Χορήγηση προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ από τη Δ.Ο.Υ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση376e5d8a-44b5-4a04-90c5-9a53bf6ebd70 376584

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση προσωρινής άδειας και πινακίδας «Μ» και μέχρι δύο (2) φορές ετησίως για την κυκλοφορία ενάριθμων ασφαλισμένων αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας και μέχρι τρεις (3) ημέρες ετησίως.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η προσωρινή άδεια και πινακίδα Μ δύναται να χορηγηθεί και για τις ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής.

Η άδεια έχει διάρκεια μέχρι τρεις (3) ημέρες, κατ’ έτος, αποκλειστικά και μόνο για την παράδοσή τους σε σημεία συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), ή για την επισκευή και έλεγχο από ΚΤΕΟ ή για την αλλαγή του χώρου φύλαξης του οχήματος.

Μια (1) φορά ετησίως μπορεί να χορηγείται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και για τα ανάριθμα ασφαλισμένα αυτοκίνητα ή τις μοτοσυκλέτες, με την ίδια ως άνω συνολική διάρκεια, αποκλειστικά και μόνο για τη μετάβασή τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού τους στον τόπο ταξινόμησης και για την επισκευή ή έλεγχο από ΚΤΕΟ.

Η προσωρινή άδεια χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης, αφού καταβληθεί για κάθε ημέρα, και ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας το ποσό των δέκα (10) ευρώ ή τριών (3) ευρώ αντίστοιχα και περιλαμβάνει ένδειξη για τον λόγο χορήγησής της.

Ειδικά για τα ενάριθμα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, τα οποία, είτε έχουν τεθεί σε εκούσια ακινησία στην αρμόδια φορολογική αρχή με την κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας τους, είτε η ακινησία τους δηλώνεται στη φορολογική διοίκηση ηλεκτρονικά, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος, η έκδοση προσωρινής άδειας «Μ» γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), αφού καταβληθεί για κάθε ημέρα και ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας το ποσό των δέκα (10) ευρώ ή τριών (3) ευρώ αντίστοιχα, με την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ

Σημειώσεις

Υποβάλλεται αίτηση για έκδοση προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πινακίδα Μ, Προσωρινή πινακίδα, Προσωρινή κυκλοφορία

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ από τη Δ.Ο.Υ.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η προσωρινή άδεια και πινακίδα «Μ» χορηγείται σε ενάριθμα ασφαλισμένα αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας και μέχρι δύο (2) φορές ετησίως.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Θα πρέπει το όχημα να βρίσκεται στη κυριότητα του αιτούντα της χορήγησης προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ. Σε περίπτωση που το όχημα ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, θα πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση όλων των ιδιοκτητών.

       Όχι Όχι

      • 1 Η προσωρινή άδεια και η προσωρινή πινακίδα Μ χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αφού καταβληθεί για κάθε ημέρα, και ανεξάρτητα από το είδος του οχήματος το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα και μέχρι 3 ημέρες ετησίως και περιλαμβάνει ένδειξη για τον λόγο χορήγησής της. 10 € - 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2893

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Ποσοτικό, Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • 2 Η προσωρινή άδεια και η προσωρινή πινακίδα Μ χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αφού καταβληθεί για κάθε ημέρα, και ανεξάρτητα από το είδος της μοτοσυκλέτας το ποσό των τριών (3) ευρώ ανά ημέρα και μέχρι 3 ημέρες ετησίως και περιλαμβάνει ένδειξη για τον λόγο χορήγησής της. 3 € - 9 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2894

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Ποσοτικό, Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 1

      • 1 Έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το φυσικό πρόσωπο είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Έγγραφο

       Έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το φυσικό πρόσωπο είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www1.eaee.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος, η ασφάλιση γίνεται με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Νόμος 22, παρ. 7 2367 1953 82 Α

       Περιγραφή Δήλωσις Ακινησίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100082

      • Νόμος 3 υποπαρ. δ' 4 περ. 2 4254 2014 85 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Β του Ν. 4254/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100085

      • Νόμος 48 παρ. 1 4797 2021 66 Α

       Περιγραφή Προσωρινή άδεια Κυκλοφορίας «Μ» και διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης - Τροποποίηση των άρθρων 22 του ν. 2367/1953 και 20 του ν. 2948/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100066

      • 1 Παραλαβή της αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται αίτηση για έκδοση προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ στην αρμόδια ΔΟΥ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Ταυτότητας οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση Ταυτότητας οφειλής με τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας που πρέπει να καταβληθούν σε συνάρτηση με το είδος του οχήματος και τον αριθμό των ημερών.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη προσωρινής άδειας κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση προσωρινής πινακίδας Μ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση προσωρινής πινακίδας Μ από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ από τον αρμόδιο Προϊστάμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή της προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ από τον Διευθυντή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ μέσω της πλατφόρμας "Τα αιτήματα μου"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή της Προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ στον αιτούντα μέσω της πλατφόρμας "Τα αιτήματα μου".

       Ναι Ναι


      • 8 Παράδοση προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παράδοση της Προσωρινής άδειας και πινακίδας Μ στον αιτούντα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.