Άδεια Κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης, λόγω αλλαγής χρώματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6c437318-65d6-47a0-b770-1f23bd813936 865831

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 έως 3

  Κόστος

  9
  -
  75

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη δήλωση της μεταβολής του εξωτερικού χρωματισμού του αμαξώματος αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης από τον κάτοχο αυτού, σε σχέση με τον αναγραφόμενο χρωματισμό στην ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  >ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

  Παρατηρήσεις

  Ο κάτοχος του αμαξώματος αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης, οφείλει να δηλώνει την μεταβολή του εξωτερικού χρωματισμού αυτού, εντός ενός (1) μηνός από την τέλεση της μεταβολής. Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

  Σημειώσεις

  Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται η ημερομηνία αλλαγής χρώματος και το χρώμα στο οποίο άλλαξε το Ι.Χ. όχημα.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αλλαγή Χρώματος Επιβατικού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης, λόγω αλλαγής χρώματος


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Τεχνικές Ο εγκεκριμένος κατάλογος των χρωμάτων όπως έχει δοθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την αριθμ. 23784/2891/2008 Εγκύκλιο (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) είναι ο ακόλουθος: Κίτρινο, Γκρι, Πορτοκαλί, Ερυθρό, Καφέ, Πράσινο, Μωβ, Μπλε, Μαύρο, Λευκό, Γαλάζιο, Ασημί, Μπεζ.

        Όχι Όχι

       • 1 9€ για Μοτοσυκλέτες Ι.Χ 75€ για Επιβατικά Ι.Χ. 9 € - 75 €

        Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση Κεφάλαιο Β, παρ.1 και παρ. 5β ΣΤ/1832 1978 103 Β

        Περιγραφή Περί στοιχείων αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων , καθορισμού κυρίων χαρακτηριστικών αυτών και χορηγήσεως αδειών για την προσωρινή κυκλοφορία και προς δοκιμή αυτών

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFPP lPXvEuPndtvSoClrL85SHhfC--biJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsYO2hTV0na8CH0PisuyzGBsjNj Hb4jNgarDSQx4AS

       • Νόμος 83,89 2696 1999 57 Α

        Περιγραφή Άρθρο 83 Εξωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημάτων Άρθρο 89 Μεταβολή στοιχείων της αδείας κυκλοφορίας

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE56mFqysdfkXdtvSoClrL8KoqaERu8wDDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijOGucdY7cXaJwHcza5K3EfgYMoOabxXHweGpf9WftpkO

       • Εγκύκλιος Α 34465/2669 2014

        Περιγραφή Περί της καταβολής τέλους αδείας κυκλοφορίας οχήµατος.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%227%CE%984%CE%931-4%CE%A65%22&page=0

        ΑΔΑ 7Θ4Γ1-4Φ5

       • Εγκύκλιος 23784/2891 2008

        Περιγραφή Συμπλήρωση στοιχείων επί του νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας οχημάτων.


       • 1 Παραλαβή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας ή σε ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η καθύλην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει τον φάκελο δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 4 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι       • 1 Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Αντίγραφο εγγράφου

        Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3, Ν.2690/99).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 3 Άδεια Κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.). Άδεια

        Άδεια Κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατάθεση Πρωτότυπης Άδειας Κυκλοφορίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.