ERASMUS+ στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση70c7c50d-a9d8-49d5-918d-672f75b00223 707509

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 έτος

Περιγραφή

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, που στοχεύει να συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες Νεολαίας, Αθλητισμός).

Το Πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 φιλοδοξεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους. Έχει επίσης ως βασική προτεραιότητα να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων και την περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα, αλλά και να ενθαρρύνει την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Συγχρόνως, το Πρόγραμμα προσφέρει νέες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που ασχολούνται ενεργά με την τυπική και μη τυπική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό με σκοπό τη μεταξύ τους συνεργασία για τη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού/νέων μεθόδων διδασκαλίας/ ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων/χρήση των αποτελεσμάτων σε ευρύτερο πεδίο.

Επιπλέον το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus, τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας, το Πρόγραμμα Jean Monnet για τους τομείς της Σχολικής και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, το πρόγραμμα DiscoverEU στον τομέα της Νεολαίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

20/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+

Σημειώσεις

Πριν την είσοδo οι υποψήφιοι φορείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής δύο βήματα:

1. Εάν είναι νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό EU Login account πριν από την πρόσβαση στις αιτήσεις. Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του EU Login στο: EU Login–European Commission Authentication Service (https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDO/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service) 2. Προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα για την δομή της ηλεκτρονικής φόρμας καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσης και λειτουργίας καλούνται να ανατρέξουν στις αναλυτικές πληροφορίες που παρέχονται τόσο στην αγγλική γλώσσα όσο και στην ελληνική στο: Applicant Guides - Submission phase

(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Applicant+Guides+-+Submission+phase)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

      Επίσημος τίτλος

      ERASMUS+ στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Όλοι οι φορείς προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο του Erasmus+ οφείλουν να έχουν (α) έναν λογαριασμό EU-Login και (b) έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης (OrganisationID) που λαμβάνεται μέσω του συστήματος εγγραφής Organization Registration System. Το σύστημα, το οποίο είναι προσβάσιμο από την Πλατφόρμα Erasmus+ and European Solidarity Corps, θα διευκολύνει τους οργανισμούς να εγγραφούν και να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αποκτώντας έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης OrganisationID).

       Όχι Όχι

      • 1 Έντυπο νομικής οντότητας Αποδεικτικό

       Έντυπο νομικής οντότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities en

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων (Financial Identification) Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων (Financial Identification)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about the european commission/eu bu dget/fich sign ba gb el.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα για τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οργανισμού ή ΦΕΚ ορισμού νόμιμου εκπροσώπου ή Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης (του τελευταίου τριμήνου) ή απόφαση μελών περί εκπροσώπησης σε ισχύ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα για τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οργανισμού ή ΦΕΚ ορισμού νόμιμου εκπροσώπου ή Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης (του τελευταίου τριμήνου) ή απόφαση μελών περί εκπροσώπησης σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών νομικού προσώπου από την αρμόδια για τη φορολογία ΔΟΥ ή πρόσφατο αντίγραφο (του τελευταίου μήνα) της κατάστασης ΑΦΜ του Οργανισμού. Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών νομικού προσώπου από την αρμόδια για τη φορολογία ΔΟΥ ή πρόσφατο αντίγραφο (του τελευταίου μήνα) της κατάστασης ΑΦΜ του Οργανισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Νόμιμα συνταγμένο και δημοσιευμένο Ισολογισμό της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης Ισολογισμός

       Νόμιμα συνταγμένο και δημοσιευμένο Ισολογισμό της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9796

      • 6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και προσάρτημα σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

       Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και προσάρτημα σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3723

      • Υπουργική Απόφαση 28159/H1 2021 1009 Β

       Περιγραφή Ορισμός Εθνικού Οργανισμού (Εθνικής Μονάδας Συντονισμού) για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, 2021-2027

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201009

      • Απόφαση EAC/A09/2021 2021

       Περιγραφή EAC/A09/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Erasmus+ για το 2022 (2021/C473/09).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:524:FULL&from=EN

      • 1 Δημοσίευση Εθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων και του Οδηγού του Προγράμματος, δημοσιεύεται η Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ανά τομέα προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης να υποβάλουν αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος επιλεξιμότητας υποβληθεισών αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υποβολή αιτήσεων, διενεργείται έλεγχος επιλεξιμότητας επί των σχετικών ευρωπαϊκών κριτηρίων που αναγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια ποιοτικής αξιολόγησης αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διενεργείται ποιοτική αξιολόγηση των αιτήσεων κατόπιν επιλογής αξιολογητών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

       Όχι Όχι


      • 4 Επικύρωση αποτελεσμάτων ποιοτικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με εισηγήσεις επί των αποτελεσμάτων της ποιοτικής αξιολόγησης και της κατάταξης των αιτήσεων σε πίνακα χρηματοδοτούμενων σχεδίων, επιλαχόντων και απορριφθέντων συγκαλούνται οι Επιτροπές Αξιολόγησης ανά τομέα και δράση προκειμένου να εξετάσουν την ορθότητα της διαδικασίας αξιολόγησης και να επικυρώσουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα αυτής.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ΔΣ εγκρίνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής αξιολογησης με βάση το πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης Χρηματοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταρτίζεται και υπογράφεται η απόφαση χρηματοδότησης ανά τομέα και δράση με βάση τον αντίστοιχο διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η απόφαση χρηματοδότησης μνημονεύει τους πίνακες χρηματοδοτούμενων αιτήσεων, επιλαχουσών και απορριφθεισών.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προς τους φορείς κα δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και αποστέλλονται επιστολές ανακοίνωσης αποτελεσμάτων προς τους φορείς.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλουν οι φορείς για την κατάρτιση των συμβάσεων.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή συμβάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υπογράφονται οι συμβάσεις επιχορήγησης μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου του χρηματοδοτούμενου φορέα και του Προέδρου του ΙΚΥ.

       Όχι Όχι


      • 10 Καταβολή α' δόσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταβολή πρώτης δόσης χρηματοδότησης στους δικαιούχους φορείς.

       Όχι Όχι


      • 11 Έλεγχος ενδιάμεσων εκθέσεων και καταβολή β' δόσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στη δράση των στρατηγικών συμπράξεων διενεργείται έλεγχος υλοποίησης του σχεδίου με βάση την ενδιάμεση έκθεση και καταβάλλεται ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου η δεύτερη δόση προχηματοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 12 Έλεγχος τελικής έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ελέγχεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου στην ολότητά του και αξιολογείται με βάση ποιοτικά κριτήρια. Επίσης γίνεται έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών.

       Όχι Όχι


      • 13 Αποπληρωμή και κλείσιμο έργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταβάλλεται το τελικό ποσό επιχορήγησης ή ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθέν μη επιλέξιμο ποσό επιχορήγησης. Μετά την καταβολή της τελικής δόσης ή την απόφαση ανάκτησης το έργο ολοκληρώνεται.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.