Χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2719e6c1-5cd2-4f8b-a7bc-4f8f34a14cb0 392459

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε ένωση αθλητικών σωματείων για συγκεκριμένο άθλημα, προκειμένου να λειτουργεί νόμιμα και, ειδικότερα, να οργανώνει την ανάπτυξη του αθλήματος στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της και μέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

28/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ένωσης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας ή Ιεραρχική Προσφυγή
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αθλητική Αναγνώριση Ένωσης, Αναγνώριση Αθλητικής Ένωσης, Αναγνώριση Ένωσης Σωματείων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Ένωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Το καταστατικό της ένωσης να είναι εναρμονισμένο με την αθλητική νομοθεσία, να ορίζει το συγκεκριμένου άθλημα που καλλιεργεί η ένωση και να περιγράφει τα γεωγραφικά όριά της.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η ένωση να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η ένωση να έχει τουλάχιστον δέκα σωματεία-μέλη με ειδική αθλητική αναγνώριση.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης Πρακτικό

       Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Έγγραφο της οικείας ομοσπονδίας με το οποίο δηλώνει τη συμφωνία της με την ίδρυση της ένωσης και περιγράφει τα γεωγραφικά της όρια Βεβαίωση

       Έγγραφο της οικείας ομοσπονδίας με το οποίο δηλώνει τη συμφωνία της με την ίδρυση της ένωσης και περιγράφει τα γεωγραφικά της όρια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Πίνακας τουλάχιστον δέκα (10) σωματείων-μελών με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας τουλάχιστον δέκα (10) σωματείων-μελών με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Αντίγραφο πρακτικού συστατικής συνέλευσης των σωματείων-μελών της ένωσης για την ίδρυση της Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο πρακτικού συστατικής συνέλευσης των σωματείων-μελών της ένωσης για την ίδρυση της

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τουλάχιστον δέκα (10) αθλητικών σωματείων-μελών της ένωσης για την ίδρυσή της Απόφαση

       Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τουλάχιστον δέκα (10) αθλητικών σωματείων-μελών της ένωσης για την ίδρυσή της

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 6 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της ένωσης Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της ένωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 7 Αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης της ένωσης από το αρμόδιο δικαστήριο Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης της ένωσης από το αρμόδιο δικαστήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 8 Πιστοποιητικό Μεταβολών της ένωσης από το αρμόδιο δικαστήριο Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Μεταβολών της ένωσης από το αρμόδιο δικαστήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 9 Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το νόμο 2725/1999 όπως ισχύει, βιβλία Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το νόμο 2725/1999 όπως ισχύει, βιβλία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 10-18 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο "Αθλητική Ένωση"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών της ένωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται τα δικαιολογητικά και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της ένωσης και διαπιστώνεται η πληρότητα ή μη του φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου, συντάσσεται το σχέδιο απόφασης, προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και προωθείται στον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου απάντησης για αδυναμία περαίωσης του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν διαπιστώνεται μη πληρότητα του φακέλου, συντάσσεται σχέδιο απάντησης με το οποίο γνωστοποιείται ο λόγος αδυναμίας περαίωσης του αιτήματος. Το σχέδιο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Ναι Ναι


      • 5 Προσυπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προσυπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και προώθησή του στον Γενικό Διευθυντή για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπογραφή του σχεδίου απόφασης από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού και επιστροφή του σχεδίου στο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 7 Διεκπεραίωση της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της απόφασης, ανάρτησή της στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", αποστολή της στην ένωση και κοινοποίηση στην οικεία ομοσπονδία.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.