Υπολογισμός και καταβολή εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6061ff8b-bae3-4e7a-904a-9fb6fa9e04d0 661834

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες έως 1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρέωση των εργοδοτών προς το Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ. να υποβάλλουν μηνιαίως, και το αργότερο έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα της μισθολογικής περιόδου που αφορούν, σχετικό αρχείο εισφορών, ώστε το Ταμείο να είναι σε θέση να υπολογίζει τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να εισπράξει από τον εκάστοτε εργοδότη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 μήνας

Παρατηρήσεις

Στην υποχρέωση των εργοδοτών είναι η υποβολή δύο ηλεκτρονικών αρχείων συνδεδεμένων μεταξύ τους (Master & Detail), σε μορφή CSV ή xml, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου τόσο για το μητρώο (2) όσο και για τις εισφορές (2). Στα αρχεία αυτά περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες για το Ταμείο πληροφορίες για τους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, οι οποίες ελέγχονται αυτόματα από το ΟΠΣ κατά την υποβολή των αρχείων από τον εργοδότη. Βάσει των αρχείων μητρώου και εισφορών που υποβάλλονται δημιουργείται η σχετική απαίτηση του Ταμείου προς τον κάθε εργοδότη και αποστέλλεται αυτόματα στο e-mail που έχει δηλωθεί, επιβεβαίωση υποβολής καθώς και η ταυτότητα πληρωμής της εν λόγω οφειλής. Με την αντιστοίχιση της συγκεκριμένης ταυτότητας πληρωμής (που είναι μοναδική) με την απαίτηση του αντίστοιχου μήνα, τότε «κλείνει» η οφειλή του εργοδότη για τον μήνα αναφοράς.

Τελευταία ενημέρωση

01/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μηνιαίο αρχείο εισφορών

Σημειώσεις

Στην υποχρέωση των εργοδοτών είναι η υποβολή δύο ηλεκτρονικών αρχείων συνδεδεμένων μεταξύ τους (Master & Detail), σε μορφή CSV ή xml, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου (Πύλη Εργοδοτών) τόσο για το μητρώο (2) όσο και για τις εισφορές (2). Στα αρχεία αυτά περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες για το Ταμείο πληροφορίες για τους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, οι οποίες ελέγχονται αυτόματα από το ΟΠΣ κατά την υποβολή των αρχείων από τον εργοδότη. Η αποστολή γίνεται στο email του Ταμείου info@eteapep.gr, υπόψη του αρμόδιου Τμήματος Ασφάλισης και Εσόδων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ειδικοί κωδικοί χρήστη σε πλατφόρμα του Ταμείου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υπολογισμός και Καταβολή Εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων
      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Απαιτείται να έχει γίνει εγγραφή ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή των στοιχείων γίνεται σε μηνιαία βάση, και το αργότερο έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα της μισθολογικής περιόδου που αφορούν, σχετικό αρχείο εισφορών, ώστε το Ταμείο να είναι σε θέση να υπολογίζει τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να εισπράξει από τον εκάστοτε εργοδότη.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών για είσοδο στην Πύλη Εργοδοτών, μέσω ιστοσελίδας του Ταμείου. Οι εργοδότες υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δύο ηλεκτρονικά αρχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους (Master & Detail), σε μορφή CSV ή xml, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου. Στα αρχεία αυτά περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες για το Ταμείο πληροφορίες για τους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, οι οποίες ελέγχονται αυτόματα από το ΟΠΣ του Ταμείου κατά την υποβολή των αρχείων από τον εργοδότη.

       Όχι Όχι

      • 1 Master Εισφορών Ψηφιακό αρχείο

       Master Εισφορών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αρχείο αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω email από τους εργοδότες στο Ταμείο σε μορφή CSV.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 2 Detail Εισφορών Ψηφιακό αρχείο

       Detail Εισφορών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αρχείο αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω email από τους εργοδότες στο Ταμείο σε μορφή CSV.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 3 Master Μητρώου Ψηφιακό αρχείο

       Master Μητρώου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 4 Detail Μητρώου Ψηφιακό αρχείο

       Detail Μητρώου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • Υπουργική Απόφαση Φ.51020/5358/123 2013 409 Β

       Περιγραφή Έγκριση καταστατικού Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.– Ν. Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200409

      • Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/36258/900 2018 2525 Β

       Περιγραφή Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.- Ν. Π.Ι.Δ.)» .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202525

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 193 2022
      • 1 Δημιουργία αρχείων Master & Detail Εισφορών από τον Εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εργοδότης συμπληρώνει τα αρχεία Master Εισφορών & Detail Εισφορών είτε σε μορφή .xsd είτε σε μορφή .xls. βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που έχουν εκδοθεί και αποσταλεί από το Ταμείο.

       Όχι Όχι


      • 2 Μετατροπή των αρχείων σε CSV, κρυπτογράφηση και αποστολή τους στο Ταμείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εργοδότης προχωράει σε μετατροπή των αρχείων σε μορφή CSV, κρυπτογράφηση και αποστολή μέσω email βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που έχουν εκδοθεί και αποσταλεί από το Ταμείο.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή αρχείων από το Ταμείο μέσω email και Καταχώρηση στο ΟΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει και καταχωρεί τα αρχεία CSV στο ΟΠΣ του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος Αρχείων από το αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Ασφάλισης και Εσόδων διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους στα απεσταλμένα αρχεία : 1. Έλεγχος της γραμμογράφησης των αρχείων ώστε να πληρούνται συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις. 2. Έλεγχος των αριθμών μητρώου, εάν αντιστοιχούν σε κάποιον ασφαλισμένο στη βάση. Εάν δεν αντιστοιχίζεται κάποιος αριθμός μητρώου τότε πιθανόν να πρόκειται για νέα πρόσληψη και το σύστημα δίνει αυτόματα νέο αύξοντα αριθμό μητρώου ασφαλισμένου. 3. Έλεγχος των ποσών των ασφαλιστέων αποδοχών και εισφορών σε σχέση με την κατηγορία ασφαλισμένου και το πλαφόν αποδοχών. 4. Έλεγχος αντιστοιχίας μεταξύ κατηγορίας ασφαλισμένου και κατηγορίας ενσήμων.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή Επιβεβαίωσης Υποβολής στον Εργοδότη και Ταυτότητα Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ΟΠΣ του Ταμείου δημιουργεί και αποστέλλει αυτόματα στον εργοδότη επιβεβαίωσης υποβολής και την Ταυτότητα πληρωμής που εκδόθηκε, μέσω email.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.