Χορήγηση Επάρκειας Προσόντων για τη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9bbf0be7-9d10-46db-a033-496dfa4db1b7 654234

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - Τμήμα Δ΄, ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, για τη χορήγηση Επάρκειας Προσόντων διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών σε φροντιστήρια, στους πτυχιούχους των παρακάτω τμημάτων:

1. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,


2. Πρόγραμμα Σπουδών Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με έτος εισαγωγής 2015-2016 και εντεύθεν,

3. Ξένων γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου,


4. Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

5. Οι απόφοιτοι των τμημάτων: α) του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό, β)του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και γ) του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους.

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω περιπτώσεων, καταθέτουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.Π.Ε.Θ.), προκειμένου να τους χορηγηθεί επάρκεια προσόντων διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - Τμήμα Δ΄

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι απόφοιτοι των παρακάτω Σχολών και Τμημάτων κατέχουν, δυνάμει του πτυχίου τους, επάρκεια διδασκαλίας σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών:

1. Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, 2. Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ) με έτος εισαγωγής έως και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 3. Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών ή λογοτεχνιών, άλλων από αυτές της περίπτωσης 1, Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2), για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών, 4. Οι απόφοιτοι των τμημάτων: α) Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ, β) Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, γ) Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

Σημείωση: Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι των παραπάνω περιπτώσεων, καταθέτουν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στον ΕΟΠΠΕΠ, προκειμένου να τους χορηγηθεί η επάρκεια προσόντων διδασκαλίας

Τελευταία ενημέρωση

10/01/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών

Σημειώσεις

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια των κατατεθέντων αντιγράφων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών σε φροντιστήρια

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Επάρκειας Προσόντων για τη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ Πιστοποιηθένων, Κατόχων Βεβαιώσεων Επάρκειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Πτυχίο Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Πτυχίο του Προγράμματος Σπουδών "Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός" της Σχολής Ανθρωπιστικών σπουδών του ΕΑΠ με έτος εισαγωγής 2015-2016 και εντεύθεν

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Πτυχίο Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Πτυχίο Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

       Ναι Ναι

      • 5 Εκπαιδευτικές Αντίγραφο πτυχίου των Τμημάτων: α) Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό, β) Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ γ) Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Σημείωση : Αφορά μόνο σε όσους αποφοίτους των παραπάνω τμημάτων, δεν έχουν συμπληρώσει τα 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους.

       Ναι Ναι

      • 6 Εκπαιδευτικές Επιτυχής παρακολούθηση Προγράμματος Διδακτικής ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμια της ημεδαπής, μετά τη λήψη του πτυχίου.

       Όχι Όχι

      • 7 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Αναγνώριση πτυχίων των σχολών Γλωσσών και Φιλολογιών ή Λογοτεχνιών, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ

       Σύνδεσμος https://www.doatap.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/antigrapho-ptukhiou-panepistemiou-gia-te-stratologia-e-gia-alle-khrese

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αφορά την κατάθεση (εναλλακτικού) αντιγράφου πιστοποιητικών σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Αφορά την κατάθεση (εναλλακτικού) αντιγράφου πιστοποιητικών σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 4 Αντίγραφο πτυχίου Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/antigrapho-ptukhiou-panepistemiou-gia-te-stratologia-e-gia-alle-khrese

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται αντίγραφο πτυχίου ενός εκ των τμημάτων που αναφέρονται στις προϋποθέσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 5 Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από αλλοδαπούς κατόχους πτυχίων Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής καθώς και από κατόχους πτυχίων Τμημάτων άλλων ξένων γλωσσών και φιλολογιών ή λογοτεχνιών, Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Αρμόδια υπηρεσία κατάθεσης της αίτησης για τους ενδιαφερόμενους των συγκεκριμένων περιπτώσεων, είναι ο ΕΟΠΠΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • Υπουργική Απόφαση 85011/Ν1 2019 2008 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13.1.2017 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ 324/τ.Β/8.2.2017), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 562/τ.Β/23.2.2017, όπως τροποποιήθη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202008

      • Προεδρικό Διάταγμα 53 18 2018 31 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100031

      • Υπουργική Απόφαση 77728/Ν1 2017 1773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13.1.2017 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ 324/τ.Β/8.2.2017), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 562/τ.Β/23.2.2017, όπως τροποποιήθη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201773

      • Υπουργική Απόφαση 6117/Α5 2017 324 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200324

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο τμήμα και πρωτοκολλείται

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση του φακέλου στον αρμόδιο υπάλληλο προς διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της επάρκειας, το αίτημα απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως.

       Ναι Ναι


      • 4 Επεξεργασία του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση μητρώου του ΕΟΠΠΕΠ με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης χορήγησης επάρκειας στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • 7 Αποστολή ή παραλαβή από τον χώρο της Υπηρεσίας της διοικητικής πράξης από τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.