Άδεια Εμφιάλωσης της Αιθυλικής Αλκοόλης Γεωργικής Προέλευσης (Καθαρό Οινόπνευμα προς Εμφιάλωση)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση54936417-3a5a-4cef-a314-24cc6a18d50e 545224 Licence to bottle ethyl alcohol of agricultural origin (pure alcohol for bottling)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τελωνεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας για την εμφιάλωση Αιθυλικής Αλκοόλης Γεωργικής Προέλευσης (Καθαρού Οινοπνεύματος) και απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Η εμφιάλωση επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ποτοποιούς και φαρμακοποιούς οι οποίοι κατέχουν ειδική άδεια, που εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4587/2018.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Για τη συγκεκριμένη άδεια δεν έχει εφαρμογή η σιωπηρή έγκριση του αιτήματος όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία διεκπεραίωσής του εκ μέρους της Διοίκησης (παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (A 63).

    NACE

    • 82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Εμφιάλωσης της Αιθυλικής Αλκοόλης Γεωργικής Προέλευσης (Καθαρό Οινόπνευμα προς Εμφιάλωση)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Με εξαίρεση τους ποτοποιούς, οι οποίοι μπορούν να διενεργούν την εμφιάλωση του καθαρού οινοπνεύματος στις εγκαταστάσεις του ποτοποιείου τους, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εμφιαλωτές φαρμακοποιοί, θα πρέπει να διαθέτουν για τον σκοπό αυτό κατάλληλο χώρο και επαρκή μέσα (παρ. 5 της ΑΥΟ 25732/1955, όπως προστέθηκε από το άρθρο 2 της ΑΥΟ 64360/11505/12/1970). Εντός των χώρων εμφιάλωσης καθαρού οινοπνεύματος των φαρμακοποιών πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση συνεχούς ροής ύδατος.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Εντός των χώρων εμφιάλωσης καθαρού οινοπνεύματος πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή πυροσβεστικά μέσα.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η έκδοση άδειας εμφιάλωσης καθαρού οινοπνεύματος χορηγείται μετά από έκθεση ελέγχου χημικού του Γενικού Χημείου του Κράτους, στην οποία αναφέρεται η καταλληλότητα των χώρων του εργαστηρίου (παρ. 5 της ΑΥΟ 25732/1955, όπως προστέθηκε από το άρθρο 2 της ΑΥΟ 64360/11505/12/1970).

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Άδεια λειτουργίας εργοστασίου / φαρμακείου (ΚΥΑ ΔΕΦΚΓ 5005900 ΕΞ 2012).

       Όχι Όχι

      • 1 Σχεδιάγραμμα του εργοστασίου και των μηχανημάτων (για τους ποτοποιούς) ή σχεδιάγραμμα του χώρου και των μηχανημάτων (για τους φαρμακοποιούς). Τοπογραφικά Διαγράμματα

       Σχεδιάγραμμα του εργοστασίου και των μηχανημάτων (για τους ποτοποιούς) ή σχεδιάγραμμα του χώρου και των μηχανημάτων (για τους φαρμακοποιούς).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 3 Έκθεση καταλληλότητας της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους. Έκθεση

       Έκθεση καταλληλότητας της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (για τους ποτοποιούς). Άδεια λειτουργίας

       Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (για τους ποτοποιούς).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1032

      • 5 Άδεια λειτουργίας του φαρμακείου της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (για τους φαρμακοποιούς). Άδεια λειτουργίας

       Άδεια λειτουργίας του φαρμακείου της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (για τους φαρμακοποιούς).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 1032

      • 6 Άδεια άσκησης επαγγέλματος ποτοποιού του κατά τόπον αρμοδίου Τελωνείου (άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2969/2001). Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος ποτοποιού του κατά τόπον αρμοδίου Τελωνείου (άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2969/2001).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους ποτοποιούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9960

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΕΦΚΓ 5005900 ΕΞ 2012 477 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200477

      • Νόμος 55 παρ. 10 4587 2018 218 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση ν. 2969/2001, άρθρο 8, παρ. 5 (απαγόρευση χύμα διάθεσης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100218

      • Νόμος 69 4583 2018 212 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση αρ. 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών) - Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 2969/2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100212

      • Νόμος 121 4537 2018 84 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100084

      • Νόμος 107 4446 2016 240 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών) - Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 2969/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100240

      • Νόμος 66 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση ν. 2969/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • Νόμος 2, υποπαράγραφος Δ6 4336 2015 94 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

      • Νόμος 2 4303 2014 231 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση παρ.11 αρ. 8 του ν. 2969/2001 (πρόβλεψη ΥΑ) -Τροποποίηση παρ. 11 άρ. 3 του ν. 2969/2001 (ορισμοί) -Τροποποίηση αρ. 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών) - Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 2969/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100231

      • Νόμος 2 παρ. 2 3583 2007 142 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση ν. 2969/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100142

      • Νόμος 2969 2001 281 Α

       Περιγραφή Ορισμός και διάκριση Επιτηδευματιών, υποχρεώσεις και δικαιώματα, πρόβλεψη Υπουργικής Απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100281

      • Υπουργική Απόφαση 64360/11505/12 1970 864 Β

       Περιγραφή Προσθήκη παρ. 5 άρθρου 2 στην ΑΥΟ 25732/1955 (Β΄ 103) (όροι περί εμφιάλωσης και διάθεσης καθαρού οινοπνεύματος).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700200864

      • Υπουργική Απόφαση 25732 1955 103 Β

       Περιγραφή Γενικοί όροι διάθεσης οινοπνεύματος και στεμφυλοπνεύματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550200103

      • Νόμος 16 2961 2001 281 Α

       Περιγραφή Κατάργηση ν. 971/1917 με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 28 και των εδαφίων γ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του εν λόγω βασιλικού διατάγματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100281

      • Νόμος 971 1917 236 Α

       Περιγραφή Περί φορολογίας του οινοπνεύματος. Σε εφαρμογή αυτού εκδόθηκαν και ισχύουν οι ανωτέρω ΥΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19170100236

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Πρωτόκολλο του αρμόδιου Τελωνείου ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση άδειας εμφιάλωσης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Εφόσον η αίτηση υποβληθεί σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, ο υπάλληλος υποδοχής διαβιβάζει το φάκελο στο αρμόδιο Τελωνείο.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση άδειας εμφιάλωσης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υποδοχής της αίτησης ελέγχει κατ αρχάς την πληρότητα των δικαιολογητικών και η αίτηση πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας δικαιολογητικών από το Τελωνείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή απόρριψης της αίτησης, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή του φακέλου στη Χημική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, αντίγραφο του φακέλου της αίτησης αποστέλλεται στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από τη Χημική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το κλιμάκιο χημικών της Χημικής Υπηρεσίας διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο του εξοπλισμού και συντάσσει την έκθεση καταλληλότητας η οποία αποστέλλεται στο Τελωνείο.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη απόφασης για χορήγηση ή μη της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τελωνείο παραλαμβάνει την έκθεση καταλληλότητας και συντάσσει απόφαση για τη χορήγηση ή μη της ειδικής άδειας λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση άδειας ή σύνταξη απόρριψης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τελωνείο εκδίδει άδεια μέσω του υποσυστήματος αδειών – εγκρίσεων της μηχανογραφικής εφαρμογής τελωνείων icisnet και λήψη μοναδικού αριθμού αναφοράς ή σύνταξη απόρριψης αίτησης (εξωσυστημικά).

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή άδειας ή απόφασης απόρριψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος Τελωνείου υπογράφει την άδεια ή την απόφαση απόρριψης.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου και κοινοποίηση απόφασης στους αρμόδιους φορείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Πρωτόκολλο Τελωνείου ή το ΚΕΠ-ΕΚΕ ενημέρωνει τον ενδιαφερόμενο και κοινοποιεί την άδεια στη Χημική Υπηρεσία και στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & ΦΠΑ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.