Άδεια πατρότητας σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση01d606cd-00e9-4a97-8cda-facc953a2396 166949

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου, Διεύθυνση Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού/Διοικητικού των φορέων του Δημοσίου.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική χορήγηση ειδικής άδειας πατρότητας με αποδοχές δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών κατά τη γέννηση του τέκνου. Η ίδια άδεια χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως 8 ετών σε υπαλλήλους του Δημοσίου. Κρίσιμη ημερομηνία εν προκειμένω είναι η ένταξη του τέκνου στην οικογένεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού/Διοικητικού των φορέων του Δημοσίου.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κάθε εργαζόμενος πατέρας (μόνιμος, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπάλληλος του Δημοσίου) δικαιούται άδεια 14 εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου ή την ημερομηνία ένταξης του τέκνου στην οικογένεια σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου έως 8 ετών. Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται είτε α) δύο (2) ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης είτε β) μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Σε συνέχεια της σχετικής αριθ. 47972/7-7-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ), και όσον αφορά τόσο την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4830/2021) για την άδεια πατρότητας των 14 ημερών, όσο και την εφαρμογή της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 27 του ν.4808/2021 (για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ- άρθρο 220 του ΠΔ 80/2022, Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου), διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση νοσηλείας του νεογνού μετά τον τοκετό, κατά το διάστημα του πρώτου μήνα από την γέννησή του, λόγω της οποίας η χορήγηση της άδειας πατρότητας κατά το διάστημα αυτό δεν συμβαδίζει με τον σκοπό της χορήγησής της που είναι η φροντίδα αυτού και η ενίσχυση του συναισθηματικού δεσμού του πατέρα με το παιδί, τότε είναι δυνατή η χορήγηση τμήματος ή και συνόλου της άδειας άμεσα μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του τέκνου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Χορήγηση Άδειας Πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην κατά περίπτωση Αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Φορέα (ή και στο email της συγκεκριμένης Υπηρεσίας) όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας πατρότητας

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ειδικής άδειας πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Η άδεια χορηγείται σε μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπαλλήλους του Δημοσίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Η γέννηση τέκνου ή υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου έως 8 ετών. Η άδεια πατρότητας δεν προσαυξάνεται λόγω γέννησης διδύμων, τριδύμων ή περισσότερων πολύδυμων τέκνων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η άδεια πατρότητας χορηγείται είτε α) 2 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία γέννησης και οι υπόλοιπες 12 ημέρες μετά τη γέννηση, τμηματικά ή συνολικά, είτε ολόκληρη μετά τον τοκετό, συνεχόμενα ή τμηματικά, και σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης, ή β) σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως 8 ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, ο υπάλληλος γνωστοποιεί την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού στην αρμόδια Διεύθυνση ή προϊστάμενό/η του, προκειμένου ο τελευταίος/α να λάβει εγκαίρως γνώση.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από τα οποία προκύπτει η ημερομηνία ένταξης του παιδιού στην οικογένεια σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής. Άλλο

       Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από τα οποία προκύπτει η ημερομηνία ένταξης του παιδιού στην οικογένεια σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7475

      • 3 Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Απαιτείται προκειμένου να αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9224

      • 4 Βεβαίωση Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού Βεβαίωση

       Βεβαίωση Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο υπάλληλος αιτείται τη χορήγηση της άδειας 2 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, απαιτείται βεβαίωση από τον μαιευτήρα γυναικολόγο ιατρό για την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 5 Βεβαίωση από το αρμόδιο μαιευτήριο/κλινική/νοσοκομείο περί νοσηλείας του νεογνού αμέσως μετά τον τοκετό.

       Βεβαίωση από το αρμόδιο μαιευτήριο/κλινική/νοσοκομείο περί νοσηλείας του νεογνού αμέσως μετά τον τοκετό.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Σε συνέχεια της σχετικής αριθ. 47972/7-7-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ), και όσον αφορά τόσο την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4830/2021) για την άδεια πατρότητας των 14 ημερών, όσο και την εφαρμογή της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 27 του ν.4808/2021 (για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ- άρθρο 220 του ΠΔ 80/2022, Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου), διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση νοσηλείας του νεογνού μετά τον τοκετό, κατά το διάστημα του πρώτου μήνα από την γέννησή του, λόγω της οποίας η χορήγηση της άδειας πατρότητας κατά το διάστημα αυτό δεν συμβαδίζει με τον σκοπό της χορήγησής της που είναι η φροντίδα αυτού και η ενίσχυση του συναισθηματικού δεσμού του πατέρα με το παιδί, τότε είναι δυνατή η χορήγηση τμήματος ή και συνόλου της άδειας άμεσα μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του τέκνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι

      • Νόμος 50 "Δικαίωμα ειδικής άδειας", παρ.1 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Υπαλληλικός Κώδικας (η παρ.1 του άρθρου 50 τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 18 του Ν.3801/2009 ως προς την άδεια πατρότητας και στη συνέχεια με το άρθρο 54 του Ν.4830/2021)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 27 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Νόμος 54 4830 2021 169 Α

       Περιγραφή "Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις". Δικαίωμα ειδικής άδειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 50 ν. 3528/2007- Στην παρ. 1 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο αναφορικά με την άδεια απουσίας του πατέρα υπαλλήλου λόγω γέννησης τέκνου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100169

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιο με θέμα "Ν. 4808/2021«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» - Ν. 4830/2021 - Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων"

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/n-4808-2021gia-tin-prostasia-tis-ergasias-systasi-anexartitis-archis-epitheorisi-ergasias-kyrosi-tis-symvasis-190-tis-diethnous-organosis-ergasias-gia-tin-exaleipsi-tis-vias-kai/

       ΑΔΑ ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/229/οικ.8177 2023

       Περιγραφή Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A84%CE%A9%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%99%CE%9C%CE%9E%22&page=0

       ΑΔΑ Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΙΜΞ

      • 1 Έναρξη διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης του υπαλλήλου και έλεγχος των συνημμένων δικαιολογητικών κατά περίπτωση

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση και χορήγηση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ειδική άδεια πατρότητας εγκρίνεται και χορηγείται στον υπάλληλο.

       Σημειώσεις Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του υπαλλήλου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης ή την ένταξη στην οικογένεια.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.