Άδεια πατρότητας σε απασχολούμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaf156af4-0e28-47a5-8ec7-f11dc99e0442 156402

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, κατά τη γέννηση τέκνου, σε κάθε εργαζόμενο πατέρα που απασχολείται στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Κάθε εργαζόμενος πατέρας που απασχολείται στο Πυροσβεστικό Σώμα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούται άδεια δεκατεσσάρων (14) ημερών με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Χορήγηση Άδειας Πατρότητας δεκατεσσάρων (14) ημερών με αποδοχές.

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια πατρότητας σε Πυροσβεστικό Προσωπικό

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια πατρότητας σε απασχολούμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών να απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Η γέννηση ή υιοθεσία τέκνου.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η άδεια πατρότητας να χορηγείται : α) σε περίπτωση γέννησης τέκνου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης, β) σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, ο εργαζόμενος γνωστοποιεί την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού στο Διοικητή ή προϊστάμενό του, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει εγκαίρως γνώση.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet ώστε να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet ώστε να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Από τη Ληξιαρχική πράξη γέννησης να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9224

      • 3 Πιστοποιητικό ένταξης του παιδιού στην οικογένεια, σε περίπτωση υιοθεσίας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ένταξης του παιδιού στην οικογένεια, σε περίπτωση υιοθεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • Νόμος 76 παρ. 3 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Ορίζεται ότι το πυροσβεστικό προσωπικό είναι ένστολοι, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ιεραρχία και κανόνες πειθαρχίας, και είναι εφοδιασμένοι με ειδικό δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Τα υπηρεσιακά τους ζητήματα διέπονται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους ειδικούς νόμους και κανονισμούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 παρ. 1 210 1992 99 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις που αφορούν στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» και προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ως τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του Σώματος και στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος και εφαρμόζονται και σ’ αυτούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία που ισχύει για το Πυροσβεστικό Σώμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100099

      • Νόμος 27 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Η άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 4808/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης ή Δ.Υ. Αναφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραλαμβάνει το σχετικό αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της εγκυρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος που χρεώνεται την αίτηση προβαίνει σε έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση ή απόρριψη της άδειας πατρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον συντρέχουν ή όχι όλες οι προϋποθέσεις τότε ο εκάστοτε Διοικητής αποφασίζει αναλόγως επί της αιτήσεως του Υπαλλήλου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.