Άδεια εξαγωγής / ατομική άδεια μεταφοράς στρατιωτικού υλικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση46972dd2-3f9f-41b0-9cd7-506c91c99fb1 861548

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Β6 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας εξαγωγής ή ατομικής άδειας για μεταφορά στρατιωτικού υλικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ατομικές άδειες μεταφοράς χορηγούνται σε μεμονωμένους προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων του Επιμελητηρίου της έδρας τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Β6 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι άδειες για εξαγωγή ή μεταφορά στρατιωτικού υλικού εντός της ΕΕ έχουν ισχύ ενός (1) έτους. Παράταση μπορεί να δοθεί για ένα (1) επιπλέον έτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Εξωτερικών. Η ατομική άδεια μεταφοράς στρατιωτικού υλικού εντός της ΕΕ εκδίδεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση της εταιρείας, όπου αναφέρονται η χώρα τελικού προορισμού, ο τελικός αποδέκτης και η σύμβαση ή παραγγελία στο πλαίσιο της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια εξαγωγής ή ατομική άδεια για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού εντός της ΕΕ

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια εξαγωγής / ατομική άδεια μεταφοράς στρατιωτικού υλικού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Η άδεια μεταφοράς στρατιωτικού υλικού αφορά μια μόνο μεταφορά συγκεκριμένης ποσότητας προσδιορισμένων προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, που πρόκειται να μεταφερθούν με μια ή περισσότερες αποστολές προς έναν παραλήπτη.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Η άδεια μεταφοράς στρατιωτικού υλικού αφορά σε μεταφορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η άδεια μεταφοράς στρατιωτικού υλικού εκδίδεται σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο για την προστασία ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας ή για λόγους δημόσιας τάξης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η άδεια μεταφοράς στρατιωτικού υλικού εκδίδεται σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η άδεια μεταφοράς στρατιωτικού υλικού εκδίδεται όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι βάσει των οποίων οποιαδήποτε από τις αρμόδιες για τη χορήγηση των περιγραφόμενων στα άρθρα 4 και 5 αδειών θεωρεί ότι ο προμηθευτής δεν θα μπορέσει να συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να του χορηγηθεί συνολική άδεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Τιμολόγιο του εξαγωγέα. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Τιμολόγιο του εξαγωγέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρωτότυπο τιμολόγιο κατατίθεται στη ΓΔΑΕΕ (ΥΕΘΑ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς εξαγωγή είδη. Σύμβαση

       Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς εξαγωγή είδη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 3 Διεθνές Πιστοποιητικό Εισαγωγής (International Import Certificate - IIC) ή επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate - EUC) από επίσημο κρατικό φορέα της χώρας προορισμού. Πιστοποιητικό

       Διεθνές Πιστοποιητικό Εισαγωγής (International Import Certificate - IIC) ή επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate - EUC) από επίσημο κρατικό φορέα της χώρας προορισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Εξουσιοδότηση νόμιμης εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν αναγράφεται με σαφήνεια στη σύμβαση ή στην παραγγελία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Εξουσιοδότηση νόμιμης εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν αναγράφεται με σαφήνεια στη σύμβαση ή στην παραγγελία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Φωτοαντίγραφο της διασάφησης εξαγωγής προς εισαγωγή θεωρημένο από το τελωνείο. Έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο της διασάφησης εξαγωγής προς εισαγωγή θεωρημένο από το τελωνείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δίνεται προς επιβεβαίωση ότι πράγματι έλαβε χώρα η εξαγωγή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Νόμος 4028 2011 242 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100242

      • Νόμος 11, Κεφάλαιο Β' 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ 900/2553/Σ.751 2012 746 Β

       Περιγραφή Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής−Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων ελεγχομένων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανονισμού του Συμβουλίου της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ.2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200746

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 7 2009/43/ΕΚ 2009

       Περιγραφή Για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας, (όπως μεταφέρθηκε στο άρθρο 11 του ν. 4028/11).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0043&qid=1639315685194&from=EL

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για την έκδοση άδειας εξαγωγής / ατομικής άδειας μεταφοράς στρατιωτικού υλικού στην αρμόδια Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Σημειώσεις Το αίτημα πρωτοκολλείται και χρεώνεται σε υπάλληλο της Διεύθυνσης του ΥΠ.ΕΞ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης -Αποστολή εγγράφου προς τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) για σχετική Γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και εν συνεχεία εκδίδει έγγραφο για αποστολή προς το συναρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου ν απροβεί σε Γνωμοδότηση.

       Σημειώσεις Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) μπορεί να εκδώσει θετική ή αρνητική γνωμοδότηση. Αν η γνωμοδότηση είναι θετική η υπηρεσία δύναται να προχωρήσει στην έκδοση της άδειας.

       Όχι Όχι


      • 3 Θετική γνωμοδότηση ΥΕΘΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Περιγραφή Εφόσον η γνωμοδότηση της ΓΔΑΕΕ είναι θετική, η υπηρεσία υποβάλλει προς υπογραφή το έντυπο άδειας εξαγωγής (2 αντίτυπα: 1 προς τελωνείο και 1 προς την εκδούσα αρχή). Η υπογραφή αναμένεται σε 1-4 ημέρες.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η εξαγωγή προορίζεται σε χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ η υπηρεσία δύναται να προβεί σε περαιτέρω διαδικασίες διερεύνησης.

       Ναι Όχι


      • 4 Αρνητική γνωμοδότηση ΥΕΘΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της ΓΔΑΕΕ είναι αρνητική το αίτημα για άδεια εξαγωγής απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

       Σημειώσεις Η διαδικασία μαζί με την αναμονή για τη γνωμοδότηση της ΓΔΑΕΕ μπορεί να φτάσει τις 30 ημέρες.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αν η γνωμοδότηση του ΥΕΘΑ είναι αρνητική η αίτηση άδειας απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.

       Ναι Ναι


      • 6 Εγκριση άδειας εξαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εαν η γνωμοδότηση είναι θετική, η υπηρεσία μας ετοιμάζει την άδεια εξαγωγής και την υποβάλλει προς υπογραφή. Μετά την υπογραφή της η άδεια αποστέλλεται σκαναρισμένη στον αιτούντα με e-mail.

       Σημειώσεις Εφόσον το επιθυμεί, ο αιτών μπορεί να ζητήσει ραντεβού για να παραλάβει την άδεια του και έγχαρτα από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΕΞ.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.