Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (άνευ εξετάσεων)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4b073fd6-36fc-4fb5-a3de-2a56f08fa057 971848

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

65 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους άνευ εξετάσεων και υπό προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Από την οικεία Λιμενική Αρχή, χορηγείται αρχικά προσωρινή βεβαίωση χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Εν συνεχεία, επιδίδεται και η άδεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους του ενδιαφερομένου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια ταχυπλόου χωρίς εξετάσεις

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (άνευ εξετάσεων)


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό μητρώο αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Κατοχή προϋπηρεσίας που αποδεικνύει τον λόγο εξαίρεσης από τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους. Ειδικότερα δικαιούχοι απόκτησης άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους άνευ εξετάσεων είναι οι: - Ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξιωματικού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (5) έτη. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξιωματικοί Π.Ν. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π.Ν. που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια Π.Ν. που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία Αξιωματικοί Λ.Σ. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και οι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη περιπολικών σκαφών, που χορηγείται από σχολείο Λιμενικού Σώματος (ΣΚΥΠΕΡΣ), ανεξαρτήτως βαθμού. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ. ή Λιμενοφύλακες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά σκάφη Λ.Σ. και διαθέτουν συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε αυτά πάνω από έξι (6) μήνες. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με τη χορήγηση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίων Κυβερνήτου Ταχύπλοων Σκαφών του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι του Σχολείου Χειριστών Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου (Σ.Α.Π.) και Ταχυπλόων Σκαφών της Σχολής Ναυτιλίας Κατεύθυνσης Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών (Ν.Κ./Σ.Ε.Α.).

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Κατοχή πτυχίου - διπλώματος που αποδεικνύει τον λόγο εξαίρεσης από τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους. Ειδικότερα δικαιούχοι απόκτησης άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους άνευ εξετάσεων είναι οι: - Κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε.Ν. - Κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν. ή κάτοχοι ειδικού πτυχίου κυβερνήτη του Π.Δ. 260/2001. - Κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του Π.Δ. 264/1977. - Κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας μηχανής του Π.Δ. 435/1978. - Κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν.

       Ναι Ναι

      • 3 Υγειονομικές Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν και Λ.Σ.).

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή αίτησης μέσω της πύλης Gov.gr απαιτείται η κατοχή των κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (έκδοση νέας, αντίγραφο, ανανέωση) 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4830

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν και Λ.Σ.). Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν και Λ.Σ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 5511

      • 3 Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας. Άδεια

       Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4627

      • 4 Αντίγραφο πτυχίου – διπλώματος με το οποίο εξαιρείται ο αιτών της συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου – διπλώματος με το οποίο εξαιρείται ο αιτών της συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας. Φωτογραφίες

       Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 6 Βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τους εν ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικούς ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς Λ.Σ. ή Λιμενοφύλακες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά σκάφη Λ.Σ. και διαθέτουν συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε αυτά πάνω από έξι (6) μήνες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Προϋπηρεσίας

       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/28057/2019/2019/2019 2019 1628 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ. 50

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201628

      • Υπουργική Απόφαση 3 2133.1/39328/2018 2018 1929 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ. 20

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201929

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της Αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή παραλαβή της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο


       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Από την οικεία Λιμενική Αρχή χορηγείται προσωρινή βεβαίωση χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Εν συνεχεία, επιδίδεται και η άδεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις H απάντησή αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είτε μέσω συστημένης επιστολής.

       Ναι Ναι


      • 6 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, η αίτηση απορρίπτεται.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.