Άδεια αγοράς και εξαγωγής σε αλλοδαπούς πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών, σε χώρες μη μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9226c9da-3244-4144-939c-64509e3b56fb 207378

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ Α.Ε.Α

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

2,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας αγοράς και εξαγωγής σε αλλοδαπούς, πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών, σε χώρες μη μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, πρόκειται για άδεια, με την οποία υποχρεούται να εφοδιαστεί αλλοδαπός που προτίθεται να προβεί στην αγορά μέχρι δύο (2) περιστρόφων-πιστολίων και διακοσίων (200) φυσιγγίων αυτών και μέχρι δύο (2) όπλων για θήρα, με σκοπό την εξαγωγή σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται σε αλλοδαπούς που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ Α.Ε.Α

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Υπηρεσίες έκδοσης: Διευθύνσεις Ασφαλείας Δεν απαιτείται η εν λόγω άδεια για την αγορά και εξαγωγή από αλλοδαπούς μέχρι δύο (2) αεροβόλων όπλων και πεντακοσίων (500) φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι αποδεικνύουν στο σημείο εξόδου τη νόμιμη προέλευση των εν λόγω ειδών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου αλλοδαπού, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

α. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και του πωλητή. β. Τα στοιχεία αναγνωρίσεως των προς αγορά όπλων και φυσιγγίων (τύπος, εργοστάσιο κατασκευής, αριθμός κ.λ.π). γ. Το σημείο εξόδου από τη χώρα και η προβλεπόμενη ημερομηνία διελεύσεως από το εν λόγω σημείο.

δ. Η χώρα προορισμού των αγοραζομένων ειδών καθώς και η ακριβής διεύθυνση, στην οποία αποστέλλονται τα εν λόγω είδη.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια αγοράς και εξαγωγής σε αλλοδαπούς πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών, σε χώρες μη μέλη της Ε.Ε


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι αλλοδαπός

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας κρατικής αρχής της χώρας προορισμού, εφόσον η εν λόγω χώρα έχει ενημερώσει επίσημα τις ελληνικές αρχές, ότι απαιτείται η προϋπόθεση αυτή για την εισαγωγή περιστρόφων-πιστολίων, φυσιγγίων αυτών και κυνηγετικών όπλων στο έδαφός της.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια κατοχής όπλων αρ.7,8 Ν.2168/93, αγοράς αρ.11 Ν.2168/1993,6μηνιαία θεώρηση,Λοιπές άδειες,πιστ/τικά,βεβαιώσεις -Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6025

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, εφόσον ο τελευταίος δεν είναι έμπορος, στην οποία δηλώνει, ότι δεν θα παραδώσει τα πωλούμενα είδη στον αγοραστή εντός της ελληνικής επικράτειας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, εφόσον ο τελευταίος δεν είναι έμπορος, στην οποία δηλώνει, ότι δεν θα παραδώσει τα πωλούμενα είδη στον αγοραστή εντός της ελληνικής επικράτειας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Τα πωλούμενα είδη αποστέλλονται με μέριμνα και ευθύνη του πωλητή στον αγοραστή ως εξής: α. παραδίδονται στον αλλοδαπό, στο σημείο εξόδου, επί παρουσία των αρμοδίων τελωνειακών υπαλλήλων, β. αποστέλλονται στην αλλοδαπή ή στο Τελωνείο του σημείου εξόδου προκειμένου να παραληφθούν από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας κρατικής αρχής της χώρας προορισμού, εφόσον η εν λόγω χώρα έχει ενημερώσει επίσημα τις ελληνικές αρχές, ότι απαιτείται η προϋπόθεση αυτή για την εισαγωγή περιστρόφων-πιστολίων, φυσιγγίων αυτών και κυνηγετικών όπλων στο έδαφός της. Βεβαίωση

       Έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας κρατικής αρχής της χώρας προορισμού, εφόσον η εν λόγω χώρα έχει ενημερώσει επίσημα τις ελληνικές αρχές, ότι απαιτείται η προϋπόθεση αυτή για την εισαγωγή περιστρόφων-πιστολίων, φυσιγγίων αυτών και κυνηγετικών όπλων στο έδαφός της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • Νόμος 4678 2020 70 Α
      • Νόμος 3, παρ. 6 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Εξουσιοδοτική διάταξη: Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς, α) δύο (2) περιστρόφων ή πιστολίων και διακοσίων (200) φυσιγγίων αυτών, β) δύο (2) κυνηγετικών όπλων και πεντακοσίων (500) φυσιγγίων αυτών, γ) δύο (2) αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για ατομική τους χρήση και δεν εξάγονται (μεταφέρονται) σε χώρα μέλος της Ε.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7011/10/58-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προθεσμίας για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Υπουργική Απόφαση 2 3009/2/80-δ 2003 1839 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων της 3009/2/25-γ από 1.12.1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201839

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/25-γ 1994 892 Β

       Περιγραφή Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς όπλων και φυσιγγίων αυτών, σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200892

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας. Σε περίπτωση μη υποβολής από τον ίδιο είναι απαραίτητη η βεβαίωση των υπογραφών του στις Υπεύθυνες Δηλώσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας υποβάλλει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με την εισήγησή του στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας αφού προβεί στον έλεγχο της υποβληθείσας αίτησης και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών προβαίνει στην έκδοση της Απόφασής της (θετική ή αρνητική).

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η εκδοθείσα απόφαση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα ή Υποδιεύθυνση Ασφαλείας για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή της απόφασης από τον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοση της απόφασης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.