Χορήγηση Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe2f4db53-5539-42e6-a6c2-c1f7d717f8b9 886373

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση Διακριτικού Σήματος Πλοίου αποτελεί προαπαιτούμενο για την νηολόγηση ενός πλοίου. Απευθύνεται σε πολίτες και σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης ΔΣΠ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (Δ.Σ.Π.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Διακριτικών Σταθμού Πλοίου (MMSI) για τα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • Προεδρικό Διάταγμα 304 1997 214 Α

       Περιγραφή Κανονισμός χορήγησης διακριτικού σταθμού πλοίων στα εμπορικά πλοία με Ελληνική σημαία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100214

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184/2020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • 1 Κατάθεση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατατίθεται αίτηση στη Γραμματεία του Κλάδου ελέγχου πλοίων ή στο σηματωρείο μέσω Λιμενικής Αρχής για χορήγηση ΔΣΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση στο αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 4 Χρέωση σε χειριστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Τμηματάρχης χρεώνει την αίτηση σε αρμόδιο χειριστή

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση ΔΣΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο χειριστής ελέγχει το βιβλίο των Διακριτικών Σταθμών Πλοίου με βάση τα στοιχεία της αίτησης και χορηγεί το Δ.Σ.Π και καταχωρεί τα στοιχεία του πλοίου στη βάση δεδομένων.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή σήματος χορήγησης ΔΣΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο χειριστής συντάσσει σήμα προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή με τα στοιχεία του πλοίου και του χορηγούμενου ΔΣΠ

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.