Χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5b412f7-5121-46aa-8c48-45bd1642ff12 649156

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο Πρόγραμμα της κατ έτος χορήγησης υποτροφιών σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ για την φοίτησή τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ - Ι.Κ.Υ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στη Γαλλία

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita-2021-2022/

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στη Γαλλία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10) και χρόνο κτήσης όχι πλέον των δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από το ακαδημαϊκό έτος έναρξης της υποτροφίας ή είναι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο έτος του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ και επίκειται η ολοκλήρωση του πριν την έναρξη της αιτούμενης υποτροφίας (στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, πριν την έναρξη της υποτροφίας, πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά).

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Έχουν υποβάλει αίτηση για φοίτηση σε ένα ή περισσότερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Κατέχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας -ή της αγγλικής σε περίπτωση αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών- επιπέδου Β2 τουλάχιστον.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών στη Γαλλία (με εξαίρεση το πρόγραμμα Erasmus, πρακτική άσκηση ή πρόγραμμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας). Αποκλείονται όσοι –για οποιονδήποτε λόγο (εργασία, σπουδές επιπέδου Master 1, κ.τ.λ.)- διαμένουν ήδη (πριν την έναρξη της υποτροφίας) στη Γαλλία.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν, για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), με αναφορά του βαθμού αναλυτικά με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ή βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου ΑΕΙ ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του, καθώς και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός στο πτυχίο. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), με αναφορά του βαθμού αναλυτικά με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ή βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου ΑΕΙ ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του, καθώς και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός στο πτυχίο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita-2021-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass. Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita-2021-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος, έως 600 λέξεις συνολικά, υποχρεωτικά στη Γαλλική (ή την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με τη γλώσσα του μεταπτυχιακού προγράμματος) Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος, έως 600 λέξεις συνολικά, υποχρεωτικά στη Γαλλική (ή την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με τη γλώσσα του μεταπτυχιακού προγράμματος)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita-2021-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 4 Βεβαίωση αποδοχής ή αίτηση υποψηφιότητας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδοχής ή αίτηση υποψηφιότητας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita-2021-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Πιστοποιητικό γνώσης γαλλικής γλώσσας ή αγγλικής σε περίπτωση που το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχεται στη γλώσσα αυτή. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γνώσης γαλλικής γλώσσας ή αγγλικής σε περίπτωση που το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχεται στη γλώσσα αυτή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita-2021-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 1 Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Δημοσιεύεται η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου για την υποβολή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita-2021-2022/

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος επιλεξιμότητας αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται η επιλεξιμότητα των αιτήσεων των υποψηφίων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί στην προκήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 3 Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλεξιμότητας από το ΔΣ του ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Οι πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων υποψηφίων επικυρώνονται από το ΔΣ του ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο και αναρτώνται στις ιστοσελίδες των δύο φορέων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση ενστάσεων επί των πινάκων επιλεξιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το ΔΣ του ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο εξετάζουν τις ενστάσεις που υποβάλλονται και σε περίπτωση δικαίωσης κάποιων εξ αυτών αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων οριστικοί πίνακες επιλεξιμότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Ποιοτική αξιολόγηση αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ομάδα αξιολογητών αποτελούμενη από μέλη του ΔΣ του ΙΚΥ και από το Γαλλικό Ινστιτούτο αξιολογούν ποιοτικά τις επιλέξιμες αιτήσεις βάσει των τιθέμενων κριτηρίων και καταλήγουν σε πίνακες αποτελεσμάτων, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες των δύο φορέων.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή σύμβασης με επιλεγέντες υποτρόφους και καταβολή υποτροφίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο υπογράφουν σύμβαση με τους επιλεγέντες υποτρόφους και εκκινεί η καταβολή της προβλεπόμενης υποτροφίας για την περίοδο των μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.