Άδεια εργασίας ανηλίκων σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb8aabbbd-4c23-4a88-838c-1963b1d35819 700447

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

- ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Ημέρα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας από την Επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να επιτραπεί σε ανήλικα από 3-15 ετών να απασχοληθούν σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές ή εκπομπές, εγγραφές σε βίντεο, κινηματογραφικές λήψεις, καθώς και η χρησιμοποίηση τους ως μοντέλων, εφόσον δεν βλάπτεται η σωματική και η ψυχική τους υγεία και η ηθική τους

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Τίτλος

  Αίτηση για έκδοση άδειας απασχόλησης ανηλίκου σε καλλιτεχνικές ή και παρεμφερείς δραστηριότητες

  Σημειώσεις

  Η άδεια χορηγείται στον εργοδότη ύστερα από αίτησή του και περιέχει το ονοματεπώνυμο και την ηλικία του ανηλίκου, το είδος της εργασίας στην οποία πρόκειται να απασχοληθεί, το ημερήσιο πρόγραμμα και τη χρονική διάρκειά του. Η άδεια χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Παράταση της άδειας μπορεί να χορηγηθεί για εξαιρετικούς λόγους.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εργασία ανηλίκων σε θέατρο κινηματογράφο διαφημίσεις καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια εργασίας ανηλίκων σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Ηλικιακές Παιδιά 3-15 ετών.


        Όχι Όχι

       • 2 Οικογενειακές Συναίνεση για την απασχόληση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του παιδιού.


        Όχι Όχι

       • 3 Υγειονομικές Ιατρική πιστοποίηση που χορηγείται από τις υπηρεσίες του ΕΣΥ ή του ΕΦΚΑ οτι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ή ψυχική υγεία του απιδιού για την απασχόληση του στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.


        Όχι Όχι

       • 4 Υγειονομικές Έκθεση του τεχνικού ασφαλείας ή/και του γιατρού εργασίας της επιχείρησης ή των Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης με τις οποίες συνεργάζεται, οτι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας, της υγείας, (σωματικής και πνευματικής), και της σωματικής, πνευματικής, ηθικής ή κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 51-52 3850 2010 84 Α

        Περιγραφή Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς εργασίες.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

       • Προεδρικό Διάταγμα 5 62 1998 67 Α

        Περιγραφή Πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100067

       • Νόμος 3 1837 1989 85 Α

        Περιγραφή Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς δραστηριότητες.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100085

       • 1 Παραλαβή αίτησης εργοδότη με όλα τα δικαιολογητικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο Προιστάμενος ελέγχει τα δικαιολογητικά και χρεώνει την υπόθεση σε αρμόδιο υπάλληλο.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκδοση άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει την άδεια και την προωθεί στον προιστάμενο για υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 3 Υπογραφή αδείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Υπογραφή της άδειας από τον προϊστάμενο του Τμήματος.

        Όχι Ναι


       • 1 Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες του ανηλίκου. Φωτογραφίες

        Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες του ανηλίκου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 2 Φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης ανηλίκου (αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης) Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης ανηλίκου (αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Σε περίπτωση ανηλίκου υπηκόου χώρας εκτός ΕΕ, άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ του ανηλίκου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 3 Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου ότι: α) έχει την επιμέλεια του ανηλίκου με αναφορά στη νομική αιτία αυτής β) τα στοιχεία του ανηλίκου γ) συναινεί στη συγκεκριμένη απασχόληση του ανηλίκου Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου ότι: α) έχει την επιμέλεια του ανηλίκου με αναφορά στη νομική αιτία αυτής β) τα στοιχεία του ανηλίκου γ) συναινεί στη συγκεκριμένη απασχόληση του ανηλίκου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου είναι υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ, άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 4 Φωτοτυπία εγγράφου πιστοποίησης του έχοντος την επιμέλεια (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοτυπία εγγράφου πιστοποίησης του έχοντος την επιμέλεια (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου είναι υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ, άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 5 Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σχετικά με τα στοιχεία της απασχόλησης του ανηλίκου Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σχετικά με τα στοιχεία της απασχόλησης του ανηλίκου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 6 Ιατρική πιστοποίηση από αρμόδια υπηρεσία (ΕΣΥ, ΠΕΔΥ κ.λ.π) οτι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία από τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη του ανηλίκου από τη συγκεκριμένη απασχόληση. Πιστοποιητικό υγείας

        Ιατρική πιστοποίηση από αρμόδια υπηρεσία (ΕΣΥ, ΠΕΔΥ κ.λ.π) οτι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία από τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη του ανηλίκου από τη συγκεκριμένη απασχόληση.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.