Χορήγηση Αλφαριθμητικού Κωδικού Έγκρισης σε Τυποποιητήρια Ελαιολάδου - Πυρηνελαίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6c611f95-ac4b-4f61-80c9-0d2a7478fb58 661195

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 έως 50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης αλφαριθμητικού κωδικού και αναγνώρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις συσκευασίας των ελαίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έγκριση εγκαταστάσεων συσκευασίας ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου και χορήγηση αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισης

Σημειώσεις

Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ( ΔΑΟΚ ) της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων.

Όταν η έδρα της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας υπάγονται σε διαφορετικές ΔΑΟΚ η αίτηση κοινοποιείται και στην ΔΑΟΚ που βρίσκεται η έδρα. Όταν η έδρα της επιχείρησης είναι εκτός της χώρας, η επιχείρηση οφείλει να ορίσει υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποβάλλει την αίτηση στην ΔΑΟΚ.

Αν μια επιχείρηση διαθέτει περισσότερες της μίας εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις έγκρισης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών
    • 82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης σε τυποποιητήρια ελαιολάδου και πυρηνελαίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Νόμιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων τυποποίησης ελαιολάδου.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης Άδεια λειτουργίας

       Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1032

      • 2 Βεβαίωση έναρξης εργασιών και βεβαίωση μη διακοπής τους Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

       Βεβαίωση έναρξης εργασιών και βεβαίωση μη διακοπής τους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 5193

      • 3 Σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων συσκευασίας και δεξαμενικών χώρων με υπόμνημα εγκατεστημένης ισχύος η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την κατά περίπτωση άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Κάτοψη

       Σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων συσκευασίας και δεξαμενικών χώρων με υπόμνημα εγκατεστημένης ισχύος η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την κατά περίπτωση άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 4 Καταστατικό εταιρίας Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Καταστατικό εταιρίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε νομικά πρόσωπα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 1130

      • 5 Βεβαίωση από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για όλες τις τυχόν μεταβολές του Καταστατικού Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για όλες τις τυχόν μεταβολές του Καταστατικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στα Νομικά Πρόσωπα, όπως εταιρείες , Ν.Π.Δ.Δ., Συνεταιρισμοί, Ιερές Μονές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9703

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2104 2022

       Περιγραφή Προδιαγραφές εμπορίας ελαιολάδου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2104

      • Υπουργική Απόφαση 1018/104012 2020 1678 Β

       Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού 29/2012 της Επιτροπής για τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου ( ΕΕ L 12 , της 14 01 2012 , σ.14 )

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201678

       ΑΔΑ ΩΣ7Θ4653ΠΓ ΙΓ1

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση και τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται απο την αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το κλιμάκιο της αρμόδιας διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικης στην οποία εχει κατατεθεί η αίτηση προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα και σε επιτόπιο, με σκοπό την διαπίστωση της ορθότητας των δηλουμένων με την αίτηση στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ συντάσσει πρακτικό, στο οποίο βεβαιώνονται: 1. η πληρότητα του φακέλου της αίτησης 2. εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση του φακέλου του αιτούντος με το αντίστοιχο Πρακτικό Ελέγχου του Κλιμακίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος του αιτούντος και το αντίστοιχο πρακτικό διαβιβάζεται από την αρμόδια ΔΑΟΚ στην Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των ελέγχων.

       Σημειώσεις Στη περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας υπάγονται σε διαφορετικές ΔΑΟΚ, ένα αντίγραφο του φακέλου και του πρακτικού αποστέλλεται στην ΔΑΟΚ της έδρας.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή της αίτησης, του φακέλου δικαιολογητικών και του πρακτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων παραλαμβάνει την αίτηση, τον φάκελο δικαιολογητικών και τα πρακτικά ελέγχου

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος πληρότητας και δικαιολογητικών της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων ελέγχει την αίτηση, τον φάκελο δικαιολογητικών και τα πρακτικά ελέγχου

       Όχι Όχι


      • 7 Εισήγηση για χορήγηση αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων εισηγείται για την χορήγηση αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων επιχειρήσεων τυποποίησης ελαιολάδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων ενημερώνει τον κατάλογο εγκεκριμένων επιχειρήσεων τυποποίησης ελαιολάδου, που τηρείται στον ιστότοπο του ΥΠ.Α.Α.Τ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.