Χαρακτηρισμός Νεώτερου Μνημείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8b5f4a79-7249-43cb-a404-cf39e2a05340 854797

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

16 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον χαρακτηρισμό κτηρίων, μεταγενέστερων του 1830, ως μνημείων και απευθύνεται σε ιδιώτες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή άλλους φορείς. Η διαδικασία μπορεί να κινηθεί και αυτεπάγγελτα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Στα προς χαρακτηρισμό ως νεώτερα μνημεία περιλαμβάνονται:

α) τα νεώτερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και μεταγενέστερα του 1830, τα οποία διαθέτουν αρχιτεκτονική, πολεοδομική, κοινωνική, εθνολογική, λαογραφική, τεχνική, βιομηχανική ή εν γένει ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία και

β) τα νεώτερα πολιτιστικά αγαθά των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πολεοδομική, κοινωνική, εθνολογική, λαογραφική, τεχνική, βιομηχανική ή εν γένει ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία.

Μετά το χαρακτηρισμό του, το πολιτιστικό αγαθό προστατεύεται από τις διατάξεις της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χαρακτηρισμού νεώτερου μνημείου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία συγκρότησης φακέλου τεκμηρίωσης για τον χαρακτηρισμό ή μη του κτηρίου. Το e-mail της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων είναι gdamte@culture.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χαρακτηρισμός Νεώτερου Μνημείου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικές Το κτήριο θα πρέπει να χρονολογείται μετά το 1830

       Όχι Όχι

      • 2 Κτιριακές Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει αρχιτεκτονική, κοινωνική, εθνολογική, λαογραφική ή εν γένει ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική αξία

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης, ο χρήστης είναι υποχρεωτικό να διαθέτει κωδικούς taxisnet

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα χάρτη, στο οποίο να προσδιορίζεται η ακριβής θέση του ακινήτου Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα χάρτη, στο οποίο να προσδιορίζεται η ακριβής θέση του ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Αποτύπωση του κτηρίου (κατόψεις, τομές, όψεις) Κάτοψη

       Αποτύπωση του κτηρίου (κατόψεις, τομές, όψεις)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 3 Έκθεση τεκμηρίωσης σχετικά με την ιστορία και αρχιτεκτονική του κτηρίου (Ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση) Έκθεση

       Έκθεση τεκμηρίωσης σχετικά με την ιστορία και αρχιτεκτονική του κτηρίου (Ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση του κτηρίου Φωτογραφία

       Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση του κτηρίου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Λαμβάνονται φωτογραφικές λήψεις εντός και εκτός του κτηρίου, καθώς και παλαιότερες λήψεις

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 5 Προσδιορισμός ιδιοκτησιακού καθεστώτος και νομέα ή χρήστη Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Προσδιορισμός ιδιοκτησιακού καθεστώτος και νομέα ή χρήστη

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τίτλοι κυριότητας - αντίγραφο κτηματολογίου - μισθωτήριο του προς χαρακτηρισμό κτηρίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 6 Φάκελος τεκμηρίωσης - αποστολή απόψεων Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Εισήγηση

       Φάκελος τεκμηρίωσης - αποστολή απόψεων Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9779

      • Νόμος 6 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Προεδρικό Διάταγμα 39, 42, 46 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • 1 Παραλαβή αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ζητεί με αίτημά του τον χαρακτηρισμό του κτηρίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση φακέλου και απόψεων στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων διαβιβάζει το φάκελο τεκμηρίωσης της υπόθεσης και τις απόψεις της για χαρακτηρισμό ή μη του κτηρίου στην Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση εισήγησης στους φερόμενους ιδιοκτήτες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων και Μνημείων Τεχνικού Πολιτισμού και Ιστορικών Τόπων της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων διαβιβάζει την εισήγηση στους ιδιοκτήτες για τις απόψεις τους επί του χαρακτηρισμού, με δυνατότητα απάντησης εντός δύο (2) μηνών

       Ναι Όχι


      • 4 Δημοσίευση επικείμενου χαρακτηρισμού σε εφημερίδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν άγνωστοι ιδιοκτήτες, ο επικείμενος χαρακτηρισμός δημοσιεύεται σε κάποια εφημερίδα και τοιχοκολλείται

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή απόψεων από τους φερόμενους ιδιοκτήτες/νομείς/κατόχους ή πέρας του 2μήνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος του χαρακτηρισμού συμπληρώνεται με τις απόψεις των ιδιοκτητών

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται προς εξέταση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

       Όχι Όχι


      • 7 Εξέταση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) γνωμοδοτεί σχετικά με το χαρακτηρισμό ή μη του ακινήτου, εξετάζοντας τα στοιχεία του φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 8 Εκδοση απόφασης χαρακτηρισμού κτηρίου ως μνημείου και δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων συντάσσει τη σχετική απόφαση, η οποία υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης μη χαρακτηρισμού του κτηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ο χαρακτηρισμός ενός κτηρίου, εκδίδεται η Απόφαση μη χαρακτηρισμού του και ταυτόχρονα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι

       Ναι Ναι


      • 10 Ανακοίνωση χαρακτηρισμού του κτηρίου ως μνημείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την δημοσίευση της απόφασης χαρακτηρισμού στο ΦΕΚ, γίνεται γνωστοποίηση στους ενδιαφερόμενους, την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου και το Ελληνικό Κτηματολόγιο

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.