Χορήγηση Βεβαίωσης για την Παροχή Υπηρεσιών στην Ελλάδα από Επαγγελματίες Υπηκόους Κρατών Μελών, σύμφωνα με τα άρθρα 5-9 του πδ. 38/2010

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbc84ec61-abc6-4df1-8536-a0cc929de1ae 910675 Issuance of Certificate for the Free Provision of Service in Greece from EU - Member States Professionals, according to articles 5 - 9 of PD 38/2010

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση τεχνικών επαγγελμάτων και ασφάλειας εγκαταστάσεων, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών για: 1. την εκτέλεση μελέτης, επίβλεψης της λειτουργίας, συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 2. την εκτέλεση μελέτης, επίβλεψης της λειτουργίας, συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων, 3. τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, 4. του χειρισμού μηχανημάτων έργου, 5. την εκτέλεση, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, 6. την εκτέλεση και συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών ή αερίων καυσίμων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση τεχνικών επαγγελμάτων και ασφάλειας εγκαταστάσεων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σημειώνεται ότι οι 7 εργάσιμες ημέρες αφορούν στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως επαρκή. Σε περίπτωση που δεν αξιολογηθούν ως επαρκή για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, η προθεσμία μπορεί να αυξηθεί έως και 2 μήνες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 43.2 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Βεβαίωσης για την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στην Ελλάδα από Επαγγελματίες Υπηκόους Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύμφωνα με τις Διατάξεις των Άρθρων 5 Έ ως και 9 του Π.Δ. 38/2010

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή αίτησης – δήλωσης για την προσωρινή και περιστασιακή παροχής υπηρεσιών για: 1. την Εκτέλεση μελέτης, επίβλεψης της λειτουργίας, συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 2. την εκτέλεση μελέτης, επίβλεψης της λειτουργίας, συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων, 3. τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, 4. του χειρισμού μηχανημάτων έργου, 5. την εκτέλεση, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, 6. την εκτέλεση και συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών ή αερίων καυσίμων

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στο κράτος προέλευσης, είτε το εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, είτε όχι.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για το εν λόγω επάγγελμά, σε επίσημη μετάφραση Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για το εν λόγω επάγγελμά, σε επίσημη μετάφραση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνει είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του αιτούντος από το κράτος μέλος προέλευσης, σε επίσημη μετάφραση Άδεια εργασίας

       Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του αιτούντος από το κράτος μέλος προέλευσης, σε επίσημη μετάφραση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνει είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 3 Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι το επάγγελμα στο κράτος προέλευσης δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, σε επίσημη μετάφραση. Άδεια εργασίας

       Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι το επάγγελμα στο κράτος προέλευσης δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, σε επίσημη μετάφραση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επίσημη μετάφραση μπορεί να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9197

      • 4 Τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εφόσον προέρχεται από κράτος προέλευσης δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, σε επίσημη μετάφραση Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εφόσον προέρχεται από κράτος προέλευσης δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, σε επίσημη μετάφραση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 5 Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι ο Τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης επέχει θέση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, εφόσον προέρχεται από κράτος προέλευσης δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, σε επίσημη μετάφραση Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι ο Τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης επέχει θέση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, εφόσον προέρχεται από κράτος προέλευσης δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, σε επίσημη μετάφραση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Βεβαίωση της εκδούσας την Άδεια ή τη Βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής στην οποία να πιστοποιείται το είδος και η έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ο κάτοχός της μπορεί να ασκήσει στο κράτος προέλευσης, σε επίσημη μετάφραση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της εκδούσας την Άδεια ή τη Βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής στην οποία να πιστοποιείται το είδος και η έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ο κάτοχός της μπορεί να ασκήσει στο κράτος προέλευσης, σε επίσημη μετάφραση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Βεβαίωση από Αρμόδια Αρχή του κράτους προέλευσης, με την οποία πιστοποιείται το εκπαιδευτικό επίπεδο του τίτλου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, σε επίσημη μετάφραση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από Αρμόδια Αρχή του κράτους προέλευσης, με την οποία πιστοποιείται το εκπαιδευτικό επίπεδο του τίτλου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, σε επίσημη μετάφραση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2321/ΙΑ 2013 28 Β

       Περιγραφή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, Αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 146343/ΙΑ/20−12−2011

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200028

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση – δήλωσή του με τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξετάζει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνήσει το θέμα. Κατά την πρώτη παροχή η Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας, λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, διενεργεί, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου για το οικείο επάγγελμα. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση κατά τον έλεγχο διαπιστώνει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα και κρίνει ότι αυτό μπορεί να αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, ζητεί από τον πάροχο να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, μέσω δοκιμασίας επάρκειας. Στη περίπτωση που επιβάλλεται δοκιμασία επάρκειας ή πρακτική εξέταση (μόνο για ηλεκτροσυγκολλήσεις και χειρισμό μηχανημάτων έργου), με επιμέλεια του παρόχου θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στη Διεύθυνση εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοσή του.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις και δεν τυγχάνει εφαρμογής η παράγραφος β της υπ’ αριθμ. 2321/ΙΑ/10-01-2013 Κ.Υ.Α. εκδίδει τη σχετική βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.