Υποβολή τραπεζικού εγγράφου μετά την έκδοση άυλων κωδικών για αποζημιούμενα προϊόντα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdb6cd856-f4cd-49a3-8083-d507c4ce6271 685644

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή τραπεζικού εγγράφου μετά την έκδοση άυλων κωδικών για αποζημιούμενα προϊόντα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & ΣΕΔ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Κάθε εισαγωγέας Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (ΣΕΔ):

1. ο οποίος έχει δηλώσει στο Μητρώο Aποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ τα προϊόντα που εισάγει (με ηλεκτρονική αίτηση) 2. τα προϊόντα αυτά έχουν λάβει έγκριση (κατόπιν αίτησής του) και έχουν καταστεί αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ 3. για τα προϊόντα αυτά έχει λάβει άυλα barcodes (κατόπιν ηλεκτρονικής άιτησής του) για την εκτέλεση γνωματεύσεων παροχών

Σε χρονικό διάστημα εξαμήνου ο Εισαγωγέας υποχρεούται, για κάθε τιμολόγιο εισαγωγής προϊόντων του, να προβεί σε επισύναψη τραπεζικού εγγράφου εξόφλησης του φορολογικού παραστατικού.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποβολής τραπεζικού εγγράφου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή τραπεζικού εγγράφου μετά την έκδοση άυλων κωδικών για αποζημιούμενα προϊόντα Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Εισαγωγέας Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Ο Εισαγωγέας υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών, να προβεί σε επισύναψη τραπεζικού εγγράφου εξόφλησης του φορολογικού παραστατικού για κάθε τιμολόγιο εισαγωγής προϊόντων του.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών TaxisNet για εγγραφή στην πλατφόρμα. Κατοχή κωδικών στην εφαρμογή του Μητρώου στη συνέχεια.

       Σύνδεσμος https://apps.eopyy.gov.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Ο/η αιτών/ ούσα σκανάρει το τραπεζικό έγγραφο εξόφλησης τιμολογίου που έχει εκδώσει από Τράπεζα και το αναρτά στην πλατφόρμα (επισύναψη εγγράφου) σε μορφή pdf. Έγγραφο

       Ο/η αιτών/ ούσα σκανάρει το τραπεζικό έγγραφο εξόφλησης τιμολογίου που έχει εκδώσει από Τράπεζα και το αναρτά στην πλατφόρμα (επισύναψη εγγράφου) σε μορφή pdf.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 3 4931 2022 94 Α

       Περιγραφή Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4238/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100094

      • Νόμος 87 4600 2019 43 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Μητρώων προμηθειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100043

      • Νόμος 108 4461 2017 38 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ζητημάτων ΕΟΠΥΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100038

      • Νόμος 95 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Νόμος 97 4486 2017 115 Α

       Περιγραφή Αντικαθίστανται ή τροποποιείται: - Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016. - Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016. - Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189). - Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31). - Το εδάφιο β΄ της παρ. 1α του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄167), προστίθεται εδάφιο. Στο τέλος του δέκατου τρίτου εδαφίου του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β΄2456) προστίθεται εδάφιο. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 προστίθενται εδάφια. Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται υποπαράγραφος. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) προστίθενται εδάφια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100115

      • Νόμος 34 4447 2016 241 Α

       Περιγραφή Αντικαθίστανται ή τροποποιούνται: - Η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’167) - Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 - Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 - Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 - Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 - Το εδάφιο γ’ της παρ. 7 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 - Η παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) - Η περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 52 του v. 4430/2016 (Α’ 205) - Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α’21) Στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 προστίθεται παράγραφος. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) προστίθεται εδάφιο. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) προστίθεται εδάφιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100241

      • Νόμος 4238 2014 38 Α

       Περιγραφή ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100038

      • Νόμος 3918 2011 31 Α

       Περιγραφή ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100031

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1201/708 2020 4043 Β

       Περιγραφή Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ’αρ. 1013/694/23-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β΄ 3727).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204043

      • 1 Καταχώρηση αίτησης υποβολής τραπεζικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εισαγωγέας καταχωρεί στο σύστημα την αίτηση υποβολής τραπεζικού εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης τραπεζικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ομάδα εργασίας που στελεχώνεται από υπαλλήλους οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιεί έλεγχο των τραπεζικών εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή ενημερωτικού email μέσω του συστήματος στους εισαγωγείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του συστήματος αποστέλλεται αυτόματα ενημερωτικό email προς τον εισαγωγέα σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση του αιτήματος και ενημέρωση του εισαγωγέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα εγκρίνεται και ενημερώνεται ο εισαγωγέας.

       Ναι Ναι


      • 5 Επιστροφή του αιτήματος για διορθώσεις και περαιτέρω επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εισαγωγέας λαμβάνει ενημερωτικό email, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να προβεί σε περεταίρω διορθώσεις ή και προσθήκες του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 6 Νέα καταχώριση αίτησης τραπεζικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εισαγωγέας καταθέτει εκ νέου την αίτηση τραπεζικού εγγράφου με ενσωματωμένες τις απαραίτητες προσθήκες/ διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 7 Έγκριση του αιτήματος και ενημέρωση του εισαγωγέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα εγκρίνεται και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.