Σύστημα Διακυβέρνησης του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Αναθεώρηση ως προς 18:28, 16 Νοεμβρίου 2022 από τον Σωτήρης Κυλάφης Κελάφης (Ypkymclrzz2c) (συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση

Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών - Μίτος είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς (single point of truth), στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να λάβει πλήρη πληροφόρηση για διαδικασίες που παρέχονται από το δημόσιο.

Το Μητρώο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει την ανάγκη πολιτών και επιχειρήσεων για έγκυρη πληροφόρηση για όλα τα επί μέρους στοιχεία κάθε διοικητικής διαδικασίας, με σκοπό την αποφυγή ταλαιπωρίας, τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησής τους και την αποφυγή φυσικής συναλλαγής με τη Διοίκηση. Οι διοικητικές διαδικασίες καταχωρίζονται από τους ίδιους τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς που τις θεσμοθετούν, μέσω ενός δικτύου στελεχών αποτελούμενο από τον Εκτελεστικό Υπεύθυνο, τους Συντάκτες, και τους Διαχειριστές.

Την τελική έγκριση και δημοσίευση των διαδικασιών επιμελείται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι συντελεστές του «ΕΜΔΔ» εργάζονται για τη συνεχή βελτίωση και τον εμπλουτισμό του με νέες διαδικασίες, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη περαιτέρω διαλειτουργικοτήτων με λοιπές πλατφόρμες του δημοσίου, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, καθώς και την επέκταση της χρήσης του Μητρώου για τους σκοπούς του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, συμβάλλοντας σημαντικά στην πολιτική απομείωσης του διοικητικού τους βάρους που αυτές ενέχουν.

emd-governance.png

Σχετική Νομοθεσία:

  • Νόμος 4727/2020, ΦΕΚ 184 Α΄ «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», Άρθρο 90
  • Υπουργική Απόφαση, υπ ́ αριθ. 32066/13-11-2020, ΦΕΚ 5123 Β΄ «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184)» (ΑΔΑ:69ΨΔ46ΜΤΛΠ-ΩΥΣ)
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.