Επίδομα ασθενείας (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0c9542ea-96d0-46e0-b0c5-d701ca0ebe2e 954296 Sickness Benefit (e-EFKA)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας και απευθύνεται σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ για το διάστημα που απουσίασαν από την εργασία τους λόγω ασθένειας, ώστε να πάρουν το σχετικό επίδομα. Η ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης επιδόματος ασθενείας αφορά στην απουσία από την εργασία από κοινή νόσο και όχι λόγω ατυχήματος. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εργοδότες αυτών με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο θεράπων ιατρός, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, βεβαιώνει την ανικανότητα του ασφαλισμένου προς εργασία. Ο μισθωτός, εντός προθεσμίας οχτώ μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της αναρρωτικής άδειας, υποβάλλει την αίτησή του στον ιστότοπο του ασφαλιστικού οργανισμού. Ο εργοδότης, στη συνέχεια, εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία χρησιμοποιώντας τους κωδικούς e-ΕΦΚΑ, ώστε να αποδεχτεί την αίτηση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση επιδόματος ασθένειας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, ΑΜΚΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επίδομα Ασθενείας

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ανάλογα με την εργασία/επάγγελμα του ασφαλισμένου διαφέρουν ανά τέως φορέα ασφάλισης οι προϋποθέσεις χορήγησης: Τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες (Οδηγός ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Η ηλεκτρονική υπηρεσία της νέας διαδικασίας χορήγησης επιδόματος ασθενείας από κοινή νόσο και όχι λόγω ατυχήματος. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εργοδότες αυτών με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η επιβεβαίωση ηλεκτρονικά ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εργασθεί κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του.

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμό λογαριασμού IBAN Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αριθμό λογαριασμού IBAN

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο IBAN είναι καταχωρημένος στα ατομικά στοιχεία στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ, τότε εμφανίζεται προσυμπληρωμένος και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να τον επεξεργαστεί και να τον αποθηκεύσει στην ηλεκτρονική υπηρεσία του επιδόματος ασθένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 2 ΑΦΜ ή Α.Μ.Ο.Ε. εργοδότη Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       ΑΦΜ ή Α.Μ.Ο.Ε. εργοδότη

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προς το παρόν, αιτήσεις που αφορούν σε Οικοδομοτεχνικό έργο δε μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα όπου κατευθύνει τον ασφαλισμένο να επισκεφθεί το αρμόδιο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του για να καταθέσει την αντίστοιχη αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 3 Καταχώρηση χειρόγραφης γνωμάτευσης και Upload αρχείου Γνωμάτευση

       Καταχώρηση χειρόγραφης γνωμάτευσης και Upload αρχείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η γνωμάτευση δεν εχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από τον θεράποντα ιατρό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 8520

      • 4 Εξουσιοδότηση δικαιούχου Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση δικαιούχου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ (23/2018 και 28/2018). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 23 του ΕΦΚΑ μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά εκπρόσωπος του ασφαλισμένου. Ωστόσο ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • Αναγκαστικός Νόμος 35 1846 1951 179 Α

       Περιγραφή Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19510100179

      • Νόμος 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Υπουργική Απόφαση 13909 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Εισαγωγή στοιχείων δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Επιτυχής ταυτοποίηση των στοιχείων δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 3 Μη επιτυχής ταυτοποίηση δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απαιτούνται ενέργειες επικαιροποίησης στοιχείων μητρώου , ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ.

       Ναι Ναι


      • 4 Επεξεργασία επιπλέον πεδίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Επεξεργασία επιπλέον πεδίων που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης επιδόματος ασθένειας

       Όχι Όχι


      • 5 Επιβεβαίωση στοιχείων Υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία, για να μπορέσει να συνεχίσει θα πρέπει να τσεκάρει το check box για την ορθότητα των στοιχείων που έχει υποβάλει ο δικαιούχος.

       Όχι Όχι


      • 6 Προσθήκη στοιχείων εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Αναζήτηση Γνωμάτευσης θεράποντα ιατρού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Ηλεκτρονική άντληση γνωμάτευσης: Καταχωρεί υποχρεωτικά τον κωδικό γνωμάτευσης και πραγματοποιεί αναζήτηση.Τα στοιχεία της γνωμάτευσης επιστρέφονται και εμφανίζονται στην οθόνη.

       Όχι Όχι


      • 8 Καταχώρηση χειρόγραφης γνωμάτευσης και Upload αρχείου


       Περιγραφή Καταχωρεί τα απαιτούμενα πεδία που αφορούν στη γνωμάτευση και επισυνάπτει τη γνωμάτευση

       Όχι Όχι


      • 9 Επιβεβαίωση υποβολής


       Περιγραφή Εμφανίζεται η σύνοψη της αίτησης που πρόκειται να υποβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 10 Επιλογή δήλωσης ότι τα στοιχεία είναι αληθή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.

       Όχι Όχι


      • 11 Μήνυμα ολοκλήρωσης υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 12 Παραλαβή βεβαίωσης έγκρισης εργοδότη μέσω πλατφόρμας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Είσοδος στο υποσύστημα εργοδοτών της «Πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας».

       Ναι Όχι


      • 13 Παραλαβή βεβαίωσης απόρριψης εργοδότη μέσω πλατφόρμας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Είσοδος στο υποσύστημα εργοδοτών της «Πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας».

       Ναι Ναι


      • 14 Έκδοση Απόφασης χορήγησης χρηματικού ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 15 Πίστωση χρηματικού ποσού στον δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.