Χορήγηση σήματος λειτουργίας παιδικών χαρών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση67b2a4ab-c213-402d-8e7b-b4d40d4b779e 887267

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση σήματος λειτουργίας σε υφιστάμενες, ανακατασκευασμένες ή καινούργιες παιδικές χαρές των ΟΤΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή χρήση τους. Το ειδικό σήμα που χορηγείται έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος και απαιτείται επανέλεγχος από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, ώστε να ανανεωθεί για ακόμα ένα (1) έτος, κ.ο.κ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

21/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου Δήμου για τη χορήγηση του «ειδικού σήματος καταλληλότητας λειτουργίας παιδικής χαράς» εντός της χωρικής του αρμοδιότητας.

Σημειώσεις

Υποβολή στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών (ΕΕΠΧ) από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ του αιτήματος χορήγησης του «ειδικού σήματος καταλληλότητας λειτουργίας παιδικής χαράς».

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση ή ανανέωση ειδικού σήματος πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας παιδικής χαράς

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση σήματος λειτουργίας παιδικών χαρών των Δήμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Πολεοδομικές Η παιδική χαρά εγκαθίσταται σε δημοτικά/κοινοτικά ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο ως χώροι παιδικής χαράς.

       Όχι Όχι

      • 2 Πολεοδομικές Η παιδική χαρά εγκαθίσταται σε δημοτικά/κοινοτικά ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστος χώρος.

       Ναι Ναι

      • 3 Πολεοδομικές Η παιδική χαρά εγκαθίσταται σε δημοτικά/κοινοτικά ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του δήμου ή της κοινότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

       Ναι Ναι

      • 4 Τεχνικές Η παιδική χαρά αποτελείται από εξοπλισμό (όργανα - κατασκευές), ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Η παιδική χαρά πρέπει να είναι χωροθετημένη και σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία όλων των παιδιών.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Ο χώρος που πρόκειται να δημιουργηθεί μία παιδική χαρά πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών: α) να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά. β) Να μη γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής πρόσβαση των χρηστών με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας. γ) Κατά την επιλογή της παιδικής χαράς πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπομένων ορίων ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών και του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. δ) να μη βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακριμνήσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.). στ) να μην είναι οπτικά απομονωμένος. ε) να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κλπ.). ζ) να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κλπ.).

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς θα πρέπει κατά το δυνατό να ακολουθεί τις αρχές αειφόρου σχεδιασμού. Η παιδική χαρά πρέπει να περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματος τους. Η περίφραξη δεν πρέπει να απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο. Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει: • Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ.. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας. • Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ. • Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό • Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς • Βρύση με πόσιμο νερό • Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ. • Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ • Καλάθια απορριμμάτων • Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων • Ζώνες πρασίνου • Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες: - Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά - Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης - Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ - Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με αναπηρία - Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας - Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς Το έδαφος στο οποίο εγκαθίσταται η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής των υδάτων. Οι διαδρομές πρόσβασης στη παιδική χαρά πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμένες και τα σημεία της παιδικής χαράς να είναι προσβάσιμα σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση που οι είσοδοι έχουν πρόσβαση σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα ώστε να περιορίσουν την ταχύτητα με την οποία εξέρχονται οι χρήστες. Στην παιδική χαρά πρέπει: α. η σχεδίαση του χώρου να αποσκοπεί στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών, β. να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των περιοχών δραστηριοποίησης των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων χρηστών, γ. να προβλέπεται σε κάθε παιδική χαρά μία θέση τουλάχιστον χρήστη ΑμεΑ ανά 10 τουλάχιστον θέσεις χρηστών, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης κάθε οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές (ASTM κλπ.). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπονται θέσεις ΑμεΑ στο σύνολο των θέσεων χρηστών όλων των παιδικών χαρών της περιφέρειας του Δήμου ή κοινότητας.

       Όχι Όχι

      • 8 Πιστοποίησης Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, αναφορικά με: α)τον καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό χώρο, β) την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, γ) τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των εξοπλισμών για την ασφάλεια των παιδιών, δ) την προστασία του χρήστη από πτώση (μπάρα, φράγμα κ.τλ.) και την καταλληλότητα των προσβάσεων στον εξοπλισμό (σκάλες, ράμπες κλπ.). Για τον σχεδιασμό της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία θα ακολουθούνται οι Οδηγίες Σχεδιασμού "Σχεδιάζοντας για όλους" του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

       Όχι Όχι

      • 9 Πιστοποίησης Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: α. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. β. Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176). γ. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3. Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

       Όχι Όχι

      • 10 Πιστοποίησης Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς, πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρκτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης και πρέπει να προσκομίζεται πριν από την αποδοχή της προσφοράς. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από τεχνική έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα: α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα. β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναμού του. δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προμηθευτή όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1.

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Ο Δήμος που επιθυμεί να κατασκευάσει παιδική χαρά, αφού καθορίσει τη χωροθέτησή της, πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση για τη σχεδίαση και οργάνωσή της. Η πρόταση αξιολογείται με τεχνική έκθεση που συντάσσεται από μηχανικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου Δήμου. Εάν ο Δήμος δεν διαθέτει μηχανικό, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζει μηχανικό όμορου Δήμου ή της οικείας Περιφέρειας. Μετά την αξιολόγηση της προηγούμενης παραγράφου ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή της παιδικής χαράς. Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα πρότυπα και να πιστοποιηθεί η εγκατάστασή του από τους φορείς αρχές του άρθρου 11 της 28492/2009 απόφασης, όπως ισχύει. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτεί σε κάθε νομό τριμελή επιτροπή, που έχει διετή θητεία, με την ονομασία «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», η οποία αποτελείται από: i) έναν αιρετό εκπρόσωπο της οικείας ΠΕΔ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, και ii) δύο μηχανικούς, υπαλλήλους του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α` ή Β` βαθμού, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι αρχιτέκτονας, με τους αναπληρωτές τους. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συγκροτεί περισσότερες από μια επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς. Η καταλληλότητα της παιδικής χαράς βεβαιώνεται με απόφασή της στην οποία ορίζεται και η διάρκεια της ισχύος της. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από το ειδικό σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας. Το ειδικό σήμα διατίθεται στις ανωτέρω Επιτροπές από το Υπουργείο Εσωτερικών.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Η αίτηση του Δήμου προς την Επιτροπή για τη βεβαίωση της καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς πρέπει να συνοδεύεται από την τεχνική έκθεση και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Η Επιτροπή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγεί αμέσως τη βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο οσάκις το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή, εάν κατόπιν αυτοψίας διαπιστώσει ότι η τεχνική έκθεση ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχουν εκδοθεί κατά τρόπο που προδήλως δεν συνάδει με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα ισοδύναμά τους ή ότι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και τα συναλλακτικά ήθη, αφαιρεί το ειδικό σήμα και σφραγίζει την παιδική χαρά.

       Όχι Όχι

      • 1 Τεχνική έκθεση χωροθέτησης. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τεχνική έκθεση χωροθέτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Τεχνική έκθεση χωροθέτησης, την οποία έχει εκπονήσει μηχανικός του ΟΤΑ, συνοδευόμενη από: - Φωτογραφική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος έργου, - Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς, - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Υπουργική Απόφαση 27934 2014 2029 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) υπουργικής απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202029

      • Υπουργική Απόφαση 28492 2009 931 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200931

      • 1 Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών (ΕΕΠΧ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών (ΕΕΠΧ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τους ΟΤΑ χωρικής της αρμοδιότητας. Η ΕΕΠΧ είναι τριμελής, έχει πρόεδρο αιρετό (κατόπιν υπόδειξης της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων) και μέλη μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι οπωσδήποτε αρχιτέκτων, με τους αναπληρωτές τους.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση χορήγησης του «ειδικού σήματος καταλληλότητας λειτουργίας παιδικής χαράς» από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή στην οικεία ΕΕΠΧ από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ του αιτήματος χορήγησης του «ειδικού σήματος καταλληλότητας λειτουργίας παιδικής χαράς», με συνημμένο το φάκελό της, ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα εξής: Τεχνική έκθεση χωροθέτησης, την οποία έχει εκπονήσει μηχανικός του ΟΤΑ, συνοδευόμενη από: - Φωτογραφική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος έργου, - Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς, - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της πληρότητας του φακέλου από την ΕΕΠΧ και διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας, η οποία είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΕΕΠΧ. Οσάκις η ΕΕΠΧ έχει παρατηρήσεις ή ενστάσεις ως προς την οργάνωση της παιδικής χαράς, ο οικείος ΟΤΑ υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της. Σε δύσκολες ή πρωτόγνωρες περιπτώσεις ζητείται η άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος Φορέας: Η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών (ΕΕΠΧ) της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών του πρακτικού της απόφασης της ΕΕΠΧ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών του πρακτικού της απόφασης της ΕΕΠΧ, με επισήμανση της καταληκτικής προθεσμίας ισχύος (δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος) εκάστου «ειδικού σήματος» που αιτείται.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος Φορέας: Η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών (ΕΕΠΧ) της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση του «ειδικού σήματος» στον ΟΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Οργάνωσης ΤΑ Α΄ Βαθμού) του «ειδικού σήματος» και καταγραφή του για στατιστικούς λόγους εν σχέσει με τη χαρτογράφηση και παρακολούθηση των παιδικών χαρών των ΟΤΑ σε πανελλαδική εμβέλεια. Η καταγραφή είναι ανεπίσημη, δηλαδή δεν τηρείται Μητρώο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.