Άδεια εκπαιδευτική σε συμβολαιογράφους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηafd09f62-eaf0-4e4c-97d5-96a9d37e7ba2 764370

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα συμβολαιογραφείων και υποθηκοφυλακείων., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εκπαιδευτικής άδειας σε συμβολαιογράφους. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από γνώμη του διοικητικού

συμβουλίου του αρμόδιου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια μέχρι δύo (2) χρόνια σε συμβολαιογράφο που επιθυμεί να

ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Η διαδικασία απευθύνεται σε συμβολαιογράφους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα συμβολαιογραφείων και υποθηκοφυλακείων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους ο συμβολαιογράφος που λαμβάνει άδεια εκπαιδευτική οφείλει να προσκομίζει στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο αποδεικτικά στοιχεία της προόδου σπουδών του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση για εκπαιδευτική άδεια συμβολαιογράφου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκπαιδευτικές άδειες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας σε συμβολαιογράφους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Η ύπαρξη βεβαίωσης από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τη φοίτηση του ενδιαφερόμενου σε συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο συμβολαιογράφος που επιθυμεί να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές υποβάλλει τη βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Βεβαίωση

       Ο συμβολαιογράφος που επιθυμεί να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές υποβάλλει τη βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 29 2830 2000 96 Α

       Περιγραφή Κανονικές και εκπαιδευτικές άδειες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100096

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης στο Τμήμα Πρωτοκόλλου συνοδευόμενη από φωτοτυπία ταυτότητας ή υποβολή της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σκαναρισμένη)

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη και αποστολή εγγράφου προς τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο προκειμένου να γνωμοδοτήσει.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο συντάκτης προωθεί στην ιεραρχία έγγραφο που απευθύνεται στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο προς υπογραφή. Μετά την υπογραφή του το διεκπεραιώνει στέλνοντας ακριβές αντίγραφο αυτού.

       Σημειώσεις Το Τμήμα Συμβολαιογραφείων ζητά την γνώμη του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναμονή για τη Γνωμοδότηση αρμόδιου οργάνου του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή της σχετικής Γνωμοδότησης και σύνταξη σχετικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο συντάκτης (αρμόδιος υπάλληλος) προωθεί στην ιεραρχία απόφαση προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση στον αιτούντα και συναρμόδιους φορείς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή ακριβούς αντιγράφου της απόφασης δια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στον αιτούντα την άδεια συμβολαιογράφο, καθώς και στο οικείο Πρωτοδικείο και τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.