Χορήγηση και ανάκληση κανονικής άδειας σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1007d369-14d2-4e4d-8191-bbda053bebeb 173691

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ή ανάκληση κανονικής άδειας με αποδοχές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η κανονική άδεια χορηγείται σε μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους του δημοσίου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης κανονικής άδειας

Σημειώσεις

Οι τρόποι υποβολής της αίτησης καθορίζονται από τις Δ/νσεις Διοικητικού έκαστου δημόσιου φορέα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δικαίωμα - Χορήγηση - Ανάκληση Κανονικής Άδειας

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Κανονικής Άδειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Οι δόκιμοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια 2 μήνες μετά το διορισμό τους (2 ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους με πραγματική δημόσια προϋπηρεσία κατά το διορισμό τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι υπάλληλοι μετά τη συμπλήρωση 1 έτους πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δικαιούνται κανονική άδεια 20 ημερών για πενθήμερη εργασία και 24 ημερών για εξαήμερη εργασία που επαυξάνεται κατά 1 ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης μέχρι το ανώτατο όριο των 25 και 30 ημερών αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές δικαιούνται έως 4 ημέρες προσαύξηση της κανονικής τους άδειας. Ο αριθμός των ημερών της προσαύξησης προσδιορίζεται βάσει της κατηγοριοποίησης της παραμεθορίου περιοχής.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι υπάλληλοι που δεν έλαβαν κανονική άδεια του ίδιου ή προηγούμενου έτους (από μεταφορά) ή άλλου είδους ειδική άδεια μεταξύ του διαστήματος από 15 Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, καθώς και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, δικαιούνται προσαύξηση κατά 5 ημέρες στην κανονική τους άδεια.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 48-49 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζεται το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας στους δημοσίους υπαλλήλους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 2007

       Περιγραφή Εγκύκλιος με διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/20070514 ypal kodikas adeies 07.pdf

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346 2008

       Περιγραφή Εγκύκλιος για τη χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/20080529 ypal kodikas adeies 08.pdf

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/229/οικ.8177 2023

       Περιγραφή Εγκύκλιος με διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%A9%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%99%CE%9C%CE%9E

       ΑΔΑ Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΙΜΞ

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.51/578/6378 2008 475 Β

       Περιγραφή Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20080200475

      • 1 Παραλαβή αίτησης για χορήγηση κανονικής άδειας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της κανονικής άδειας απο τον υπάλληλο στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα του.

       Όχι Όχι


      • 2 Χορήγηση Κανονικής Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η κανονική άδεια εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο και μπορεί να ανακληθεί λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ή ανακλήθηκε για υπηρεσιακούς λόγους μπορεί να μεταφερθεί μόνο στο επόμενο έτος.

       Ναι Όχι


      • 3 Μη χορήγηση ή ανάκληση κανονικής άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μη χορήγηση ή ανάκληση της χορηγηθείσας κανονικής άδειας λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.