Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση28190ea3-6a1b-4653-a8e7-da98957b1104 815409

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και τρίτης χώρας, όπου δύναται να επιτραπεί η χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» σε σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων. Η σχετική κανονιστική πράξη έχει την μορφή του Προεδρικού Διατάγματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου φορέα ( σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων) στην υπηρεσία μας. Επιπλέον το καταστατικό του φορέα και κατάσταση συμμετεχόντων μελών

Σημειώσεις

Προκειμένου να κάνει χρήση της λέξης "Επιμελητήριο" ο ενδιαφερόμενος φορέας, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που αφορά το συγκεκριμένο φορέα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διμερή Επιμελητήρια

      Επίσημος τίτλος

      Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο»από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Για τη χρήση της λέξης "Επιμελητήριο" από τον ενδιαφερόμενο φορέα απαιτείται αυτός να είναι, είτε σωματείο Ελλήνων και αλλοδαπών, είτε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, είτε ένωση προσώπων, με σκοπό την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των χωρών των μελών τους

       Όχι Όχι

      • Νόμος άρθρο 95 παρ.1 4497 2017 171 Α

       Περιγραφή Η παρ. 1 προβλέπει την έκδοση προεδρικoύ διατάγματος που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών, προκειμένου να επιτραπεί η χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων. Η ίδρυση διμερούς Επιμελητηρίου, με μέλη από τη χώρα μας και άλλη χώρα, είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών. Κάθε άλλη χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» απαγορεύεται απολύτως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100171

      • 1 Αίτηση ενδιαφερόμενου φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας(σωματείο Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων) καταθέτει αίτηση, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ήτοι τη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων.

       Σημειώσεις Για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και τη διαχείριση του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία κατατίθεται μαζί με την αίτηση το καταστατικό του εν λόγω φορέα και λίστα μελών - επιχειρήσεων καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος από την Υπηρεσία και διαβίβαση στο Υπουργείο Εξωτερικών για γνώμη-πρόταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα και τα λοιπά δικαιολογητικά, διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη σχετικά με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

       Σημειώσεις Ανάλογα με τη χώρα που αφορά το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα διαβιβάζεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών (Οικονομικές και Πολιτικές σχέσεις).

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή εισερχομένου εγγράφου από Υπουργείο Εξωτερικών και σύνταξη σχεδίου Π.Δ. σε περίπτωση θετικής απάντησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος χρήση της λέξης "Επιμελητήριο" από τον αιτούντα και υπογραφή του από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες μέχρι και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

       Σημειώσεις Το Προεδρικό Διάταγμα συνοδεύεται και από αιτιολογική έκθεση που υπογράφεται μόνο από τους αρμόδιους Υπουργούς.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εξωτερικών και διαβίβασή του στην Γενική Γραμματεία Νομικών κ Κοινοβουλευτικών θεμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος μετά την υπογραφή του από τους δύο Υπουργούς τυγχάνει της επεξεργασίας από την Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών θεμάτων, προκειμένου στη συνέχεια να διαβιβασθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας και σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος και υπογραφή του από τους αρμόδιους Υπουργούς και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση προεδρικού διατάγματος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και γνωστοποίησή του στον ενδιαφερόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ο ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί νομίμως πλέον να κάνει χρήση της λέξης "Επιμελητήριο".

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.