Άδεια Κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης, λόγω αλλαγής χρώματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6c437318-65d6-47a0-b770-1f23bd813936 865831

Η διαδικασία τελεί υπό αναμόρφωση λόγω αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, ΚΕΠ, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Από 9 έως 75 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δήλωση της μεταβολής του εξωτερικού χρωματισμού του αμαξώματος αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης από τον κάτοχο αυτού, σε σχέση με τον αναγραφόμενο χρωματισμό στην ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Παρατηρήσεις

Ο κάτοχος του αμαξώματος αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης, οφείλει να δηλώνει την μεταβολή του εξωτερικού χρωματισμού αυτού, εντός ενός (1) μηνός από την τέλεση της μεταβολής.

Τελευταία ενημέρωση

18/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Στην αίτηση δηλώνεται η ημερομηνία αλλαγής χρώματος και το νέο χρώμα του Επιβατικού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) ή της Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλλαγή Χρώματος Επιβατικού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης, λόγω αλλαγής χρώματος


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Τεχνικές Το νέο χρώμα του Επιβατικού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) ή της Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο κατάλογο χρωμάτων. Ο εγκεκριμένος κατάλογος των χρωμάτων όπως έχει δοθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την αριθμ. 23784/2891/2008 Εγκύκλιο (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) είναι ο ακόλουθος: Κίτρινο, Γκρι, Πορτοκαλί, Ερυθρό, Καφέ, Πράσινο, Μωβ, Μπλε, Μαύρο, Λευκό, Γαλάζιο, Ασημί, Μπεζ.

       Όχι Όχι

      • 1 9€ για Μοτοσυκλέτες Ι.Χ 75€ για Επιβατικά Αυτοκίνητα Ι.Χ. 9 € - 75 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνυποβάλλεται σε αιτήσεις νομικών προσώπων για όλες τις νομικές μορφές πλην των Α.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 4 Bεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή Α.Ε. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Bεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή Α.Ε.       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συνυποβάλλεται σε αιτήσεις νομικών προσώπων που είναι Α.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9338

      • 5 Άδεια Κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) ή Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.). Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Άδεια Κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) ή Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση Πρωτότυπης Άδειας Κυκλοφορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • Υπουργική Απόφαση Κεφάλαιο Β, παρ.1 και παρ. 5β ΣΤ/1832 1978 103 Β

       Περιγραφή Περί στοιχείων αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων , καθορισμού κυρίων χαρακτηριστικών αυτών και χορηγήσεως αδειών για την προσωρινή κυκλοφορία και προς δοκιμή αυτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200103

      • Νόμος 83,89 2696 1999 57 Α

       Περιγραφή Άρθρο 83 Εξωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημάτων Άρθρο 89 Μεταβολή στοιχείων της αδείας κυκλοφορίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100057

      • Εγκύκλιος Α 34465/2669 2014

       Περιγραφή Περί της καταβολής τέλους αδείας κυκλοφορίας οχήµατος.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%227%CE%984%CE%931-4%CE%A65%22&page=0

       ΑΔΑ 7Θ4Γ1-4Φ5

      • Εγκύκλιος 23784/2891 2008

       Περιγραφή Συμπλήρωση στοιχείων επί του νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας οχημάτων.


      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του ΚΕΠ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία.

       Σημειώσεις Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει τον φάκελο δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει για να παραλάβει την άδεια κυκλοφορίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.