Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηecd48e3e-3cf7-4dee-9967-1d5809ab07d6 053109

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εισαγγελίες, ΚΕΠ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως 0
  Δευτερόλεπτα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό.

  Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη.

  Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και παραλαβή αντιγράφου Ποινικού Μητρώου πραγματοποιείται μέσω της πύλης https://www.ncris.gov.gr του έργου "Εθνικό Ποινικό Μητρώο" ή μέσω του gov.gr (https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/antigrapho-poinikou-metroou). Υποβολή της αίτησης και παραλαβή αντιγράφου Ποινικού Μητρώου με φυσική παρουσία γίνεται μέσω των ΚΕΠ της χώρας, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας (Τμήμα Ποινικού Μητρώου) και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Τμήμα Ποινικού Μητρώου).

  Διάρκεια Ισχύος

  Τρίμηνο

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Υποβολή Αίτησης, απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και εξουσιοδότηση στην περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο, επικυρωμένη από δημόσια διοικητική αρχή

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Εισαγγελέας Ποινικού Μητρώου

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     NACE

     • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό, Ψηφιακό δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ποινικό μητρώο

       Επίσημος τίτλος

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών της πύλης https://www.ncris.gov.gr του έργου "Εθνικό Ποινικό Μητρώο".

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Σύνδεσμος https://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm/epm main/ManageUser

        Ναι Ναι

       • Νόμος 568-575 4620/2019 2019 96 Α
       • Προεδρικό Διάταγμα 35 2015 56 Α
       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Ψηφιακή Υποβολή της Αίτησης


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης μέσω του https://www.ncris.gov.gr και κωδικούς που δημιουργεί ο αιτών ή μέσω του https://www.gov.gr και κωδικούς TaxisNet.

        Ναι Όχι


       • 3 Υποβολή Αίτησης με φυσικό τρόπο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης στο γκισέ από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτο που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον).

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος έννομου συμφέροντος / Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος έννομου συμφέροντος / Πρωτοκόλληση αίτησης μέσω Πληροφοριακού Συστήματος "Εθνικό Ποινικό Μητρώο".

        Όχι Όχι


       • 5 Δρομολόγηση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Δρομολόγηση σε αρμόδιο υπάλληλο για επεξεργασία.

        Όχι Όχι


       • 6 Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έκδοση αντιγράφου μέσω Πληροφοριακού Συστήματος μετά από έλεγχο αρμόδιου χρήστη.

        Σημειώσεις Με την έκδοση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, ο αιτών λαμβάνει SMS.

        Όχι Όχι


       • Αντίγραφο Ποινικού Mητρώου Πρόσβαση μέσω gov.gr


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.