Χορήγηση Βεβαίωσης περί μη Πειθαρχικής Δίωξης Ναυτικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4bb70619-8def-44a0-9405-7fe2224282bc 961006

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

0,5 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης περί μη επιβολής πειθαρχικής ποινής σε βάρος Ελλήνων απογεγραμμένων ναυτικών και απευθύνεται σε αυτούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση βεβαίωσης περί μη πειθαρχικής δίωξης ναυτικών

Σημειώσεις

Ο ναυτικός καταθέτει αίτηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας Γ΄ (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄) για χορήγηση βεβαίωσης περί μη πειθαρχικής δίωξής του. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄ συντάσσει τη σχετική βεβαίωση περί μη πειθαρχικής δίωξης του ναυτικού και τη χορηγεί σε αυτόν είτε διά ζώσης είτε ταχυδρομικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση βεβαίωσης περί μη πειθαρχικής δίωξης ναυτικών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πειθαρχικό Μητρώο Ναυτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών να είναι απογεγραμμένος Έλληνας ναυτικός.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταβολή τέλους χαρτοσήμανσης υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.) αξίας 0,50 ευρώ. 0.5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 13/2018 - Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Νόμος 5 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Παραλαβή αίτησης περί μη πειθαρχικής δίωξης ναυτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη πειθαρχικής δίωξης ναυτικού από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας/Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄). Η αίτηση δύναται να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ναυτικό ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να διαβιβαστεί μέσω Λιμενικής Αρχής ή Κ.Ε.Π.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία αίτησης περί μη πειθαρχικής δίωξης


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας/Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄) προβαίνει σε έλεγχο των καταχωρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή πειθαρχικού μητρώου ναυτικών και συντάσσει τη σχετική βεβαίωση περί μη πειθαρχικής δίωξης του αιτούντα ναυτικού.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη πειθαρχικής δίωξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας/Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄) είτε χορηγεί τη βεβαίωση σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του ναυτικού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου είτε την αποστέλλει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή Κ.Ε.Π. ανάλογα με την Υπηρεσία στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.