Χορήγηση Αντιγράφων Ατομικών Φακέλων Πλοίων (Α.Φ.Π.) που τηρούνται στο Αρχείο του Κλάδου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb314bf0f-a0a4-45d5-8157-a0794da88753 661424

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην οργάνωση, τη διευθέτηση και τη φύλαξη των Α.Φ.Π. στους χώρους Αρχείου Πλοίων του Κλάδου Γ’ Ελέγχου Πλοίων, καθώς και στην παράδοση πληροφοριακού υλικού στους νόμιμους εκπροσώπους εφόσον αιτηθεί. Με τη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η πρόσβαση στους Α.Φ.Π. του αρχείου που διατηρεί ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων. Απευθύνεται σε πολίτες και σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρατηρήσεις

Οι Ατομικοί Φάκελοι Πλοίου (Α.Φ.Π.) φυλάσσονται στους χώρους που διατίθενται στο κτήριο του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων με βάση το Π.Δ. 13/2018.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του:

α) εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή διαχειρίστριας εταιρείας ή ορισμένους από την πλοιοκτήτρια εταιρεία πράκτορας του πλοίου, β) κάθε άλλο πρόσωπου που έχει γραπτή εξουσιοδότηση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή κατά περίπτωση τον Α.Ο. που παρακολουθεί το πλοίο,

γ) οποιοσδήποτε άλλο πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον το οποίο πιστοποιείται από έγγραφο Δικαστικής Αρχής


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Αντιγράφων Ατομικών Φακέλων Πλοίων (Α.Φ.Π.) που Τηρούνται στο Αρχείο του Κλάδου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Υπουργική Απόφαση 20700431842020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • 1 Κατάθεση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων ή αποστέλλει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

       Σημειώσεις Αίτηση του: α) εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή διαχειρίστριας εταιρείας ή ορισμένους από την πλοιοκτήτρια εταιρεία πράκτορας του πλοίου, β) κάθε άλλο πρόσωπου που έχει γραπτή εξουσιοδότηση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή κατά περίπτωση τον Α.Ο. που παρακολουθεί το πλοίο, γ) οποιοσδήποτε άλλο πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον το οποίο πιστοποιείται από έγγραφο Δικαστικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κλάδου πρωτοκολλεί τη σχετική αίτηση και τη χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται σε εισηγητή οποίος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών (εξουσιοδότηση πλοιοκτήτη, φωτοτυπία ταυτότητας κ.λ.π.) που αποδεικνύουν την ιδιότητά του ενδιαφερομένου, για πρόσβαση στον φάκελο του πλοίου. Εν συνεχεία ανευρίσκει από τους χώρους φύλαξης του αρχείου τον/τους φάκελο/φακέλους και τον/τους προσκομίζει στον χώρο του τμήματος. εΕνημερώνει τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων.

       Όχι Όχι


      • 4 Παράδοση των Αιτούμενων Στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο εισηγητήςσυντάσσει πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής εγγράφων όπου αναγράφεται λεπτομερώς το πληροφοριακό υλικό που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος και το προσυπογράφει. Ο ενδιαφερόμενος υπογράφει και αυτός το πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής και παραλαμβάνει το πληροφοριακό υλικό προκειμένου να το φωτοτυπήσει με δικά του έξοδα.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιστροφή των Αιτούμενων Στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατά την επιστροφή του πληροφοριακού υλικού ο ενδιαφερόμενος και ο εισηγητής υπογράφουν ει εκ νέου το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής εγγράφων, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή όλου του πληροφοριακού υλικού. Τέλος ο εισηγητής τοποθετεί το πληροφοριακό υλικό στον/στους φάκελο/φακέλους του πλοίου και τον/τους επιστρέφει στους χώρους φύλαξης του αρχείου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.