Άδεια διέλευσης οχήματος μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο/εναλλακτικό των αυτοκινητοδρόμων οδικό δίκτυο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση82d7ae10-9bb0-4390-9f16-abb8fedb7ea8 827109

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ17), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας διέλευσης οχήματος με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων από το παράπλευρο/εναλλακτικό των αυτοκινητοδρόμων οδικό δίκτυο και απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις έκδοσής της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ17)


Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Παρατηρήσεις

Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ 4 έτη εκτός των περιπτώσεων της εκτέλεσης δημόσιου ή ιδιωτικού έργου όπου η άδεια έχει ισχύ ίση με τη διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. Πριν την παρέλευση ισχύος της άδειας διέλευσης δύναται αυτή να ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η αίτηση για την ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πριν τη λήξη της άδειας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διέλευσης παράπλευρου και εναλλακτικού οδικού δικτύου οχημάτων επαγγελματικής χρήσης.

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα γίνεται στο mail: eyde.lsep@ggde.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την άδεια, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας). Η διοικητική αρχή οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια διέλευσης οχήματος μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο/εναλλακτικό των αυτοκινητοδρόμων οδικό δίκτυο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κάτοχος οχήματος μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Μόνιμος κάτοικος δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Κατέχει αγροκτηνοτροφική έκταση και χρησιμοποιεί οχήματα αγροτικής χρήσης ή τροχήλατα μηχανήματα σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης.

       Ναι Ναι

      • 4 Επαγγελματικές Έδρα επιχείρησης, υποκαταστήματος, εργοστασίου ή αποθήκη σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης.

       Ναι Ναι

      • 5 Τεχνικές Εκτέλεση ιδιωτικού έργου σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης.

       Ναι Ναι

      • 6 Τεχνικές Εκτέλεση δημόσιου έργου σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης.

       Ναι Ναι

      • 1 Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Άδεια κυκλοφορίας

       Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) πρέπει να είναι και ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος άνω των 3,5 τόνων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 2 Βεβαίωση καταβολής τελών οχήματος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση καταβολής τελών οχήματος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/bebaiose-me-opheiles-telon-kuklophorias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας αποτελεί δικαιολογητικό για την προϋπόθεση της Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης και εκδίδεται μέσω του gov.gr ή από τον αρμόδιο Δήμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4763

      • 4 Βεβαίωση δήμου στην οποία αναγράφεται ότι η θέση της έκτασης βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση δήμου στην οποία αναγράφεται ότι η θέση της έκτασης βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί δικαιολογητικό για την προϋπόθεση κατοχής αγροκτηνοτροφικής έκτασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Ιδιοκτησιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9703

      • 5 Έντυπο Ν ή σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η διεύθυνση της έδρας, του υποκαταστήματος, του εργοστασίου ή της αποθήκης του αιτούντος (νομικό πρόσωπο). Φορολογικό παραστατικό

       Έντυπο Ν ή σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η διεύθυνση της έδρας, του υποκαταστήματος, του εργοστασίου ή της αποθήκης του αιτούντος (νομικό πρόσωπο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί δικαιολογητικό για τη προϋπόθεση της έδρας επιχείρησης, υποκαταστήματος, εργοστασίου ή αποθήκης όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Επαγγελματικές, Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 7259

      • 6 Αντίγραφο εντύπου Ε1 ή σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η διεύθυνση της έδρας, του υποκαταστήματος, του εργοστασίου ή της αποθήκης του αιτούντος (ατομική επιχείρηση). Φορολογικό παραστατικό

       Αντίγραφο εντύπου Ε1 ή σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η διεύθυνση της έδρας, του υποκαταστήματος, του εργοστασίου ή της αποθήκης του αιτούντος (ατομική επιχείρηση).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί δικαιολογητικό για την προϋπόθεση της έδρας επιχείρησης, υποκαταστήματος, εργοστασίου ή αποθήκης όταν ο αιτών ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (φυσικό πρόσωπο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Επαγγελματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 7259

      • 7 Σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης ιδιωτικού έργου. Σύμβαση

       Σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης ιδιωτικού έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί δικαιολογητικό για τη προϋπόθεση της εκτέλεσης ιδιωτικού έργου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9164

      • 8 Σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης δημοσίου έργου με την αναθέτουσα αρχή. Σύμβαση

       Σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης δημοσίου έργου με την αναθέτουσα αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί δικαιολογητικό για την προϋπόθεση εκτέλεσης δημόσιου έργου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9164

      • 9 Έγγραφο επικυρωμένο από την αναθέτουσα αρχή στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του έργου καθώς και η χρονική διάρκεια χρήσης τους με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και το είδος των εργασιών. Έγγραφο

       Έγγραφο επικυρωμένο από την αναθέτουσα αρχή στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του έργου καθώς και η χρονική διάρκεια χρήσης τους με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και το είδος των εργασιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί δικαιολογητικό για την προϋπόθεση εκτέλεσης δημόσιου έργου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης, Χρονικής προθεσμίας

       Όχι 4084

      • 10 Καταστατικό της επιχείρησης από το οποίο να προκύπτει η έδρα της. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Καταστατικό της επιχείρησης από το οποίο να προκύπτει η έδρα της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί δικαιολογητικό για τη προϋπόθεση της έδρας επιχείρησης όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Επαγγελματικές, Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 9102

      • 11 Άδεια δόμησης Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί δικαιολογητικό για τη προϋπόθεση της εκτέλεσης ιδιωτικού έργου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 2243

      • Νόμος 28 4439 2016 222 Α

       Περιγραφή Τροποποιείται το δεύτερο άρθρο του νόμου 4388/2016 (ώστε να αναφερθεί η τεκμηρίωση της απαγόρευσης, να τροποποιηθούν οι εξαιρέσεις και να προστεθεί επιπλέον πρόβλεψη έκδοσης υπουργικής απόφασης). Συγκεκριμένα, ορίζεται η απαγόρευση διέλευσης στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων για λόγους οδικής ασφάλειας (προστασίας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των χρηστών των οδών αυτών) και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθμισης του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος όπως και της έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδοστρώματος του οδικού δικτύου, για το οποίο ισχύει η απαγόρευση. Επίσης, ορίζει την εξαίρεση των διελεύσεων οχημάτων άμεσης ή έκτακτης ανάγκης οδικής βοήθειας ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ακόμη, προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών να καθορίζονται οι εξαιρέσεις που αφορούν ιδίως στην μόνιμη διαμονή του ιδιοκτήτη του οχήματος σε όμορη περιοχή, σε συμμετοχή οχήματος σε εκτέλεση δημοσίου ή ιδιωτικού έργου, σε έδρα εγκατάστασης ή λειτουργίας της επιχείρησης, σε ιδιοκτήτες αγροτικής χρήσης οχημάτων και τροχήλατων μηχανημάτων σε θέση αγροκτηνοτροφικής έκτασης όμορης περιοχής, σε λεωφορεία και να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής άδειας διέλευσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την υποβολή της σχετικής αίτησης και τη χορήγηση της άδειας, καθώς και κάθε άλλο σχετική λεπτομέρεια. Τέλος, με υπουργική απόφαση μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα οι οδοί ή τα τμήματα των οδών, στα οποία επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας, η απαραίτητη σήμανση και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100222

      • Νόμος Δεύτερο 4388 2016 93 Α

       Περιγραφή Ορίζεται η απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο για οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγών και λοιπές κατηγορίες οχημάτων, όταν αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων. Επίσης, προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίζονται οι εξαιρέσεις που αφορούν στην μόνιμη διαμονή του ιδιοκτήτη του οχήματος σε όμορη περιοχή, σε δημότη, σε εκτέλεση δημοσίου ή ιδιωτικού έργου, σε έδρα εγκατάστασης της επιχείρησης, σε ιδιοκτήτες αγροτικής χρήσης οχημάτων και τροχήλατων μηχανημάτων που είναι κύριοι ακινήτου όμορης περιοχής, όταν σε αυτά εξυπηρετούνται αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, σε λεωφορεία ΚΤΕΛ και να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής άδειας διέλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υποβολή της αίτησης χορήγησής της, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη χορήγησή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100093

      • Υπουργική Απόφαση ΝΟ/ΟΛ/00/13/58/00/17090 2024 536 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση της αρ. ΔΝΣγ/oικ.19875/ΦΝ393/15.3.2017 (Β΄1218) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί «Καθορισμού εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας.». Με την συμπλήρωση αυτή προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις εξαιρέσεων διέλευσης στο παράπλευρο δίκτυο: 1. Για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (ολικός/μερικός αποκλεισμός). 2. Για υπέρβαρα/υπερμεγέθη οχήματα. 3. Για οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240200536

       ΑΔΑ 902Π465ΧΘΞ-ΒΤΠ

      • Υπουργική Απόφαση 323009 2021 5620 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.70849/ ΦΝ393/2017 απόφασης «Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας» (Β 3769).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205620

      • Υπουργική Απόφαση ΔΝΣβ/οικ. 30265/ΦΝ393 2020 2119 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ 393/2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας» (Β΄1218)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202119

      • Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ393 2017 3769 Β

       Περιγραφή Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203769

       ΑΔΑ ΨΨΕ6465ΧΘΞ-ΑΞ0

      • Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393 2017 1218 Β

       Περιγραφή Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201218

      • Επίσημο έγγραφο ΝΟ/ΟΛ/00/07/58/00/289677 2022

       Περιγραφή Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Δ17 (Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Παραχώρηση) με θέμα: " Έγκριση των εντύπων αίτησης και αδειοδότησης για τη διέλευση οχηµάτων µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο".

       ΑΔΑ 9ΛΚ0465ΧΘΞ-ΤΩΛ

      • 1 Παραλαβή αίτησης άδειας διέλευσης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών και πρωτοκόλληση αυτής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών ως προς την ορθότητα και την πληρότητα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιβεβαίωση ορθότητας και πληρότητας στοιχείων και ολοκλήρωση ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανασκόπηση όλων των υποβληθέντων στοιχείων σύμφωνα με την αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 4 Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία και γίνεται εκ νέου έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στην αίτηση και τα δικαιολογητικά ζητείται εγγράφως, τηλεφωνικά ή με email η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Μόλις αυτά υποβληθούν γίνεται εκ νέου έλεγχος (Βήμα 2)

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη της αίτησης και σύνταξη εγγράφου αρνητικής απάντησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την έκδοση της άδειας συντάσσεται έγγραφο αρνητικής απάντησης.

       Ναι Ναι


      • 6 Υπογραφή άδειας, διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια υπογράφεται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη και Διευθυντή, αφού εκτυπωθεί και διεκπεραιώνεται από τη Γραμματεία της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή της άδειας από τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης ενημερώνεται μέσω τηλεφώνου ή email για την παραλαβή της άδειας είτε από την υπηρεσία (ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπος) είτε ταχυδρομικώς.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.