Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού Πλοίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηef489896-f7e3-482e-8657-d33e37f1f76e 474879 Ship telecommunications station installation and operation licence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

Από 84,81 έως 178,52 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μια μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθόσον για την υλοποίησή της συντελούν και αστάθμητοι με την Υπηρεσία παράγοντες όπως: έλλειψη πληρότητας δικαιολογητικών, εσφαλμένη καταχώριση εξοπλισμού, απλήρωτο παράβολο, απαίτηση προσθήκης ή αλλαγής εξοπλισμού, κλπ.

Τελευταία ενημέρωση

27/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης/επανέκδοσης άδειας ΤΚ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ή επανέκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Για περιοχή πλόων A1 GMDSS 46.31 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4423

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Για περιοχή πλόων A2 GMDSS 92.61 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4424

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Για περιοχή πλόων A3,A4 GMDSS 140.02 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4425

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 4 Ένσημο Ν.Α.Τ 35 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 5 ΕΚΟΕΜΝ Σημειώνεται ότι το εν λόγω παράβολο αποτελεί χαρτοσήμανση για την έκδοση άδειας Τ/Κ σταθμού και αποτελεί πρόσθετο παράβολο σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναλόγως της κατηγορίας. 3.5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Πίνακας Τεχνικών Στοιχείων. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας Τεχνικών Στοιχείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συμπληρωμένος πίνακας τεχνικών στοιχείων της τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης, υπογεγραμμένος από τον πλοιοκτήτη ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του και θεωρημένος από τον φορέα που παρακολουθεί το πλοίο λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες: • Επί του πίνακα θα αναγράφεται στην κατάλληλη θέση επιμελώς ο κατασκευαστής και ο τύπος κάθε εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη δήλωσης συμμόρφωσης • Σε περίπτωση που υφίσταται τροποποίηση, δεν απαιτείται να αναγράφεται το σύνολο του εξοπλισμού που φέρει το πλοίο αλλά μόνο ο εξοπλισμός που προστίθεται, με αντίστοιχη μνεία στον εξοπλισμό που απομακρύνεται, είτε στον ίδιο τον πίνακα είτε με διακριτή διαγραφή επί του αντιγράφου της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου. • Εφόσον δεν υφίσταται αλλαγή επί του εξοπλισμού της τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης θα αναγράφεται ευδιάκριτα με μεγάλα γράμματα επί του πίνακα «ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Έγγραφο Εθνικότητας. Πιστοποιητικό

       Έγγραφο Εθνικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον στο έγγραφο εθνικότητας δεν αναγράφεται η ολική χωρητικότητα Gross Tonnage) του πλοίου, συμπληρωματικά υποβάλλεται αντίγραφο βεβαίωσης από Εξουσιοδοτημένο Οργανισμό που θα αναγράφεται η ολική χωρητικότητα ( Gross Tonnage).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Βεβαίωση εκκαθαρίστριας εταιρείας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εκκαθαρίστριας εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση σε ισχύ, εκκαθαρίστριας εταιρείας αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οποία να αναφέρεται ο υπεύθυνος για την εξόφληση των τηλεπικοινωνιακών τελών του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Δελτίο προγραμματισμού EPIRB (ProgrammingCertificate). Δελτίο

       Δελτίο προγραμματισμού EPIRB (ProgrammingCertificate).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση που εγκαθίσταται συσκευή EPIRB για πρώτη φορά ή στην περίπτωση που αντικαθίσταται η συσκευή EPIRB.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 3201

      • 5 Αντίγραφο άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού που έχει εκδοθεί από την προηγούμενη σημαία. Άδεια εγκατάστασης

       Αντίγραφο άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού που έχει εκδοθεί από την προηγούμενη σημαία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται για υπάρχοντα πλοία που υψώνουν την ελληνική σημαία και προκειμένου καταχωρήσουν υφιστάμενο εξοπλισμό ως προϋπάρχων, πρέπει να υποβάλλεται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού που είχε εκδοθεί από την προηγούμενη σημαία, όπου φαίνεται ο εν λόγω εξοπλισμός. Αν δεν προκύπτει αυτό από την άδεια, θα πρέπει να υποβάλλονται αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης ραδιοεξοπλισμού GMDSS ή μητρώο ραδιοεξοπλισμού GMDSS Record of Approved GMDSS Installation ) ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο/ στοιχείο από την Αρχή που εξέδωσε τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας στην προηγούμενη σημαία. Σημειώνεται ότι εφόσον ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός δεν είναι καταχωρημένος στα ανωτέρω και δεν διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης σε ισχύ, δεν είναι δυνατόν καταχωρηθεί στην άδεια ως προϋπάρχων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4475

      • 6 Αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου. Άδεια εγκατάστασης

       Αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται για επανέκδοση, αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου. Κατόπιν παραλαβής της νέας άδειας θα επιστρέφεται η παλαιά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4475

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση περί απώλειας υπάρχουσας άδειας Τ/Κ σταθμού πλοίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί απώλειας υπάρχουσας άδειας Τ/Κ σταθμού πλοίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον έχει εκδοθεί άδεια Τ/Κ σταθμού και έχει έχει απολεσθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 362 1984 124 Α

       Περιγραφή Θέση σε εφαρμογή κανονισμού τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών εμπορικών πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100124

      • Νομοθετικό Διάταγμα 4797 1930 235 Α

       Περιγραφή Περί οργανώσεως της Ραδιοτηλεγραφικής και Ραδιοτηλεφωνικής Υπηρεσίας του Κράτους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19300100235

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • Υπουργική Απόφαση 1218.83 1995 835 Β

       Περιγραφή Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Σταθμού τηλεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200835

      • Εγκύκλιος 2333. 3/35292 2021

       Περιγραφή Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση/επανέκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%94%CE%9B4653%CE%A0%CE%A9-9%CE%93%CE%A8

       ΑΔΑ 6ΛΔΛ4653ΠΩ-9ΓΨ

      • 1 Πρωτοκόλληση και χρέωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κλάδου πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

       Σημειώσεις Ο αιτών καταθέτει είτε μέσω email είτε ιδιοχείρως στη γραμματεία την αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και παράβολα.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού χρεώνει την αίτηση στον εκάστοτε εισηγητή - οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών


       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο εισηγητής του Τμήματος Επιθεώρησης Εξοπλισμού διαπιστώσει ελλείψεις σε δικαιολογητικά ενημερώνει τον αιτούντα. Ο αιτών υποβάλλει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά του εκ νέου. Ο εισηγητής επανελέγχει την κανονικότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση στοιχείων Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εισηγητής σε συνεργασία με το χειριστή της βάσης δεδομένων PAN, καταχωρεί τα στοιχεία και δίνει αριθμό στην άδεια.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Άδειας


       Περιγραφή Ο χειριστής εκτυπώνει την άδεια και την προωθεί ιεραρχικά μέχρι τον διευθυντή για υπογραφές.

       Όχι Όχι


      • 7 Παράδοση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών προσέρχεται καταβάλει την αξία των αντίστοιχων γραμματίων. Επικολλάται το αντίστοιχο ένσημο διατιμημένου εντύπου Ν.Α.Τ. πάνω στην άδεια, το οποίο σφραγίζεται και υπογράφεται και εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. Η κατάθεση γίνεται μετρητοίς στο ταμείο της υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή Άδειας σε Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή Άδειας ταχυδρομικά στην οικεία Λιμενική Αρχή.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η αίτηση έχει διαβιβαστεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού από Λιμενική Αρχή, τότε αποστέλλεται η άδεια ταχυδρομικώς πίσω στη Λιμενική Αρχή με σκοπό να επιδοθεί στον αιτούντα και επικολλούνται τα ένσημα από τη Λιμενική Αρχή.

       Ναι Όχι


      • 9 Αρχειοθέτηση Σχεδίου Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής αρχειοθετεί το σχέδιο της άδειας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.