Χορήγηση Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών για Σκαλωσιές, κατασκευής χώρας μέλους της Ε.Ε.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση19574ca5-3ffd-47a3-8b7e-86946db4e72e 229535

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Βεβαίωσης περί κατάθεσης δικαιολογητικών για σκαλωσιές ή μερών αυτών, τα οποία κατασκευάζονται σε χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης περί κατάθεσης δικαιολογητικών για σκαλωσιές ή μέρη αυτών κατασκευαζόμενων σε χώρες κράτη - μέλη της Ε.Ε..


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών για Σκαλωσιές ή μέρη αυτών που κατασκευάζονται σε χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Βεβαίωση Ελέγχου ή Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τις επίσημες αρχές της χώρας κατασκευής της σκαλωσιάς ή από φορέα αναγνωρισμένο από αυτές, στην οποία θα περιγράφονται οι υπόψη σκαλωσιές και η προβλεπόμενη χρήση τους και θα βεβαιούται ότι αυτές έχουν κατασκευαστεί και μπορούν να διατεθούν νόμιμα στη χώρα κατασκευής τους. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ελέγχου ή Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τις επίσημες αρχές της χώρας κατασκευής της σκαλωσιάς ή από φορέα αναγνωρισμένο από αυτές, στην οποία θα περιγράφονται οι υπόψη σκαλωσιές και η προβλεπόμενη χρήση τους και θα βεβαιούται ότι αυτές έχουν κατασκευαστεί και μπορούν να διατεθούν νόμιμα στη χώρα κατασκευής τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4 παρ.2 16440/Φ.10.4/445 1993 756 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη θέση σε κυκλοφορία σκαλωσιών ή μερών αυτών, τα οποία να έχουν κατασκευαστεί σε χώρα κράτος- μέλος Ε.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930200756

      • 1 Παραλαβή της αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και εγκυρότητας του φορέα έκδοσης αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών, καθώς και αν ο αλλοδαπός φορέας που έχει εκδώσει την προσκομισθείσα Βεβαίωση/Πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένος φορέας της χώρας όπου έχει κατασκευαστεί και κυκλοφορεί νόμιμα η σκαλωσιά ή το μέρος της.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση Βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 4 της κυα 16440/Φ.10.4/445 χορηγείται η προβλεπόμενη Βεβαίωση.

       Ναι Ναι


      • 5 Μη χορήγηση της βεβαίωσης - Ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή μη εγκυρότητας των σχετικών δικαιολογητικών ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.