Άδεια αλιείας ατομική επαγγελματική (αστυνομικής φύσεως)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ae6ae2c-524a-48f4-9273-07f6ea4f91b8 681614

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Διεύθυνση ελέγχου αλιείας.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

27 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας αλιείας ατομικής επαγγελματικής αστυνομικής φύσεως. Απευθύνεται σε ασχολούμενους στην αλιεία, αλιείς, αλιεργάτες, πληρώματα αλιευτικών πλοίων, εργάτες ιχθυοτροφείων και θυννείων, καθώς και ερασιτέχνες αλιείς, οι οποίοι πρέπει να εφοδιάζονται με ατομική αστυνομική άδεια αλιείας, που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή κατόπιν υποβολής αιτήσεως και δύο (2) φωτογραφιών του ενδιαφερομένου. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με πετονιά ή καλάμι από την ξηρά (άρθρο 232, ΥΑ 865/1978).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ελέγχου αλιείας.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με πετονιά ή καλάμι από την ξηρά (άρθρο 232, ΥΑ 865/1978).

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερομένου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας (αστυνομικής φύσεως)

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας (αστυνομικής φύσεως)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ηλικιακές Ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από τους εργατικούς νόμους ηλικία.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, λαθρεμπόριο, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, αλιεία με δυναμίτιδα, παραβάσεις περί νόμου συναλλάγματος κλπ., αδικήματα επιβαρυντικά για την εργασία σε λιμένες.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο θα πρέπει να έχει παρέλθει από την ημερομηνία τέλεσης του ποινικού αδικήματος τριετία για τα πλημμελήματα και δεκαετία για τα κακουργήματα και να μην είναι υπότροπος/η για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

       Ναι Ναι

      • 1 Χαρτόσημο υπέρ ΝΑΤ (Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου). 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 2 Τέλος υπερ ΕΚΟΕΜΝ (Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού). 7 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου (τύπου ταυτότητας). Φωτογραφία προσώπου

       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου (τύπου ταυτότητας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Αντίγραφο ποινικού μητρώου αιτούντα για τον έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου αιτούντα για τον έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούντα Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούντα

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Υπουργική Απόφαση 66, 232 865/22-02-1978 1978 388 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200388

      • 1 Υποβολή Αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή Aίτησης η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων

       Σημειώσεις Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Γραφείο Αλιείας της τοπικά αρμόδιας Λιμενικής Αρχής

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση δικαιολογητικών από την Λιμενική Αρχή


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή υποχρεούται στην εξέταση των δικαιολογητικών προκειμένου διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται η ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η τοπικά αρμόδια Λιμενική Αρχή

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή δεν χορηγεί την αιτούμενη ατομική επαγγλεματική άδεια αλιείας και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τον λόγο.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.