Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9773e5aa-4601-4594-a414-3d51b8dab4b2 977354 Copy of Criminal Record

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εισαγγελίες, ΚΕΠ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και παραλαβή αντιγράφου Ποινικού Μητρώου πραγματοποιείται μέσω της πύλης https://www.ncris.gov.gr του έργου "Εθνικό Ποινικό Μητρώο" ή μέσω του gov.gr (https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/antigrapho-poinikou-metroou).

Υποβολή της αίτησης και παραλαβή αντιγράφου Ποινικού Μητρώου με φυσική παρουσία γίνεται μέσω των ΚΕΠ της χώρας, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας (Τμήμα Ποινικού Μητρώου) και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Τμήμα Ποινικού Μητρώου).

Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κλείσει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή Αίτησης, απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και εξουσιοδότηση στην περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο, επικυρωμένη από δημόσια διοικητική αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Εισαγγελέας Ποινικού Μητρώου
    


    NACE

    • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ποινικό μητρώο

      Επίσημος τίτλος

      Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών της πύλης https://www.ncris.gov.gr του έργου "Εθνικό Ποινικό Μητρώο".

       Ναι Ναι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος/σας αναγράφονται κατά τον τρόπο αναγραφής τους στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εθνικές γλώσσες των χωρών προέλευσης των αιτούντων δεν είναι λατινογενείς, τα στοιχεία της ταυτότητας τους πρέπει να συμπληρώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η προσκόμιση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου είναι απολύτως απαραίτητη τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, όσο και κατά το χρόνο παραλαβής του απαιτούμενου αντιγράφου ποινικού μητρώου (ενέργεια στο γκισέ).

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης δεν χορηγούνται στους αιτούντες, αλλά διαβιβάζονται υπηρεσιακώς στην αρμόδια δημόσια αρχή

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του ενδιαφερομένου ή και του εκπροσώπου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του ενδιαφερομένου ή και του εκπροσώπου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος και είναι υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου Πολίτη κράτους – μέλους Ε.Ε.. Ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται επίδειξη διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και αφορά την Άδεια Διαμονής ή τη Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση/ανανέωση Άδειας Διαμονής. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο σε περίπτωση που ο Αιτών δεν είναι διάδικος/παραστάς Δικηγόρος. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο σε περίπτωση που ο Αιτών δεν είναι διάδικος/παραστάς Δικηγόρος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 568-575 4620 2019 96 Α

       Περιγραφή Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100096

      • Προεδρικό Διάταγμα 35 2015 56 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100056

      • Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/15016 2002 1049 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201049

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ψηφιακή Υποβολή της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης μέσω του https://www.ncris.gov.gr και κωδικούς που δημιουργεί ο αιτών ή μέσω του https://www.gov.gr και κωδικούς TaxisNet.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή Αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης στο γκισέ από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτο που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον).

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος έννομου συμφέροντος / Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος έννομου συμφέροντος / Πρωτοκόλληση αίτησης μέσω Πληροφοριακού Συστήματος "Εθνικό Ποινικό Μητρώο".

       Όχι Όχι


      • 5 Δρομολόγηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δρομολόγηση σε αρμόδιο υπάλληλο για επεξεργασία.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση αντιγράφου μέσω Πληροφοριακού Συστήματος μετά από έλεγχο αρμόδιου χρήστη.

       Σημειώσεις Με την έκδοση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, ο αιτών λαμβάνει SMS.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.