), ισοζυγίου γενικής λογιστικής, ενδοκυβερνητικών συναλλαγών κτλ). Η υποβολή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Εγκύκλιο 9/2018 (παρ. Β και Δ), είτε δηλαδή αυτόματα μέσω δύο (2) κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών (web services), είτε με μεταφόρτωση αρχείων xml ή /xls στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats. Στο πλαίσιο της συλλογής οικονομικών και λοιπών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει δημιουργηθεί ο Ειδικός Διαδικτυακός Τόπος https://aftodioikisi.ypes.gr/, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση των φορέων στην παροχή των εκάστοτε αναγκαίων στοιχείων που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Η ταυτοποίηση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας κάθε φορέα γίνεται με ειδικούς κωδικούς πρόσβασης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Κόμβος Διαλειτουργικότητας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαραίτητη προϋπόθεση για την διάθεση των στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι ο ορισμός στατιστικού ανταποκριτή του φορέα, του οποίου η συμβολή είναι άμεση σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα ερωτήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ. Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων, ο στατιστικός ανταποκριτής είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ), για την ορθότητα και την ποιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, τις εφαρμοζόμενες λογιστικές πρακτικές και την παραμετροποίηση των αποστελλόμενων αναφορών, την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εισηγήσεων προς τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη ή τον πρόεδρο του νομικού προσώπου σχετικά με την οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ.

       Σύνδεσμος http://komvos.ypes.gr/stats

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Δημιουργία λογαριασμού από τον ορισμένο στατιστικό ανταποκριτή στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats

       Σύνδεσμος http://komvos.ypes.gr/stats

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Σύνδεση μέσω δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Οι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) οι οποίες να επιτρέπουν την απευθείας επικοινωνία των πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να είναι έγκυρη, άμεση και επικαιροποιημένη η δημοσιονομική πληροφορία στον κόμβο διαλειτουργικότητας.

       Σύνδεσμος http://komvos.ypes.gr/stats

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Εναλλακτικά, οι φορείς μπορούν να διαθέσουν τα οικονομικά τους στοιχεία μέσω της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats στο πληροφοριακό σύστημα του Κόμβου Διαλειτουργικότητας χειροκίνητα.

       Σύνδεσμος http://komvos.ypes.gr/stats

       Ναι Ναι

      • Εγκύκλιος 419 2021

       Περιγραφή Σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 9/2018 του ΥΠΕΣ καθορίζονται οι διαδικτυακές βάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, η ενέργεια και τα χρονικά διαστήματα για την διάθεση των αναφορών με τα οικονομικά στοιχεία.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A92%CE%A1%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-7%CE%9E%CE%96%22&page=0

       ΑΔΑ Ω2ΡΖ46ΜΤΛ6-7ΞΖ

      • Εγκύκλιος 9 2018

       Περιγραφή Οδηγίες στους υπόχρεους φορείς για την υποβολή των οικονομικών τους στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά στο σύνολο των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%A9%CE%A8%CE%A9%CE%A1465%CE%A7%CE%987-%CE%A4%CE%A14%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4

      • Υπουργική Απόφαση 2816 2018 350 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200350

      • Νόμος 41 4483 2017 107 Α

       Περιγραφή Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

      • Προεδρικό Διάταγμα 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ως προς την ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες, η διαδικασία ελέγχου αναλήψεων υποχρεώσεων και η ευθύνη των αρμοδίων οργάνων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Νόμος 26 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Υποχρεώσεις των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • 1 Ορισμός Στατιστικού Ανταποκριτή του φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος / Περιφερειάρχης /Προέδρος Νομικού Προσώπου ορίζει έναν υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα, ως υπεύθυνο για την αποστολή των δημοσιονομικών αναφορών στον Κόμβο διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι, κατά περίπτωση, ο Δήμαρχος, ή ο Περιφερειάρχης, ή ο Προέδρος του Νομικού Προσώπου.

       Όχι Όχι


      • 2 Διάθεση στοιχείων μέσω διεπαφών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ορισμένος στατιστικός ανταποκριτής του φορέα, έως την 15η ημέρα του μήνα που έπεται από τον μήνα αναφοράς, διαθέτει μέσω web service όλες τις οικονομικές αναφορές στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Το πληροφοριακό σύστημα "Κόμβος Διαλειτουργικότητας" επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία με τα πληροφοριακά συστήματα των υπόχρεων φορέων και την αυτοματοποιημένη διάθεση των ζητούμενων στοιχείων από αυτούς μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών. Σε περίπτωση αντιμετώπισης τυχόν τεχνικών ζητημάτων, η αποστολή των οικονομικών στοιχείων δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats με την χειροκίνητη υποβολή όλων των οικονομικών αναφορών μέσω αρχείων xml ή excel.

       Σημειώσεις Περιεχόμενο διατιθέμενων στοιχείων : Απολογιστικά Στοιχεία. Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17.09.2010 (Διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις). Στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων. Στοιχεία Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού. Στοιχεία Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών. Στοιχεία Πορείας Είσπραξης Εσόδων των Δήμων.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η συλλογή και η επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία πραγματοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των στοιχείων, την τήρηση των προθεσμιών, την παραγωγή υψηλής ποιότητας στατιστικών προϊόντων, τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου αναλύσεων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την ελαχιστοποίηση των σχετικών διοικητικών βαρών για τους εμπλεκόμενους φορείς.

       Σημειώσεις Σκοπός του πληροφοριακού συστήματος "Κόμβος Διαλειτουγικότητας" είναι η κατάρτιση και παρακολούθηση του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η αποτελεσματική εποπτεία των φορέων της αυτοδιοίκησης από τις αρμόδιες αρχές, η υποστήριξη και η σύνταξη μελετών, εκθέσεων και αναλύσεων για την οικονομική θέση και τις αναπτυξιακές προοπτικές της αυτοδιοίκησης, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση πολιτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση και ο σχεδιασμός προγραμμάτων ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή οικονομικών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Yπουργείο Εσωτερικών ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και ως εποπτεύουσα αρχή των φορέων που ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δύναται να τροφοδοτήσει με αυτήν τη δημοσιονομική πληροφορία α. την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για τον προσδιορισμό των δημοσιονομικών μεγεθών του υποτομέα "Τοπική Αυτοδιοίκηση" της Γενικής Κυβέρνησης και β. το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο του συστήματος χρηματοοικονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης. Στο τέλος έκαστου μήνα το Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποστέλλει τα απολογιστικά στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ο διαχειριστής της εφαρμογής δημιουργεί αναφορά με τα στοιχεία της οργανωτικής μονάδας (Περιφέρεια, Δήμος, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) και της οικονομικής αναφοράς. Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα την αναφορά με τα αιτούμενα πεδία και αφού εγκριθούν από τον διαχειριστή μπορούν να αποσταλούν στο σύστημα του ΓΛΚ μέσω κλήσης του αντίστοιχου web service. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την λήψη του μηνύματος "επιτυχημένη αποστολή των αναφορών". Επιπλέον, ενημερώνει και την ΕΛΣΤΑΤ για τη διαθεσιμότητα των αναφορών των οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

       Σημειώσεις Δικαιώματα πρόσβασης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας προς άντληση στοιχείων έχουν οι υπηρεσίες των κάτωθι φορέων και αρχών: • Το Υπουργείο Εσωτερικών • Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ • Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας των ΟΤΑ • Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους • Το Ελεγκτικό Συνέδριο • Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας • Η Ελληνική Στατιστική Αρχή • Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.