Άδεια εγκατάστασης ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ από συμβατικά καύσιμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση82b60c8a-833c-4dd8-b08a-61af7d3fca34 826088

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 8

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με Χρήση Συμβατικών Καυσίμων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σημειώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    NACE

    • 35.11.10.06 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με Χρήση Συμβατικών Καυσίμων (Αριθμ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183)

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με Χρήση Συμβατικών Καυσίμων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Άδεια Παραγωγής σε Ισχύ (άρθρο 7)

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές ΑΕΠΟ του έργου σε ισχύ (άρθρο 7)

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Να έχει προηγηθεί προσφορά σύνδεσης του Σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο (άρθρο 7)

       Όχι Όχι

      • 1 Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.8295 ΦΕΚ Β' 385/1995 27.88 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3764

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 0,05% επί του προϋπολογισμού του έργου υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής Έγγραφο

       Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200192

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Τεχνοοικονομική μελέτη του υπό εγκατάσταση σταθμού, υπογεγραμμένη από το μελετητή που την εκπόνησε. Μελέτη

       Τεχνοοικονομική μελέτη του υπό εγκατάσταση σταθμού, υπογεγραμμένη από το μελετητή που την εκπόνησε.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200192

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Την προσφορά Σύνδεσης του Σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Έγγραφο

       Την προσφορά Σύνδεσης του Σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200192

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 Την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του σταθμού και των έργων σύνδεσης του, ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), ή την βεβαίωση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ότι ο σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Έγγραφο

       Την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του σταθμού και των έργων σύνδεσης του, ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), ή την βεβαίωση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ότι ο σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200192

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης. Έγγραφο

       Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200192

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ιδιοκτήτη του σταθμού για την ανάθεση της μελέτης εγκατάστασης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του μελετητή για την ανάληψη της μελέτης εγκατάστασης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ιδιοκτήτη του σταθμού για την ανάθεση της μελέτης εγκατάστασης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του μελετητή για την ανάληψη της μελέτης εγκατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200192

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που ο σταθμός υπάγεται στην κατηγορία SEVESO, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 12044/613/19−03−2007 (ΦΕΚ Β΄/376), και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 8 αυτής. Μελέτη ασφάλειας

       Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που ο σταθμός υπάγεται στην κατηγορία SEVESO, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 12044/613/19−03−2007 (ΦΕΚ Β΄/376), και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 8 αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπαγωγής

       Όχι 2025

      • 8 Μελέτη αξιολόγησης των προϋποθέσεων του άρθρου 29 της υπ’ αριθμ. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/07−11−2011 (ΦΕΚ Β΄/2516), στην περίπτωση που ο υπό εγκατάσταση σταθμός είναι ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος 300 MWe και άνω. Μελέτη

       Μελέτη αξιολόγησης των προϋποθέσεων του άρθρου 29 της υπ’ αριθμ. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/07−11−2011 (ΦΕΚ Β΄/2516), στην περίπτωση που ο υπό εγκατάσταση σταθμός είναι ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος 300 MWe και άνω.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περίστασης

       Όχι 8412

      • Νόμος 2244 1994 168 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100168

      • Νόμος 2773 1999 286 Α

       Περιγραφή Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100286

      • Νόμος 3468 2006 129 Α

       Περιγραφή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100129

      • Νόμος 3851 2010 85 Α

       Περιγραφή Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100085

      • Νόμος 4001 2011 179 Α

       Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100179

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183 2013 192 Β

       Περιγραφή Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με χρήση συμβατικών καυσίμων (Αρ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200192

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.12997/145/Φ.15 2014 3284 Β

       Περιγραφή Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203284

      • 1 Υποβολή Έντυπης Αίτησης - Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ή από εκπρόσωπό του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου-Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου και Δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή εγγράφου για τυχόν Ελλείψεις στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου για τυχόν ελλείψεις στον αιτούντα μετά τον Έλεγχο Πληρότητας του Φακέλου Δικαιολογητικών στον οποίο σημειώνονται όλες οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο για την έκδοση της Άδειας Λειτουργείας

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από τον χρόνο που θα απαιτηθεί από τον αιτούντα προκειμένου να συμπληρώσει τις ελλείψεις

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να κλείσουν οι ελλείψεις

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.