Απαλλαγή Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc0efb397-f51f-4d2f-a319-5d088adedd6d 807281

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

4 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.) των δικαιούχων απαλλαγής τελών κινητής τηλεφωνίας και γίνεται ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου των δικαιούχων για την εφαρμογή της απαλλαγής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Επισημαίνεται ότι:
 • Για την καταχώριση στο ΜΗ.Δ.Α.Τε. δεν είναι απαραίτητο ο αριθμός κινητού που δηλώνει ο δικαιούχος να είναι καταχωρισμένος στο όνομά του ή στον ΑΦΜ του στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
 • Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί καταχώριση στο Μη.Δ.Α.Τε. και λάβει χώρα φορητότητα, το Μη.Δ.Α.Τε. ενημερώνεται μέσω διαλειτουργικότητας από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και δεν απαιτείται ενέργεια από τον δικαιούχο.
 • Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση και για τα συμβόλαια καρτοκινητής.
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος, η αίτηση υποβάλλεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Η επιμέλεια θα πρέπει να αποδειχθεί στην περίπτωση που δεν προκύπτει ηλεκτρονικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Κινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.)

Σημειώσεις

Στο Μη.Δ.Α.Τε. η αίτηση υποβάλεται με δύο τρόπους:

α) ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με χρήση των προσωπικών κωδικών / διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet),

β) με φυσική παρουσία σε Κ.Ε.Π.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απαλλαγή Τελών Κινητής Τηλεφωνίας, Μη.Δ.Α.Τε., Απαλλαγή Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας, Ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας.

      Επίσημος τίτλος

      Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος θα χρειαστεί να διάθετει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα από 15 έως 29 ετών που διαθέτουν αριθμό κινητού τηλεφώνου σε πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με έδρα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος έως και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Στην περίπτωση ανηλίκου δικαιούχου, η αίτηση υποβάλλεται από τον έχοντα την επιμέλεια, καταχωρίζοντας επιπρόσθετα τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του έχοντος την επιμέλεια.
       • Σε περίπτωση εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ καταχωρίζεται προαιρετικά και ο ΑΦΜ του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 4 Γεωγραφικές Για την εγγραφή στο Μη.Δ.Α.Τε. αριθμού κινητού τηλεφώνου απαιτείται η συνδρομή σε παρόχο κινητής τηλεφωνίας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτούνται κωδικοί / διαπιστευτηρία της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISnet)
       • Για όποιον δεν διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ, η αίτηση δύναται να υποβληθεί με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

       Όχι Όχι

      • 1 ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών δηλώνει τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ του, η εγκυρότητα του οποίου ελέγχεται από το σύστημα. Επιπροσθέτως, ελέγχεται από το σύστημα η συσχέτιση του δηλωμένου ΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ με τον ΑΦΜ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


       Σχετιζόμενη διαδικασία: ΔΔ:ΔΔ:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά ανήλικο δικαιούχο και η σχέση επιμέλειας με τον αιτούντα δεν επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας, η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από τον έχοντα την επιμέλεια, σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή με την επίδειξη εγγράφου που συνιστά αποδεικτικό σχέσεων επιμέλειας, επισήμως μεταφρασμένο όπου απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές, Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 3 Συσκευή κινητού τηλεφώνου Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Συσκευή κινητού τηλεφώνου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ. ο δικαιούχος θα πρέπει να φέρει μαζί του τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου, τον αριθμό του οποίου επιθυμεί να καταχωρίσει στο Μητρώο. Σε περίπτωση ανηλίκου, όπου η αίτηση υποβάλλεται από τον έχοντα την επιμέλεια, ο αιτών θα πρέπει να φέρει μαζί του τη συσκευή του δικαιούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 59 4839 2021 181 Α

       Περιγραφή Μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους μέχρι 29 ετών - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2579/1998

       Νομικές παραπομπές https://www.gsis.gr/sites/default/files/MHDATE/N.4839 2021 AR 59.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2235 ΕΞ 2022 26 Β

       Περιγραφή Ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ αριθμ. 124302/ΕΞ2022 (ΦΕΚ 4768 Β/12-9-2022, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204768) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Επικρατείας

       Νομικές παραπομπές https://www.gsis.gr/sites/default/files/MHDATE/KYA MHDATE.pdf

      • 1 Εξυπηρέτηση αιτούντος από ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ       Όχι Όχι


      • 2 Φυσική ταυτοποίηση αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τη προσέλευση του αιτούντος στο ΚΕΠ, ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόπιν επίδειξης ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εισάγει στην ηλεκτρονική εφαρμογή προαιρετικά τον ΑΦΜ και υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του αιτούντος. Διενεργείται, μέσω διαλειτουργικότητας, έλεγχος εγκυρότητας ΑΦΜ καθώς και έλεγχος συσχέτισης ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ με τον ΑΦΜ εφόσον αυτός δηλωθεί.

       Όχι Όχι


      • 4 Προβολή υφιστάμενης αίτησης/αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος επισκοπεί προϋπάρχουσες αιτήσεις του αιτούντος που αφορούν είτε τον ίδιο τον αιτών ως δικαιούχο είτε ανήλικους δικαιούχους υπό την επιμέλειά του, εφόσον υπάρχουν, και ενημερώνει τον αιτούντα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή αιτήματος διαγραφής υφιστάμενης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος επιλέγει την υφιστάμενη αίτηση προς διαγραφή και την εκτυπώνει. Ο αιτών υπογράφει. Ο υπάλληλος προχωρά σε διαγραφή της καταχώρισης του αριθμού κινητού που αφορά η αίτηση από το Μη.Δ.α.Τε..

       Ναι Όχι


      • 6 Εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση Παρόχου Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας για άρση απαλλαγής από τέλη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο δικαιούχος διαγράφεται από το Μη.Δ.α.Τε. και η εφαρμογή ενημερώνει τον πάροχο υπηρεσιών κινητής για άρση της απαλλαγής από τα τέλη.

       Ναι Ναι


      • 8 Υποβολή αίτησης νέας καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος προχωρά σε δημιουργία νέας αίτησης κατόπιν αιτήματος του εξυπηρετούμενου.

       Ναι Όχι


      • 9 Εισαγωγή στοιχείων δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος επιλέγει τον δικαιούχο (αιτούντα ή ανήλικο υπό την επιμέλειά του) και στη συνέχεια εισάγει τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου εφόσον πρόκειται για ανήλικο δικαιούχο. Η εφαρμογή ελέγχει την εγκυρότητα του ΑΜΚΑ και τη σχέση επιμέλειας σε περίπτωση ανήλικου δικαιούχου με τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 10 Επιλογή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος επιλέγει τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που του υποδεικνύει ο αιτών και ζητά τη συναίνεση του για τη διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου στον πάροχο.

       Όχι Όχι


      • 11 Εισαγωγή αριθμού κινητού τηλεφώνου δικαιούχου και αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει τον αριθμό κινητού του δικαιούχου (αιτών ή ανήλικο υπό την επιμέλειά του) και η εφαρμογή αποστέλλει κωδικό μιας χρήσης (OTP) στον αριθμό αυτό.

       Όχι Όχι


      • 12 Παραλαβή κωδικού μιας χρήσης (OTP)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο δικαιούχος λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο τον κωδικό μιας χρήσης (OTP).

       Όχι Όχι


      • 13 Καταχώριση και επαλήθευση του κωδικού μιας χρήσης (OTP)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υπαγορεύει στον υπάλληλο τον κωδικό μιας χρήσης και ο υπάλληλος τον εισάγει στο σύστημα, όπου και γίνεται επαλήθευση.

       Όχι Όχι


      • 14 Εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση που του παραδίδει ο υπάλληλος. Αντίγραφο της αίτησης επιδίδεται στον αιτούντα.

       Όχι Ναι


      • 15 Καταχώριση δικαιούχου στο Μη.Δ.α.Τε. και ενημέρωση Παρόχου Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας για έναρξη απαλλαγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αριθμός κινητού του δικαιούχου καταχωρίζεται στο Μη.Δ.α.Τε. και ενημερώνεται ο Πάροχος Υπηρεσιών Κινητής για έναρξη της απαλλαγής από τα τέλη.

       Όχι Όχι


      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://mobilefees.gov.gr

       Περιγραφή Για την είσοδο στην υπηρεσία, ο αιτών κάνει χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων του της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet).

       Όχι Όχι


      • 2 Χορήγηση συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών συναινεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών εισάγει τον προσωπικό ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του στην εφαρμογή. Η εφαρμογή ελέγχει τη συσχέτιση του καταχωρισμένου ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ με τον ΑΦΜ του χρήση που έχει συνδεθεί στην εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 4 Προβολή υφιστάμενης αίτησης/αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών επισκοπεί προϋπάρχουσες αιτήσεις του που αφορούν είτε τον ίδιο ως δικαιούχο είτε ανήλικους δικαιούχους υπό την επιμέλειά του, εφόσον υπάρχουν, και ενημερώνεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή αιτήματος διαγραφής υφιστάμενης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών μπορεί να διαγράψει προϋπάρχουσα αίτησή του (π.χ. σε περίπτωση αλλαγής αριθμού κινητού τηλεφώνου).

       Ναι Όχι


      • 6 Επιβεβαίωση διαγραφής και εκτύπωση αποδεικτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επιβεβαιώνει τη διαγραφή προϋπάρχουσας αίτησής του από το Μη.Δ.Α.Τε.

       Σημειώσεις Ο αιτών μπορεί να προχωρήσει σε δημιουργία νέας αίτηση σε περίπτωση που εξακολουθεί να είναι δικαιούχος ή έχει ανήλικο υπό την επιμέλειά του που είναι δικαιούχος.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση Παρόχου Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας για άρση απαλλαγής από τέλη       Περιγραφή Ο δικαιούχος διαγράφεται από το Μη.Δ.α.Τε. και η εφαρμογή ενημερώνει τον πάροχο υπηρεσιών κινητής για άρση της απαλλαγής από τα τέλη.

       Ναι Ναι


      • 8 Υποβολή αίτησης νέας καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μη.Δ.α.Τε.

       Ναι Όχι


      • 9 Εισαγωγή στοιχείων δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει τον δικαιούχο (τον ίδιο ή τον ανήλικο υπό την επιμέλειά του) και στη συνέχει εισάγει τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ του δικαιούχου αν πρόκειται για ανήλικο υπό την επιμέλειά του. Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων και τη σχέση επιμέλειας.

       Όχι Όχι


      • 10 Επιλογή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών αφού ενημερωθεί για τη διαβίβαση των στοιχείων του στον πάροχο, επιλέγει τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας στου οποίου το δίκτυο ανήκει ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου.

       Όχι Όχι


      • 11 Εισαγωγή αριθμού κινητού τηλεφώνου και παραλαβή κωδικού μίας χρήσης (OTP)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών εισάγει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου. Η εφαρμογή αποστέλλει κωδικό μιας χρήσης στον συγκεκριμένο αριθμό κινητού.

       Όχι Όχι


      • 12 Καταχώριση και επαλήθευση του κωδικού μιας χρήσης (OTP)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών εισάγει τον κωδικό μιας χρήσης στο σύστημα, όπου και γίνεται επαλήθευση.

       Όχι Όχι


      • 13 Ολοκλήρωση και εκτύπωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει την ολοκλήρωση της αίτησης και έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ένα αντίγραφο της.

       Όχι Ναι


      • 14 Καταχώριση δικαιούχου στο Μη.Δ.α.Τε. και ενημέρωση Παρόχου Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας για έναρξη απαλλαγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο αριθμός κινητού του δικαιούχου καταχωρίζεται στο Μη.Δ.α.Τε. και ενημερώνεται ο Πάροχος Υπηρεσιών Κινητής για έναρξη της απαλλαγής από τα τέλη.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.