Χορήγηση τεχνικών δεδομένων του αρχείου Ε & Ε υδρογονανθράκων στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc516a793-0c62-442e-b1cf-06670b005fb2 709852

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

56 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση τεχνικών δεδομένων, ήτοι εγγράφων, μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων, ερευνών, γεωλογικών ευρημάτων κ.α. από το αρχείο Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. Απευθύνεται σε εταιρείες, φορείς και πρόσωπα έναντι των οποίων το ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει σχετική υποχρέωση μέσω σύμβασης ή άλλης σχετικής διευθέτησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης τεχνικών δεδομένων.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα αφορούν σε έγγραφα, μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, έρευνες, γεωλογικά ευρήματα κ.α.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση τεχνικών δεδομένων του αρχείου Ε & Ε Υδρογονανθράκων στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Θα πρέπει να προκύπτει υποχρέωση χορήγησης στοιχείων από πλευράς ελληνικού Δημοσίου. Τέτοιου είδους υποχρεώσεις του Δημοσίου μπορεί να προκύπτουν από συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, άλλες συμβάσεις από διατάξεις νομοθεσίας ή μπορεί να έχουν θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο λειτουργίας δημοσίων φορέων, συμφωνιών συνεργασίας, κα.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4001 2011 179 Α

       Περιγραφή Αφορά στην τροποποίηση του προηγούμενου νόμου 2289/1995 με τον οποίο τίθεται το θεσμικό πλαίσιο για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η χορήγηση των τεχνικών δεδομένων (εγγράφων, μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων, ερευνών, γεωλογικών ευρημάτων κ.α. ) του αρχείου Ε & Ε Υδρογονανθράκων τα οποία βρίσκονται στο αρχείο υδρογονανθράκων σε εταιρείες, φορείς και πρόσωπα έναντι των οποίων το ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει σχετική υποχρέωση μέσω σύμβασης ή άλλης αντίστοιχης διευθέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100179

      • Νόμος 2289 1995 10 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και τη χορήγηση των τεχνικών δεδομένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100010

      • 1 Παραλαβή της αίτηση χορήγησης τεχνικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή της αίτησης από την πλευρά του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και επεξεργασία της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του αιτήματος και διαμόρφωση αρνητικής ή θετικής εισήγησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης πραγματοποιείται η οργάνωση, συγκέντρωση και χορήγηση των στοιχείων με διαδικασία πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.