Άδεια λειτουργίας καζίνο σε υπό Ελληνική σημαία επιβατικά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcfb4b767-ca60-438d-873d-7eab5c13e4c5 201564

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11

Κόστος

9.637,79 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο σε υπό Ελληνική σημαία επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες άνω των δώδεκα ωρών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διάρκεια ισχύος της εκδοθείσας άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. : 3312.61/01/1995/04-04-1995 (ΦΕΚ Β 384) είναι δύο (2) έτη και εκδίδεται για συγκεκριμένο πλοίο κάθε φόρα. Απαγορεύεται η λειτουργία του καζίνου κατά τη διάρκεια του τμήματος του πλού εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Καζίνο σε πλοία Ελληνικής σημαίας που εκτελούν διεθνείς πλόες.

Σημειώσεις

Η αίτηση αποστέλλεται προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. Ά και στην οποία εμπεριέχονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου, τα στοιχεία του πλοίου (όνομα, νηολόγιο, διεθνή δρομολογιακή γραμμή) καθώς και το είδος και ο αριθμός των παιχνιδιών και των μηχανημάτων που θα παίζονται σε αυτό. Επίσης αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου καζίνου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας λειτουργίας καζίνο σε υπό Ελληνική σημαία επιβατικά πλοία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η χορήγηση της άδειας λειτουργίας καζίνο προβλέπεται για υπό Ελληνική σημαία επιβατηγά πλοία τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες άνω των δώδεκα (12) ωρών.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Τα μηχανήματα-παίγνια θα πρέπει να διαθέτουν άδειες καταλληλότητας από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

       Όχι Όχι

      • 1 Παιχνίδια κερματοδέκτες A 2934.7 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3037

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Παιχνίδια κερματοδέκτες B 4402.05 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3039

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) 733.68 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 4 Υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ) 733.68 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 5 Υπέρ Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας 733.68 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 6 Υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Ποινικό Μητρώο Υπεύθυνου Καζίνο. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Ποινικό Μητρώο Υπεύθυνου Καζίνο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Πληροφοριακό Δελτίο Μηχανημάτων. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πληροφοριακό Δελτίο Μηχανημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Στο δελτίο αναφέρονται o αριθμός των Παιγνίων (software) και των Μηχανημάτων (Cabinet) καθώς και τα εξής στοιχεία: Κατασκευάστρια εταιρία, Όνομα/ Εμπορική ονομασία, Κωδικός παιγνίων και μηχανημάτων, Αριθμός απόφασης έγκρισης καταλληλότητας, Serial number.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση Υπευθύνου Καζίνο (Αποδοχή διορισμού-Επικυρωμένη) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση Υπευθύνου Καζίνο (Αποδοχή διορισμού-Επικυρωμένη)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Στην Υ. Δ. του υπευθύνου καζίνου αναφέρονται η αποδοχή του διορισμού του καθώς και ο αριθμός των παιγνίων-μηχανημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και οι άδειες καταλληλότητας αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση Εταιρείας περί διορισμού υπευθύνου Καζίνο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση Εταιρείας περί διορισμού υπευθύνου Καζίνο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση διορισμού υπευθύνου καζίνου από την πλοιοκτήτρια εταιρία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Καταστατικό εταιρείας εμφάνισης Νόμιμου Εκπροσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό εταιρείας εμφάνισης Νόμιμου Εκπροσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 6 Έγγραφο εθνικότητας επιβατηγού πλοίου υπό Ελληνική σημαία. Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Έγγραφο εθνικότητας επιβατηγού πλοίου υπό Ελληνική σημαία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-ithageneias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 7 Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (Επιβεβαίωση Διεθνών Πλοίων) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (Επιβεβαίωση Διεθνών Πλοίων)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Άδεια καταλληλότητας παιχνιδιών (Συνοδεύεται από Άδεια καταλληλότητας κατασκευαστή μηχανημάτων για Εταιρεία-Τύπο-Μοντέλο Μηχανήματος) Άδεια

       Άδεια καταλληλότητας παιχνιδιών (Συνοδεύεται από Άδεια καταλληλότητας κατασκευαστή μηχανημάτων για Εταιρεία-Τύπο-Μοντέλο Μηχανήματος)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Η άδεια εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 9 ΦΕΚ Ιδρύσεως Εταιρείας (Περιλαμβάνονται Νόμιμοι Εκπρόσωποι) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       ΦΕΚ Ιδρύσεως Εταιρείας (Περιλαμβάνονται Νόμιμοι Εκπρόσωποι)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Στο σχετικό ΦΕΚ περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας, η ανακοίνωση καταχώρησης στο μητρώο καθώς και η εκπροσώπηση αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 10 Προηγούμενη Άδεια - Έκδοση Άδεια

       Προηγούμενη Άδεια - Έκδοση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 11 Εγκριτική Πράξη Νηολόγησης (Προς δικαιολόγηση μη πληρωμής παραβόλων) Έγκριση

       Εγκριτική Πράξη Νηολόγησης (Προς δικαιολόγηση μη πληρωμής παραβόλων)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό αφορά τα πλοία των οποίων η νηολόγηση εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθμ.: 3312.61/01/1995/04-04-1995 (ΦΕΚ 384 Β) Απόφασης κ. ΥΕΝ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • Νόμος 4 2206 1994 62 Α

       Περιγραφή Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η λειτουργία Καζίνου κατά τη διάρκεια του εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων τμήματος του Πλου, σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100062

      • Νόμος 378 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Υπουργική Απόφαση 3312.61/1/95 1995 384 Β

       Περιγραφή Λειτουργία και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Καζίνο σε υπό Ελληνική σημαία επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200384

      • Υπουργική Απόφαση 303/5/27-02-2018 2018 1025 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό Τ6736/2003(Β929) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο “Κανονισμός διοικητικού ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας των Καζίνο”, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201025

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη πλοιοκτήτρια εταιρία υποβάλλει μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της την σχετική αίτηση με επισυναπτόμενα τα λοιπά δικαιολογητικά, καθώς και τα παράβολα που απαιτούνται.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας λειτουργίας καζίνο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.