Άδεια λειτουργίας ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ από συμβατικά καύσιμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa51843d3-3a54-4c76-9acb-72dc7a1e9500 982684

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  12 έως 13

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση Άδειας Λειτουργίας Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με Χρήση Συμβατικών Καυσίμων

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  10-20 Έτη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Σημειώσεις

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     NACE

     • 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με Χρήση Συμβατικών Καυσίμων (Αριθμ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183)

       Επίσημος τίτλος

       Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με Χρήση Συμβατικών Καυσίμων

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Άλλο Άδεια Εγκατάστασης σε Ισχύ (Άρθρο 13)

        Όχι Όχι

       • 2 Τεχνικές Προσωρινή Σύνδεση και Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμών (Άρθρο 12)

        Όχι Όχι

       • 3 Περιβαλλοντικές ΑΕΠΟ του έργου σε ισχύ άρθρο 13

        Όχι Όχι

       • 1 Επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης (άρθρο 8) Αντίγραφο εγγράφου

        Επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης (άρθρο 8)

        Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης (άρθρο 8)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αντίγραφο εγγράφου

        Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

        Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών από τον ΛΑΓΗΕ για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ Αντίγραφο εγγράφου

        Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών από τον ΛΑΓΗΕ για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ

        Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

        Όχι

       • 4 Βεβαίωση του Αρμόδιου Διαχειριστή Αντίγραφο εγγράφου

        Βεβαίωση του Αρμόδιου Διαχειριστή

        Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Βεβαίωση του Αρμόδιου Διαχειριστή: 1. για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού 2. για την ολοκλήρωση των κατασκευών του δικτύου σύνδεσης 3. για την ολοκλήρωση των αναγκαίων εγκαταστάσεων της σύνδεσης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Άδεια Δόμησης Άδεια

        Άδεια Δόμησης

        Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Άδεια Δόμησης θεωρημένη

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου Άδειας Εγκατάστασης Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου Άδειας Εγκατάστασης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου Άδειας Εγκατάστασης: 1. Τηρούνται οι όροι της ΑΕΠΟ 2. Επίβλεψη της λειτουργίας του Σταθμού έχει ανατεθεί σε νόμιμα αρμόδιο μηχανικό

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού Επίβλεψης Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού Επίβλεψης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού Επίβλεψης της Λειτουργίας του Σταθμού για την αποδοχή της ανάθεσης και της τήρησης των όρων και κανονισμών κατά την λειτουργία του Σταθμού

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Βιβλίο Λειτουργίας - Συντήρησης Σταθμού Βιβλία

        Βιβλίο Λειτουργίας - Συντήρησης Σταθμού

        Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Έκθεση Αυτοψίας- Βεβαίωση Τήρησης όρων Σύνδεσης απο ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ και βεβαίωση του Διαχειριστή Έκθεση

        Έκθεση Αυτοψίας- Βεβαίωση Τήρησης όρων Σύνδεσης απο ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ και βεβαίωση του Διαχειριστή

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 10 Πιστοποιητικά Υδραυλικής Δοκιμασίας (ΠΥΔ) Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικά Υδραυλικής Δοκιμασίας (ΠΥΔ)

        Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εκδίδεται από αρμόδιο φορέα, εφόσον απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο ι) του άρθρου 13

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 11 Άδεια χρήσης-εγκατάστασης ΦΑ από αρμόδιο φορέα ή άδεια λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου και των βοηθητικών εγκαταστάσεων από την ΔΕΠΑ, εφόσον απαιτείται. Άδεια

        Άδεια χρήσης-εγκατάστασης ΦΑ από αρμόδιο φορέα ή άδεια λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου και των βοηθητικών εγκαταστάσεων από την ΔΕΠΑ, εφόσον απαιτείται.

        Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 12 Πιστοποιητικά για εγκαταστάσεις- δίκτυα Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικά για εγκαταστάσεις- δίκτυα

        Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα -πιστοποιημένο οίκο, εφόσον απαιτούνται.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 13 Άδεια Λειτουργίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων του αιτούντα Άδεια

        Άδεια Λειτουργίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων του αιτούντα

        Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 2244 1994 168 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG2VoOPmnoFKHdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudTT 5MLxR6z9hQrwXw9gARiQblYmbYEqmCirVaVN 0Q

       • Νόμος 2773 1999 286 Α

        Περιγραφή Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE56mFqysdfkXdtvSoClrL8cLojBiiHY515MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRJxq1hDcyIDjFpjNJg4xswOozJL-C3Rf1lpYZi-hbH2

       • Νόμος 3468 2006 129 Α

        Περιγραφή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας και λοιπές διατάξεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL81-32jgAMSfZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSiSAoWldwI7bgm6PoUH8nuIEDGate5HtgTqK1tB0BE-

       • Νόμος 3851 2010 85 Α

        Περιγραφή Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL87SPB1HbULODtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijBZWJo qM e49aAxourUHQvyIP7K2FQdlW68RoKD8rEQ

       • Νόμος 4001 2011 179 Α

        Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8tvmGnUriqnd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS3v yXlRgG0hVreKJgD7OpdVXDm-LoqkiNWh4xJjj-C

       • Νόμος 4014 2011 209 Α

        Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8 xWC9HhzIh55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW8m4GKMJKuOaOFm2hR8yF1VtUvQNDkSXM5KAfgccYQO

       • Υπουργική Απόφαση 1183 2013 192 Β

        Περιγραφή Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με χρήση συμβατικών καυσίμων (Αρ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZoCyWWfBWOZ76uTzIPJniJ0rJdxyiTFp0hW8izGfDlY

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12997/145/Φ.15/28.11.2014 2014 3284 Β

        Περιγραφή Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8J2n NccUMzh zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtai9nQsvbsRiHJ2DLLWJdIGDmBNNIzDPuhAb bzc5zwS

       • 1 Υποβολή Έντυπης Αίτησης - Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ή από εκπρόσωπό του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου-Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου και Δικαιολογητικών

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή εγγράφου για τυχόν Ελλείψεις στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Αποστολή εγγράφου για τυχόν ελλείψεις στον αιτούντα μετά τον Έλεγχο Πληρότητας του Φακέλου Δικαιολογητικών στον οποίο σημειώνονται όλες οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο για την έκδοση της Άδειας Λειτουργείας

        Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από τον χρόνο που θα απαιτηθεί από τον αιτούντα προκειμένου να συμπληρώσει τις ελλείψεις

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να κλείσουν οι ελλείψεις

        Ναι Όχι


       • 5 Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.